PROSE

Cartea - Cu mână puternică

Creation Category: 

Înainte ca Moise să pornească spre Egipt, Domnul a făcut un plan de bătaie. Îl trimite la evrei să îi asigure că Dumnezeu i-a văzut și a văzut ce li se face în Egipt. Așa că îi va scoate din robie și îi va duce în țara promisă lui Avraam, Isac și Iacov, deși în acel moment locuită de alte popoare, „țară în care curge lapte și miere". Aceste vorbe vor fi crezute de „bătrâni", așa că se va duce la Faraon și va cere voie să meargă cu tot poporul pentru trei zile în deșert, „să aprindă jertfe Domnului".

Totodată, Domnul știe că Faraon se va împotrivi și că va accepta doar silit de o „mână puternică". A Domnului, desigur. Așa că Domnul va ridica acea mână (puternică) și va lovi Egiptul „cu tot felul de minuni", silindu-l pe Faraon să se supună. Drept urmare, evreii nu vor părăsi Egiptul cu mâna goală, ci își vor jefui vecinii.

Constantin Brancusi and the Dacian roots of his art, by Napoleon Savescu

Creation Category: 

The Romanian sculptor, Constantin Brancusi was born on February 19, 1876, in Hobitza, a village in Romania's Carpathian Mountains, an area known for its rich tradition of folk crafts, particularly ornate wood carving. His parents, Nicolae and Maria Brâncuși, were poor peasants who earned a meager living through back-breaking labor, and from the age of seven he herded the family's flock of sheep. He showed remarkable talent for carving objects out of wood. At the age of nine, Brâncuși left the village to work at menial jobs in the nearest large town. At 13 he went to Craiova where he worked at a grocery store for several years. When he was 18, impressed by Brâncuși's talent for carving, his employer financed his education at the Craiova School of Crafts (Școala de Meserii). There he indulged his love for woodworking, taught himself to read and write, and graduated with honors in 1898.

Cartea - Îl întâlnim din nou pe Domnul

Creation Category: 

Deci, iată-l pe Mosheh bărbat. Are acum vreo 40 de ani. Nu este acel tânăr prinț din filmele romanțate...  Nu ni se zice cât de „egiptean" era, dar ni se zice că mai ieșea pe la „frații lui" și vedea cât de tare sunt munciți. Și, văzând într-o zi că un supraveghetor (egiptean) bătea un sclav (evreu), după ce s-a uitat cu grijă în jur, l-a omorât pe supraveghetor și trupul i l-a ascuns în nisip.

Cartea - Ni se pregătește un Exod

Creation Category: 

Până aici am urmărit prima carte din Torah, numită de noi „Facerea” („Creația”), numită de evrei „La început”. Ei numesc o carte după primele cuvinte din ea. Așa e și în cazul celei de-a doua cărți, pe care o începem aici. Ceea ce noi numim Exodul (sau Ieșirea), evreii numesc „Acestea sunt numele” (sau, în traducerea românească „Iată numele...”) – pe scurt, „Numele”.

Cartea - Iosif și frații lui

Creation Category: 

  V-am spus că despre ei vom vorbi acum. Iacov, zice Biblia, trăia în țara Canan, acolo unde tatăl lui locuise ca străin. Străin fusese și Avraam, și Isaak, acum era și Iacov... E drept, ei cumpăraseră ici și colo „ogoare", ca de exemplu la Hebron sau Sichem. Dar la Sichem nu se puteau întoarce, așa că s-au dus la Hebron.

Cartea - Iacov, evreul cel isteț

Creation Category: 

După reușita lui (înșelăciunea frățească...), Iacov și-a luat viteză spre nord, la sfatul mamei, cu încuviințarea tatălui orb (Isaak) și sub oblăduirea tatălui Atotvăzător (Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui Isaak), care va deveni cândva și „Dumnezeul lui Yakub". Drum lung până în Haran („Mesopotamia"), dar care îl punea departe de la lucrurile frățești pe care voia să i le facă Părosul înșelat. Și de femeile lui „Het", gata să pună mâna pe un pui de evreu crescut prin corturi...

Cartea - Al doilea patriarh

Creation Category: 

Isaak a avut toată viața lui noroc. Un credincios ar spune: normal, din moment ce l-a avut pe Dumnezeu alături tot timpul. În primul rând, era gata-gata să nu se nască. Știm că tatăl lui, Abraham, a avut copii și înaintea lui, și după, deci promisiunea cu „sămânța" se împlinea oricum. Dar Dumnezeu își pusese în cap să îi dovedească Sarei că ea, și nu altcineva, va fi Mama unei Mulțimi. În al doilea rând, știind prea bine ce avea să se întâmple, la pus (am zice noi, azi, „de ochii lumii”) pe Abraham să își dovedească credința. Chiar dacă șansele ca Isaak sa moară pe altar erau minime, cum s-ar zice, Abraham a trecut testul. Și „sămânța” din Isaak a sporit...

Cartea - Credința ce aduce Binecuvântare

Creation Category: 

Tribulațiile lui Abraham au continuat, în ciuda faptului că își schimbase numele. Sau poate tocmai de aceea. După distrugerea cetăților din câmpie (și păcatul dintre Lot și ficele lui), aflăm că Abraham pornește spre „țara de meazăzi" - spre Gerar. De fapt, Gerar este așezat cumva spre vest de Hebron, „în țara Filistinilor" - cum spune autorul, introducând un alt anacronism. Filistenii aveau să ocupe regiunea la vreo cinci sute de ani după Abraham...  Dar e adevărat, Gerar era o cetate în nordul Negev-ului, regiunea care însemna pur și simplu „sud", cea care se întinde la sud de Canan până în Sinai și golful Mării Roșii și spre răsărit, în nordul peninsulei Arabia. Singura localitate mai la sud de Gerar urma să fie Barsheba, întemeiată chiar de Abraham.

Cartea - Făgăduințele

Creation Category: 

 

Vorbind despre Lot, am luat-o înaintea poveștii (biblice). Căci Cartea e mai ales despre Avram, nu despre Lot. Deci, să vedem Făgăduințele Domnului către Avram pe când acesta trăia în Țara Cananului (și nu, deocamdată, a lui Israel).

Foreward - by Dr. Napoleon Savescu - DACIA REVIVAL INTERNATIONAL SOCIETY

Creation Category: 

DACIA REVIVAL INTERNATIONAL SOCIETY   by Dr.N.Savescu

Dacia Revival is a foundation which proposes to demonstrate that “We, The Dacians have not perished.”

The various opinions, concepts, unscientific interpretations presented in a false manner trying to attribute to our nation a recent origin, are inaccurate.   

Pages

Subscribe to RSS - PROSE