Monthly archive

BIANCA MARCOVICI - "aburi de femeie" - Revanșa poetei de GEO VASILE

BIANCA MARCOVICI - "aburi de femeie"
Revanșa poetei de GEO VASILE

Photobucket

BIANCA MARCOVICI - "aburi de femeie", Haifa, ISRAEL, 2004

Revanșa poetei

Notă: Autoarea pune la dispoziție o versiune electronică gratuită completă a acestei cărți.

Aparatul critic și bio+bibliografic ce însoțește cel mai recent volum de versuri al Biancăi Marcovici (n.Iași, 1952, stabilită în Israel în septembrie, 1991, în prezent ingineră la "Societatea de Electricitate" din Haifa,oraș în care locuiește) cuprinde o listă a nu mai puțin de 20 de apariții editoriale în Romania, Israel și Germani, precum și enumerarea a tot felul de premii și diplome. Destul pentru a se culca pe laurii victoriei, insuficient pentru a fi un nume și poezia româească și europeană, poeta străduindu-se, prin fiecare recoltă, să-și apropie această recunoaștere.
Aburi de femeie(Ed.Haifa,2004), în ciuda titlului indiscutabil original și provocator ( ... )

Category: 

Autorii Vechiului Testament

Am vorbit, deci, despre cine și când a(u) scris Torah. Desigur, bibliștii conservatori pot nega aceste descoperiri ale bibliștilor care acceptă "critica formei" ca bază de lucru și nu iau mot-a-mot tradițiile și afirmațiile din Biblie. Personal, pe mine mă interesează mai puțin dacă aceste cărți au fost scrise de Moise sau redactate de Ezra - cât timp găsesc în ele ceea ce caut...

Am stat să gândesc cum voi proceda în continuare: să continui să scriu despre autorii celorlalte cărți din Vechiul Testament (VT), eventual și din Noul Testament (NT), sau să trec direct la prezentarea Torei - amintesc, a primelor cinci cărți ale VT? Poate e mai bine să prezint "autorul" atunci când voi ajunge la cartea respectivă - iar pe autorii cărților din Noul Testament atunci când voi termina să vorbesc despre Vechiul Testament. Dar iarăși, poate e bine să trecem peste acestă parte mai puțin plăcută tradiționaliștilor, așa că în acest articol voi termina de prezentat restul cărților din VT, urmând ca în articolul de luna viitoare să vorbesc despre autorii Noului Testament.

Category: 

The Romanian - by Dr. Napoleon SavescuPhotobucket
Dac - Roma, Villa Medicis ©2007, Marina Nicolaev

The Romanian


By Dr.Napoleon Savescu


On the Romanian territory have been discovered impressively beautiful vestiges of Neolithic cultures: it is here that the highly typical civilization of the Geto-Dacians flourished, a kin belonging to the greatest Thracians' family. The Geto-Dacians arrested the attention of foreign contemporaries under major historical circumstances (in 335 B.C. they fought against the famous Alexander the Great, and about 290 B.C. they were taking as prisoner the latter's successor in Thracia, King Lysimachus). The Helenistic monarchies had been positively influenced by the Geto-Dacians' culture and civilization.

Category: 

Les architectes vous conseillent -FOIRE DE PARIS

Les architectes vous conseillent FOIRE DE PARIS 21 mars 2008 Photobucket

6 000 consultations d’architectes disponibles à la Foire de Paris du 30 avril au 12 mai 2008. Pour la 2ème année consécutive, l’Ordre des architectes d’Ile-de-France reconduit son partenariat avec la Foire de Paris ; 300 architectes inscrits à l’Ordre des architectes d’Ile-de-France seront présents sur la Foire pour conseiller gratuitement les visiteurs.

Category: 

Croquis du printemps

Photobucket
©UAB

le temps comme une colonne à  cannelures torses

garde sa corbeille verte feuillagée, mon cœur

toi et moi

définis par un simple vocabulaire d'ornement

jour après jour

il s'enroule à  son sommet

ensoleillé

symétriquement.

Category: 

DORIN CREȚU - "Picturi"

Photobucket
În perioada 15.02.2008 - 21.03.2008 Institutul Cultural Român din Paris a prezentat publicului retrospectiva pictorului Dorin Crețu, exponent artistic de referință al perioadei 80. Dorin Crețu a avut expoziții în România, în Franța cu predilecție după 1990, la galeria Charlotte de Norenberg din Paris. Vernisajul a fost onorat de prezența criticului de artă Dan Hăulică și a directoarei Institutului Cultural Român din Paris, Magda Cârneci.
Photobucket  Photobucket
  
© Marina Nicolaev
Demersul artistic al pictorului Dorin Crețu este alcătuit din etape diferențiate ca exprimare plastică, această retrospectivă încercând să reunească sub același consemn ideatic două tendințe interioare marcante. O parte din lucrări au numitor comun rigoarea scenică a negrului, pornind de la o compoziție geometrizată, monocromă, spre elogiul subtil al ritmului și armoniei în artă. Nu este un simplu caroiaj compozițional, ceea ce îl preocupă pe artist dincolo de imagine, sunt proporțiile de aur, raportul minimului în contextul unității de ansamblu, într-o tendință de elucidare a universului interior. Cealaltă etapă o reprezintă compozițiile aparent florale realizate prin suprapuneri de planuri-culori dinamice mizând pe efecte poetice, de ansamblu. De multe ori impactul senzorial este cel așteptat, publicul fiind tentat să accepte această nouă incursiune în propriul ego atât de controversat al artistului. Dacă această retrospectivă este doar o treaptă spre devoalarea unui centru de interes creativ nou, rămâne de văzut în perspectiva noilor ani. Dorin Crețu a deschis o fereastră spre efemerul nevăzut al propriilor metamorfoze. Creațiile viitoare vor fi umbra timpului său.

Category: 

4th INTERNATIONAL CONGRESS FOR SOUTH EASTERN EUROPE - SOFIA 2008

PhotobucketEnergy Efficiency
& Renewable Energy Sources


Photobucket

The EE&RES forum in Sofia focused every year on one of the most advanced countries and regions for building a strategic partnership for Know How Transfer.

Because of the top figure of merits Germany was our Country in Focus for the EE&RES event in 2007. The 4th edition of the Congress will have as countries of focus Spain and Portugal and the strategic Congress partner will be Germany
Venue of the Congress and the Exhibition National Palace of Culture, Sofia, Bulgaria
www.viaexpo.com;
office@viaexpo.com

Dates of the Congress - 7-9 April 2008

Dates of the Exhibition - 7-10 April 2008

Category: 

Geneza niramiană în șase timpi

Institutul Cultural Român din Madrid a organizat, în luna Decembrie 2007, expoziția omagiala dedicata lui Constantin Brâncuși, intitulată "Brâncuși: E=mc2" a pictorului Romeo Niram. Artistul de origine evreiască s-a născut în 1974, la București și locuiește în prezent în Spania. A studiat Pictura în cadrul Academiei de Arte Frumoase din București. Printre cele mai importante realizări artistice ale sale sunt bine de menționat picturile cuprinse în seria Eseu despre Luciditate, din 2006 și ciclurile "Brâncuși: E=mc2" și "Diario-Eliade-Ensayo" din 2007, prezentate in expoziții individuale in Spania și Portugalia.
Pe lângă activitatea artistică, este implicat în mai multe proiecte culturale de promovare a valorilor românești și de crearea de legături artistice și culturale între România, Israel, Spania și Portugalia. Astfel, în 2004, fundează Diaspora Româna și Moldavă, un ziar de cultură, bilingv,iar în 2005, fundează revista Niram Art, dedicată divulgării și promovării artei românești în contextul european, revista publicând până acum peste 50 de artiști, critici de artă, scriitori și poeți evrei români. În 2007, revista a primit Premiul MAC Presă pentru cea mai bună publicație de artă din Portugalia, decernat de Mișcarea de Artă Contemporană din Portugalia.
___________________

În 1508, sub oblăduirea aprigului papă Iuliu al II-lea, Michelangelo (care începuse să se iscălească, de pe atunci, și "sculptor") avea să înceapă, cu mărturisită caznă și în contra imboldurilor sale lăuntrice de "cioplitor") decorarea tavanului Capelei Sixtine de la Vatican, operă murală încă fără egal în întreaga istorie a picturii.

Doar Michelangelo a mai putut, după cincisprezece ani, să se întreacă pe sine când, la stăruințele lui Paul al III-lea, s-a decis să picteze, în 1537, Judecata de Apoi, colosala frescă ce acoperă peretele din fund al capelei. Patru ani i-au trebuit lui Buonarroti să-și desăvârșească zisul, ducându-l dincolo de hotarele bănuite ale cutezanței artistice. Pretutindeni vedem antropomorfismul său exacerbat și energic: o supralume de atleți musculoși și goi, triumfători sau damnați. Nimeni până la el, și mult timp după aceea, nu a mai îndrăznit să izgonească din cer "moliciunea" cucernică și temătoare, izvorâtă din simțământul creștin al ființei, și să o înlocuiască cu "vigoarea" paranoidă și sfidătoare, născută din propria-i Biblie despre Om. La Michelangelo, personalismul energetic, dacă îmi este îngăduită expresia, atinge plinătatea sa artistică.

Patru sute de ani mai târziu, Constantin Brâncuși va "detrona" grandilocvența renascentistului, opunându-i cu îndârjire o nouă paradigmă a măiestriei sculpturale, înlocuind antropomorficul cu scheumorficul. Altfel zis, arta sa va coborî în abisurile minții și simțirii, pentru a scoate la lumină Ideea și Simbolul îngemănate în universalitatea Formei. Răspunsul lui Brâncuși, ca și cel al lui Einstein pe tărâmul fizicii, este, astfel, o nouă cosmogonie.

Aceste rânduri preliminare nu sunt o simplă divagație, ci mi-au fost prilejuite de un anume tablou, "Die Gottesformel" (Formula lui Dumnezeu), din expoziția lui Romeo Niram, prezentată, la Institutul Cultural Român din Madrid, sub incitantul titlu Brâncuși: E=mc2.

Category: 

Pages