PROSE

Cartea - Îl întâlnim din nou pe Domnul

Creation Category: 

Deci, iată-l pe Mosheh bărbat. Are acum vreo 40 de ani. Nu este acel tânăr prinț din filmele romanțate...  Nu ni se zice cât de „egiptean" era, dar ni se zice că mai ieșea pe la „frații lui" și vedea cât de tare sunt munciți. Și, văzând într-o zi că un supraveghetor (egiptean) bătea un sclav (evreu), după ce s-a uitat cu grijă în jur, l-a omorât pe supraveghetor și trupul i l-a ascuns în nisip.

Cartea - Ni se pregătește un Exod

Creation Category: 

Până aici am urmărit prima carte din Torah, numită de noi „Facerea” („Creația”), numită de evrei „La început”. Ei numesc o carte după primele cuvinte din ea. Așa e și în cazul celei de-a doua cărți, pe care o începem aici. Ceea ce noi numim Exodul (sau Ieșirea), evreii numesc „Acestea sunt numele” (sau, în traducerea românească „Iată numele...”) – pe scurt, „Numele”.

Cartea - Iosif și frații lui

Creation Category: 

  V-am spus că despre ei vom vorbi acum. Iacov, zice Biblia, trăia în țara Canan, acolo unde tatăl lui locuise ca străin. Străin fusese și Avraam, și Isaak, acum era și Iacov... E drept, ei cumpăraseră ici și colo „ogoare", ca de exemplu la Hebron sau Sichem. Dar la Sichem nu se puteau întoarce, așa că s-au dus la Hebron.

Cartea - Iacov, evreul cel isteț

Creation Category: 

După reușita lui (înșelăciunea frățească...), Iacov și-a luat viteză spre nord, la sfatul mamei, cu încuviințarea tatălui orb (Isaak) și sub oblăduirea tatălui Atotvăzător (Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui Isaak), care va deveni cândva și „Dumnezeul lui Yakub". Drum lung până în Haran („Mesopotamia"), dar care îl punea departe de la lucrurile frățești pe care voia să i le facă Părosul înșelat. Și de femeile lui „Het", gata să pună mâna pe un pui de evreu crescut prin corturi...

Cartea - Al doilea patriarh

Creation Category: 

Isaak a avut toată viața lui noroc. Un credincios ar spune: normal, din moment ce l-a avut pe Dumnezeu alături tot timpul. În primul rând, era gata-gata să nu se nască. Știm că tatăl lui, Abraham, a avut copii și înaintea lui, și după, deci promisiunea cu „sămânța" se împlinea oricum. Dar Dumnezeu își pusese în cap să îi dovedească Sarei că ea, și nu altcineva, va fi Mama unei Mulțimi. În al doilea rând, știind prea bine ce avea să se întâmple, la pus (am zice noi, azi, „de ochii lumii”) pe Abraham să își dovedească credința. Chiar dacă șansele ca Isaak sa moară pe altar erau minime, cum s-ar zice, Abraham a trecut testul. Și „sămânța” din Isaak a sporit...

Cartea - Credința ce aduce Binecuvântare

Creation Category: 

Tribulațiile lui Abraham au continuat, în ciuda faptului că își schimbase numele. Sau poate tocmai de aceea. După distrugerea cetăților din câmpie (și păcatul dintre Lot și ficele lui), aflăm că Abraham pornește spre „țara de meazăzi" - spre Gerar. De fapt, Gerar este așezat cumva spre vest de Hebron, „în țara Filistinilor" - cum spune autorul, introducând un alt anacronism. Filistenii aveau să ocupe regiunea la vreo cinci sute de ani după Abraham...  Dar e adevărat, Gerar era o cetate în nordul Negev-ului, regiunea care însemna pur și simplu „sud", cea care se întinde la sud de Canan până în Sinai și golful Mării Roșii și spre răsărit, în nordul peninsulei Arabia. Singura localitate mai la sud de Gerar urma să fie Barsheba, întemeiată chiar de Abraham.

Cartea - Făgăduințele

Creation Category: 

 

Vorbind despre Lot, am luat-o înaintea poveștii (biblice). Căci Cartea e mai ales despre Avram, nu despre Lot. Deci, să vedem Făgăduințele Domnului către Avram pe când acesta trăia în Țara Cananului (și nu, deocamdată, a lui Israel).

Foreward - by Dr. Napoleon Savescu - DACIA REVIVAL INTERNATIONAL SOCIETY

Creation Category: 

DACIA REVIVAL INTERNATIONAL SOCIETY   by Dr.N.Savescu

Dacia Revival is a foundation which proposes to demonstrate that “We, The Dacians have not perished.”

The various opinions, concepts, unscientific interpretations presented in a false manner trying to attribute to our nation a recent origin, are inaccurate.   

Cartea - Păcatele lui Lot

Creation Category: 

Să vedem, dar, prin ce aventuri a mai trecut Avram. Din Egipt s-a întors la Betel - pe când acesta era doar un loc pe înălțimi, de adus jertfe, și a chemat din nou Numele Domnului. E bine să o faci cât de des, mai ales dacă ți-a ajutat în afacerea cu Faraon. Iar cu Avram era nepotul Lot, care avea și el „oi, boi și corturi" - deși nu ni se zice dacă își vânduse nevasta vreunui egiptean. Și cum locul nu era mare, iar „Cananiții și Feresiții locuiau atunci în țară", ciobanii lui Lot (Biblia îi numește „păzitori") se cam băteau cu cei ai lui Avram pe locurile de pășunat (deci, Miorița este universală...). Așa că unchiul i-a zis lui Lot să își cam caute de drum, să nu se ajungă la lucruri mai rele... „Oare nu e toată țara înaintea ta?", zice bătrânul Avram, care deja se considera stăpân peste Canan, bazându-se pe cuvântul Domnului. Și acesta (Lot) a ales să se ducă pe Valea Iordanului, un adevărat Eden pe pământ, zice biblistul - înainte să fi distrus Domnul Sodoma și Gomora.

Cartea - Primul rătăcitor

Creation Category: 

Cartea - Primul rătăcitor

 

Înainte de a începe povestea lui Avram, Editorul face din nou o pauză. Folosind scrierea sursei P („Preoțească”), dă din nou genealogia neamului lui Shem până la Avram. Vedem că vârsta petriarhilor începe să scadă. După ce Șem trăiește șase sute de ani, fiul lui, Arpacșad trăiește „doar” vreo 440, ca și fiul acestuia Eber – dar începând cu Peleg vârsta se reduce la ceva peste 200... De asemenea, vârsta la care patriarhii dau naștere întâilor lor născuți scade dramatic – de la 100 la cca 35. Avram va fi excepția.

Apropiindu-ne de patriarhul Avram, vedem că bunicul lui Nahor a născut pe Terah, care la rândul lui a născut trei fii: Avram, Nahor și Haran. Haran l-a născut pe Lot, care va apare mai departe în povestea noastră, dar apoi a murit „în fața tatălui său”, în cetatea Ur a Chaldeii.

Pages

Subscribe to RSS - PROSE