Monthly archive

Embajada de Rumania, Madrid: Marilena Preda Sanc y Chiaro Marin (artist invitado)

Creation Category: 

LA CIUDADEspacio - construccion - mujer en la ciudad, es una esposicion que incluye pinturas y video performance.Las obras estan firmadas por la Doctora Marilena Preda Sanc, su autora, artista visual y profesora Universitaria, y asi mismo en la exposicion participa con su obra pictorica, la artista visual y creadora de moda Charo Marin, que combina sus creaciones con la direccion de la Galeria Anagma de ValenciaEl concepto de la exposicion se centra varios aspectos que confluyen entre ellos: „La metafîsica del espacio urbano" „La comunicacion y La presencia de la mujer en el sentimiento de perdida de identidad en el espacio urbano".Las imagenes de video dinamizan el discurso visual de la exposicion que a traves de las obras nos deja imersos en la realidad cotidiana, al fijar los gestos simples que forman parte de la rutina de las mujeres, a las que la autora con calurosa ironia denomina „LAS DIVAS".El espacio exterior / El espacio Interior, El espacio flsico / El espacio psiquico / El espacio individual / El espacio de la memoria individual y El espacio de la memoria colectiva, representan los dimensiones de la realidad y se constituyen en objetos sustantivos de todas las experiencias creadoras de Marilena Preda Sanc.Dra. Alexandra Titu Critica de arte, prot. univ.Puedo decir con absoluto rigor que Marilena es hoy el exponente de la pintura abstracta constructivista del Este de Europa, sin olvidar su papei de pionera en la expresion visual de la vida cotidiana da las mujeres del ayer y del hoy de esta Rumania, que sigue debatiendose entre LUCES YSOBRAS.Dra. Măria Mendez de Valdivia Agregada de Educacion Embajada de Espaha en Rumania

La exposicion estara abierta del 24 de marzo al 10 de abril de 2010.

 

Christophe Liron& en touchant le feu

Creation Category: 

Artiste plasticien et poète, Christophe Liron est le président des associations « Clapàs » d'Editions poétiques, et de « Passage à l'art » pour la promotion de l'art contemporain, qui gère une galerie d'exposition avec résidence d'artistes à Millau, et organise le festival des Arts Métiers. Comme artiste plasticien il réalise dans l’art visuels des tableauX, des sculptures et des photographies et des installations et nous dévoile ses techniques:
“La base de mon travail plastique est la peau (chirurgie plastique ?) mais le bois, le métal, les vinyles, les polymères et autres résines y sont les bienvenus quand ils ont quelque chose à dire .En voulant inventer, à partir de la peau animale, un matériau qui, à l'instar de l'argile se prêterait au modelage, je ne savais pas que j'inventais en même temps le papier de cuir qui ne ressemble vraiment à aucune autre, chaleureux dans sa matité et profond dans sa finesse même ; il est aujourd'hui la nouvelle base de mon travail mural et mobilier.” (source: site de l’artiste)

Mon voisin est(vraiment)un artiste:des surprises de qualité, par Pierre Mamier

Creation Category: Béatrice Lemée


La salle Izzo vaut de nouveau le déplacement (jusqu’à dimanche 21 mars) pour l’exposition « Mon voisin est un artiste » qui y est présentée par l’association des « 4 Saisons ».

On sent qu’avec une soixantaine d’œuvres pour une quinzaine d’artistes présents, « « l’organisatrice-sélectionneur », Françoise Reboul a donné dans l’affinage de la qualité et peut-être même dans l’innovation.

Despre Arta în Spațiul Public și necesitatea unei Filale UAPR Arta în Spațiul Public, un articol de Marilena Preda Sanc

Creation Category: 

 

      Dezvoltarea orașelor, schimbările survenite în existența și structura   comunităților umane, evoluția formelor arhitecturale, noile modalități de expresie artistică, generate de noile tehnici / tehnologii și materiale, au influențat și au transformat, în ultimul secol, tipologia Artei Urbane / Artei în Spațiul Public. Arta Tehnologică, Arta Temporară și Arta Efemeră sunt câteva forme de artă actuală care se intersectează și coabitează în Arta Urbană unde materialele inteligente și ecologice diversifică posibilitățile de remodelare estetică a ambientului citadin.

      Orașul actual abundă în imagini pe suport concret și efemer, realizate în tehnici tradiționale și noi media. Opera unică și produsul artistic de serie, monumentul care aspiră la veșnicie și performance-ul stradal sau evenimentul media și proiecțiile urbane cu caracter temporar și efemer, toate acestea fac parte din arealul artelor vizuale în oraș – interfața noului vizual citadin. Relația tradițională arte vizuale-arhitectură, regăsibilă de-a lungul secolelor în forme de artă monumentală, comemorativă / celebrativă și decorativă, ca sculptură, pictură murală, tapiserie, compoziții modelate în ceramică, metal și sticlă, își revendică, în a doua parte a secolului al XX lea, un nou statut prin site specific art / artă specifică unui sit – Urban Environmental Art. Lucrările din această categorie remodelează spațiul urban într-o abordare complexă artă-urbanism. Dimensiunile estetice se ramifică în zona socialului. Locuitorul cetății nu rămâne doar un spectator care contemplă opera artistică. Profund relaționat arealului artistic multidimensional al spațiului contemporan cetățeanul / spectatorul / trecătorul orașului abordează o atitudine participatorie / interactivă, iar în cazul unor forme de artă precum Live Art, Land Art, performance stradal, proiecții pe clădiri, graffiti, teatru alternativ, evenimente media, devine actant și coautor al spectacolului artelor vizuale în oraș. 

        Numeroase fundații guvernamentale și particulare europene și americane au studiat, încă din a doua parte a secolului al XX lea, complexitatea acestui fenomen și au elaborat strategii de abordare, promovare, eligibilitate și diseminare a problematicilor legate de Artele Vizuale în Oraș / Arta în Spațiul Public /  Arta Urbană. Politicile urbanistice contemporane înseamnă planificare - viziune și reprezintă rodul unor cercetări științifice – artistice, a unor echipe interdisciplinare, care asigură direcțiile de dezvoltare urbanistică și conferă echilibru volumetric, ecologic orașului, cartografiând-ul cu posibile și necesare intervenții de Artă în Spațiul Public. Politicile urbanistice devin realitate doar printr-o armonizare conștientă, etică și profesionistă între specialiști - factori de decizie, instituții – fonduri de stat și particulare.

      Din prisma strategiilor culturale preocuparea pentru dimensiunile estetice ale orașului, într-un discurs vizual coerent și care să promoveze arta contemporană și noile medium-uri artistice, își are începuturile, în spațiul american încă din perioada Roosevelt. După 1970, în America,  a fost dezvoltat un proiect, sub patronaj guvernamental, numit Works Progress Administration (WPA), care utiliza un procent din fondul de construcții pentru realizarea unor lucrări de artă. Scopul declarat era ca aceste lucrări de artă să nu fie doar inserții vizuale în peisajul urban ci Artă în Spațiul Public / Public Art care să contribuie la crearea unui spațiu public comunitar identitar în care să se regăsească cultura locală cu moștenirele, aspirațiile și simbolurile lumii actuale.

      Intervențiile de artă în spațiul public american și european au motivații comune, și acestea țin de integrarea în planificarea urbană a lucrărilor de artă de for public, cu focalizări evidente în diversificarea modalităților de expresie artistică, tehnică, prin alăturarea noilor tehnologii electronice. Alte scopuri, a căror dimensiune umanistă / culturală, constând  în grija pentru cetățean și viața sa spirituală, atât de trunchiată și contorsionată, prizonieră a mecanismului orașului-fabrică în care trăim, le găsim evidențiate în implicarea comunității, care este beneficiarul lucrării, și în permanenta preocupare pentru redefinirea spațiului citadin aflat într-o continuă schimbare. 

      În Europa ultimilor ani s-au înmulțit evenimentele de Artă în Spațiul Public și proiectele comune interdisciplinare de elaborare și promovare, diseminare a practicilor artistice de Urban Art. Familiarizarea unui public larg și a factorilor de decizie, din domeniul management-ului teritorial urbanistic și cultural, a dus la înființarea unor Fundații care să se implice în acest fenomen ce-și dezvoltă rhizomatic structurile multimediale în definirea noului vizual urbanistic contemporan. Programul The Nouveaux Commanditaires, Foundation de France (1991) și pe aceleași principii configurat programul Nouvi Committenti, Fondazione Adriano Oliveti (2001, Italia), sunt programe axate pe activități și practici artistice interdisciplinare, multimediale legate de problematicile contemporane arte – urbanism – oraș. Politica lor este de a considera cetățeanul / beneficiarul ca pe un comanditar iar rolul acestor organizații ar consta și în medierea acestor opțiuni culturale cu proiectele artistului chemat să realizeze lucrarea.

      Toate aceste fundații au în strategia lor, ca obiectiv fundamental, conștientizarea partenerilor, fie ei factori administrativi, sponsori sau comunități urbane și public larg, de necesitatea Artei în Spațiul Public în toate formele sale de manifestare de la concret la efemer. În acest scop sunt organizate expoziții și promovate proiecte educaționale accesibile care includ vizitarea unor situri artistice specifice, conferințe, workshop-uri în care oameni cu categorii diferite de vârstă sunt familiarizați cu practicile artistice contemporane, emisiuni TV și web-uri specializate. Numeroase intervenții artistice în spațiul public se datorează inițiativelor private și programelor bazate pe voluntariat artistic și comunitar.  

      Evenimentele artistice, cu caracter permanent / temporar / efemer, dedicate artelor vizuale în oraș, în România, sunt puține și anemic organizate. Am putea spune că este vorba de lipsă de fonduri și de incapacitatea factorilor culturali responsabili să se implice, dar nu putem să nu remarcăm și faptul că Arta în Spațiul Public, demers artistic cu multiple valențe estetice – culturale, nu beneficiază, pe cât ar fi necesar, de o argumentație teoretică din partea specialiștilor și de o conștientizare, în acest sens, a tuturor celor care viețuiesc în mediul citadin. Deasemenea manifestările care au loc nu sunt promovate de către massmedia, cu excepția celor câteva publicații culturale și a canalului TV Cultural care le menționează. Tematica rolului artelor  vizuale în cetate este vastă și coabitează cu multe domenii ale vieții urbane. Ea depinde de profesionalismul factorilor administrativi și de cunoașterea modalităților de expresie artistică specifice Artei Urbane de către factorii de decizie culturali. Politicile culturale adecvate, strategiile ce ar trebui să existe, nu pot fi importate automat. Este necesar un  efort conjugat în echipe mixte de arthitecți, urbaniști, peisagiști, artiști, designeri, sociologi, antropologi, scriitori, filozofi, ingineri, factori din administrația publică locală și administrația culturală care să conlucreze în cadrul unei platforme de dezbateri asupra legislației în domeniul Artei Urbane / Artei în Spațiul Public, platformă care să funcționeze și să genereze idei, proiecte, sisteme contributive, viabile de a organiza și monitoriza Arta în Spațiul Public.  

      Bucureștiul este dezlânat urbanistic și sărac în intervenții de Artă în Spațiul Public. Sunt forme de artă care lipsesc cu desăvîrșire și mă refer la Neon / Light Art, Cinetic Art, environment mixt media, Locative Art, obiecte și instalații de Artă Urbană cu caracter temporar și Ephemeral Public Art. Școala de arhitectură românească este recunoscută internațional și avem arhitecți și birouri de arhitectură capabile să elaboreze proiecte și programe urbanistice care să remodeleze țesutul urban al orașelor noastre. Există însă o legătură fragilă între arhitecți și artiștii vizuali creatori de Artă Urbană ceea ce a dus, și din păcate se continuă, la o precară ambientare urbană cu intervenții de Artă în Spațiul Public. 

      Cooperarea și parteneriatul, cu factorii de decizie din administrația locală, guvernamentală, cu comisiile de urbanism și patrimoniu, cu fundații de artă și prieteni ai artelor / posibili sponsori, reprezintă pârghii, ale unui mecanism complex, care face posibilă realizarea operei de Artă Urbană / Artă în Spațiul Public. De la alegerea proiectului la transpunerea in situ, etapele, unei lucrări de artă de for public cu caracter permanent / temporar / efemer, sunt gestionate de artist și specialiști, factori din administrație și parteneri sociali.

      Artiștii vizuali cunoscători ai domeniului Artă Urbană /Artă în Spațiul Public și ai legislației și politicilor culturale administrative specifice locale / europene trebuie să facă parte din comisiile de specialitate pentru a se evita erorile / ororile precum cele apărute în ultimii ani ca Artă în Spațiul Public în București și  în alte orașe din  țară. 

      Artistul vizual se implică frecvent într-un activism cultural articulat la politicile culturale, generate de putere, cu care interacționează și le influențează. Opera de artă are capacitatea de a rezista și de a nu fi asimilată ci integrată unei culturi, foarte adesea, supusă unor presiuni colonizatoare,  guvernată de factori de decizie mediocri sau supusă mai recentului tăvălug al globalizării. Politicile arhitecturale, estetice, sociale, culturale, educaționale urbane capătă o dezvoltare coerentă numai printr-o preocupare constantă și competentă în elaborarea unor strategii de proiectare și realizare a unei ambientări citadine cu intervenții artistice.

      Arta în Spațiul Public impune o planificare a spațiilor care pot fi integrate într-un plan urbanistic de dezvoltare citadină. Relaționarea ambientului de Artă Urbană la alte proiecte zonale poate fi făcută profesionist numai prin cooperarea mai multor factori – administrație / parteneri și actori sociali / posibili sponsori, oportunități evenimențiale și voluntariat vizionar artistic și voluntariat comunitar.

        

      Arta în Spațiul Public reprezintă un capitol esențial în programa de învățământ a Catedrei de Artă Murală și se constituie ca obiect de cercetare / creație teoretică și practici artistice, temă de studiu fundamentală în cadrul Studiilor de Master - specializarea Artă Murală – Artă în Spațiul Public în cadrul Facultăților și Universităților de Arte din București, Iași și Cluj.

      Intervenția de Artă în Spațiul Public cu caracter permanent / temporar / efemer joacă un rol important în scenografia citadină prin polisemantica și multidimensionalitatea conținută în interfața sa estetică, educațională, funcțională, ca parte a mecanismului social-politic-cultural urban.  

      Consider ca fiind o necesitate înființarea în București și în orașele din România a unor Asociații / Fundații Guvernamentale / Private de Urbanism și Artă în Spațiul Public / Artă Urbană, în care să activeze specialiști care să monitorizeze acest domeniu.

      În acest sens în cadrul Uniunii Artiștilor Plastici din România un grup de artiști au inițiat constituirea Filialei Arta în Spațiul Public a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Membrii Filialei Arta în Spațiul Public pot fi artiști vizuali cu diferite specializări care au semnat lucrări de Artă în Spațiul Public cu caracter permanent, temporar și efemer. Membrii Filialei Arta în Spațiul Public pot face parte din alte Filiale UAPR cu condiția să-și achite obligațiile ce le revin prin respectarea Statutului UAPR și a Filielei din care fac parte.  


 

Români universali: Mario Ovidiu Madius

Creation Category: 

  Numele meu este Mario Ovidiu Madius sunt nascut in Romania, naturalizat in Suedia fiind locuitor din 1969 al frumosului oras Göteborg. 
Cred despre mine ca sunt un om simplu, un iubitor de oameni sinceri, care prin educatie si autoeducatie dar si imbinind spiritul practic cu curiozitatea caracteristica familiei mele, am ajuns sa pot intelege sensurile vietii si sa doresc ca sa las ceva in urma mea. 
Sunt un mare iubitor al muzicii, si am cochetat cu poezia, dar sunt si un creator de cozerii, avind o emisiune saptaminala cu acestea, aici la postul de radio local, Radio Göteborg P4 .


Sunt mindru de originile mele romanesti si cred ca am putut sa aduc cu mine o parte din cultura tarii unde m-am nascut si am trait o parte a tineretii mele. Cred ca am ajuns in toti acesti ani sa ma integrez foarte bine in societatea suedeza, devenind unul din cei mai cunoscuti artisti de origine romana care activeaza aici in Suedia. Cea mai mare contributie in domeniul muzical pe aceste meleaguri Scandinave este traspunerea pe note a 20 de poezii foarte cunoscute ale poetilor Karin Boye si Mihai Eminescu.


Am avut deosebita onoare sa am concerte atit in Suedia cit si in tara mea natala Romania, iar cu ocazia centenarului Eminescian am avut un program la Radio Romania, condus de Titus Andrei unde am imprimat aceste compozitii.


O mare bucurie a fost pentru mine in anul 2004, si invitatia facuta de colegul si prietenul meu Horia Moculescu de a cinta aceste compozitii ale mele pe versuri de Mihai Eminescu, acompaniat fiind de bunul meu prieten Laurentiu Cazan, impreuna cu care apoi am fost apoi intr-un turneu, alaturi de Oana Sirbu, Crina Matei si de formatia prietenului meu Adi Manolovici.


Aceste melodii le dedic prietenului meu care nu mai e acum printre noi, Aurelian Andreescu cu care am colaborat, dar si verisorului meu, regretatul actor Boris Olinescu, tatal Malinei Olinescu, nepotica mea.


Prin aceste melodii am încercat sa fac o altfel de traducere a versurilor scrise de acesti mari poeti, Karin Boye si Mihai Eminescu.


Activitatea mea artistica ca si muzician a fost recunoscuta si rasplatita si prin decernarea Premiului Culturii pe anii 2002, 2003 si 2006


Dupa lansarea discului meu in luna aprilie 2002, am avut parte doar de critici pozitive din partea criticilor culturali suedezi, fapt ce m-a bucurat pentru ca in faza de inceput al acestui proiect am avut destule emotii. 
Marea mea dorinta si in continuare este punerea pe muzica a poeziilor unor mari poeti.Muzica care gaseste inspiratia si are influenta in radacini mele care am emingrat pe aceste frumoase meleaguri.

Cred ca orice om cu suflet este se gandeste la ceea ce se intimpla in tara unde s-a nascut mai ales dupa evenimente asa de tragice cum a fost asa zisa Revolutie din 1989. 

Atunci dorinta mea a fost de a ajuta si s-a concretizat in a ajuta copii din casele de copii din Romania. Cu mandrie pot spune ca am fost prima persoana din Suedia care prin forte proprii am revenit in Romania cu primul transport de ajutoare, transport care a cumprins 20 de europaleti cu alimente, medicamente si haine dar si cu o suma de bani. 
Dorinta de a mea a fost de a incerca sa redau zambetul pe fetele chinuite al acelor copii uitati de parinti prin orfelinate si neglijati de regimul comunist apus. Am sperat sa pot ajuta un pic sa arat ce inseamna cuvintele de "iubire de oameni"dar dorint ca prin toate acesta sa diminuez din cruzimea acelor imagini pe care canalele de televiziune din Suedia le aratau in acei ani. 
Activitatea mea artistica din Romania a inceput in orasul meu natal Arad, activind in anul 1960 in cadrul Clubului Teba ca si solist de muzica alturi de Fratii Mãcinic.

 Apoi intre anii 1961 - 1964 am fost in componenta formatiei Fratii Turdeanu, ca si tobosar acesta fiind prima trupa de ghitari din Romania, ca o amintire placut din acele vremuri mi a ramas in memorie concertul de la Palatul Cultural - Arad 1964 si deschiderea primului club de POP 1964. 
Componenta formatiei Fratii Turdeanu: 
Relu Turdeanu - chitara solo, 
Jean Turdeanu - armonie, 
Crucianu " Birlic" Gheorghe - bas 
Ovidiu "Tam-Tau" - tobe, vocal.
 

Incepind din 1965 am avut onoarea de a fi cuprins in componenta formatiei, Qvintetul Davoli, condusa de raposatul Adi Serban, eu cintind la ghitara bas, activam la faimosul club din acele vremuri, Gheorghe Dimitrov din Piata A. Iancu. O placuta amintire din acea perioada 1965 este imprimarea de la Centrul de Radioficare al orasului Arad dar si contractul avut pe litoral la Hotelul Aurora din Mamaia. 
Componenta Qvintetului Davoli: 
Adi Serban - ghitara,  
Vicky Frank - orgã, 
Matu Draga - saxofon,  
Puiu Cernuº - tobe, 
Ovidiu - bas, vocal.
 

Din 1966 am facut parte din formatia renumita in acele vremuri Trio Alpin. Una din cele mai frumoase amintiri ramine aceasta perioada in care impreuna cu Sandu Grozavu si Puiu Stoica am ajuns sa fim foarte cunoscuti si prin cintecul nostru Campiile verzi, care a fost hitul nostru in aceea perioada. 

Am avut o multime de turnee cu acesta formatie, concerte la Sala Palatului, dar si multe aparitii la show-uri de televiziune amintind acum doar doua dinre ele: emisiunea Varietati de la Floreasca care in aceea perioada era difuzata duminica, si programele celebrului Titi Ax. 
Componenta formatiei Trio Alpin:  
Sandu Grozavu - citara, vocal, 
Puiu Stoica - clavinet, vocal, 
Ovidiu - bas, vocal.
 

Tot in acest an 1966 am inceput sa cint si la teatrul I. Vasilescu in componenta Qvintetul Cristal condus de marele dirijor si compozitor Edmond Deda.


Cu mare placere imi aduc aminte de doi prieteni buni ai mei din aceea perioada, regretatii Aurelian Andreescu cu care am colaborat si de marele ghitarist roman Alecu Radulescu.


Pentru o perioanda am activat si in cadrul Sextetului Gigi Stoian ,apoi din anul 1966 am trecut in componenta formatiei Qvintetul Mamaia, condusa de Horia Ropcea avind reprezentatii permanente la gradina de vara Mon Jardin din Bucuresti. 
Componenta Qvintetului Mamaia: 
Bebe Lambertini - pian, 
Radu Mircea - chitara, 
Horia Ropcea - orga, 
Paul Man - tobe, 
Bebe Lambertini - trombon, 
Ovidiu - bas,vocal.

O mare prietenie m-a legat si de raposatul Dan Spataru alaturi de care am cintat in multe spectacole si turnee in strainatate.


O amintire placuta , ramine pentru mine si ultimul turneu avut in URSS, unde alaturi de Qvintetul Mamaia. DAN SPATARU a cintat si solista Mihaela Mihai.


Tot in acel an 1967 am trecut in componenta formatiei Gigi Stoian cu care am plecat din Romania in anul 1968 si am avut deosebita bucurie sa cint la binecunoscutul Chattanooga Club Viena in1969, iar tot in acel an am ajuns intr-un turneu in Suedia si Finlanda unde am cintat la hotel Adlon din Helsinki. 
Componenta formatiei Gigi Stoian : 
Kim Japonia - vocal, 
Colan Cristian - pian, 
Meke Primaru - tobe, 
Gigi Stoian - saxofon, 
Radu Mircea - chitara, 
Victor Sirbu - ax-bariton, 
Ovidiu - bas, vocal.
 

In acei ani In Suedia am avut mai multe colaborari pe care doresc ca sa le enumar aici: BLOOJACKS Bloojacks intre anii 1971 - 1973, Swinging Apples -1972, Bebo Valdez Trio - 1972, Gold Man Band - 1974. 
Alex Combo este formatia in care am activat multa vreme, fiind infiintata in 1967, eu devenind liderul ei din 1982 si avind impreuna multe succese pina in anul 1996, in tot acest timp am participat la nenumarate spectacole in tara in Suedia si pe plan international. 
O mare bucurie in viata mea a fost singelul Disco Polka, compus de mine si interpretat alaturi de baiatul meu Costi, discul aparind in anul 1979.
 

Actualmente de ani buni am doua colaborari, una din ele fiind noua mea formatie Bojes Band, alaturi de care am concertat in toate tarile Scandinave, dar totodata si cu formatia Svarta Safirer, binecunoscuta aici in Suedia pentru muzica tipica zonei Balcanilor, muzica ce a fost coloana sonora la trei filme, unul turnat in Romania - Sintana.


In descursul carierei mele artistice am avut onoarea si deosebita placere sa cint alaturi de mari nume atit din muzica suedeza cit si internationala, poze cu ei puteti gasit pe paginile mele, amintiri dragi mie, incerc ca sa amintesc citiva dintre ei:
 

DR. FEELGOOD, Julitte Greco, The Platters, Bebo Valdez, Los Paraguayos, Les Angeliques, Lars Berghagen, Peter Holm, Claes Göran Hedenström, Bosse Parnevik, Magnus Härenstam, Lill Babs, Lill Lindfors, Stig Caldeborn, Jörgen Mörnbäck, Dizzie Tunes, Sonya Sternnqvist, Ebbe Jolarbo, Tom Pals, Bloojacks, ALEX COMBO dar si multi altii carora le cer scuze pentru ca nu i-am amintit aici. 

In anul 2005 am avut placerea sa inregistrez in studioriile CC Recording din Arad, sub conducerea prietenului meu Constantin Femming, o piesa pe care o dedic mentorului meu, marele muzician Adi Serban.Am fost acompaniat de muzicieni tineri din orasul copilariei mele, Arad : 
Teo Boar - ghitara, 
Lucian Nagy - altosax, 
Paul Tipei - keyboard, 
Panici Radoie - contrabas

Anul 2007 a adus ca activitate in Romania, o imprimare alaturi de prietenul meu Adrian Daminescu a unei parodii antimaneliste numita Pecica Blues. 
Aceste piese dar si multe altele le puteti descarca si asculta de aici de pe paginile mele.


Cu mindrie pot spune ca am fost parte in componenta juriului international de la Cluj la finala pe tara GBOB, cistigata de formatia clujana Grimus, apoi participind si la finala de la Londra ca membru in juriu. Detalii despre aceste evenimente puteti gasi pe pagina dedicata GBOB.

Sper ca prin internediul acestor pagini prin cele scrise si aratate aici sa pot arata celor care le viziteaza cite ceva din despre mine si despre cei pe care i-am intilnit si am avut privilegiu sa ii am alaturi in viata.

 

www.madius.com

Votre navigateur ne gère peut-être pas l'affichage de cette image.

Paris: 13e édition Prix Le Monde de la recherche

A l’heure de la mondialisation des compétences et des cursus, le diplôme du doctorat devient la

référence en matière d’innovation et de recherche. Les écoles doctorales jouent un rôle de plus en

plus déterminant dans la formation et l’insertion des doctorants, comme dans le rayonnement et la

notoriété de leurs travaux.

Category: 

Muzeul de Etnografie Brasov - Vernisajul expozitiei Scheieni si albumul lor de familie - ediția a II-a

Expoziția “Scheieni si albumul lor de familie” (II) evidențiază importanța unor elite ale Brașovului care au avut legatură cu Șcheiul,  prin origine sau preocupări.

Category: 

Pages