PROSE

Cartea - Păcatele lui Lot

Creation Category: 

Să vedem, dar, prin ce aventuri a mai trecut Avram. Din Egipt s-a întors la Betel - pe când acesta era doar un loc pe înălțimi, de adus jertfe, și a chemat din nou Numele Domnului. E bine să o faci cât de des, mai ales dacă ți-a ajutat în afacerea cu Faraon. Iar cu Avram era nepotul Lot, care avea și el „oi, boi și corturi" - deși nu ni se zice dacă își vânduse nevasta vreunui egiptean. Și cum locul nu era mare, iar „Cananiții și Feresiții locuiau atunci în țară", ciobanii lui Lot (Biblia îi numește „păzitori") se cam băteau cu cei ai lui Avram pe locurile de pășunat (deci, Miorița este universală...). Așa că unchiul i-a zis lui Lot să își cam caute de drum, să nu se ajungă la lucruri mai rele... „Oare nu e toată țara înaintea ta?", zice bătrânul Avram, care deja se considera stăpân peste Canan, bazându-se pe cuvântul Domnului. Și acesta (Lot) a ales să se ducă pe Valea Iordanului, un adevărat Eden pe pământ, zice biblistul - înainte să fi distrus Domnul Sodoma și Gomora.

Cartea - Primul rătăcitor

Creation Category: 

Cartea - Primul rătăcitor

 

Înainte de a începe povestea lui Avram, Editorul face din nou o pauză. Folosind scrierea sursei P („Preoțească”), dă din nou genealogia neamului lui Shem până la Avram. Vedem că vârsta petriarhilor începe să scadă. După ce Șem trăiește șase sute de ani, fiul lui, Arpacșad trăiește „doar” vreo 440, ca și fiul acestuia Eber – dar începând cu Peleg vârsta se reduce la ceva peste 200... De asemenea, vârsta la care patriarhii dau naștere întâilor lor născuți scade dramatic – de la 100 la cca 35. Avram va fi excepția.

Apropiindu-ne de patriarhul Avram, vedem că bunicul lui Nahor a născut pe Terah, care la rândul lui a născut trei fii: Avram, Nahor și Haran. Haran l-a născut pe Lot, care va apare mai departe în povestea noastră, dar apoi a murit „în fața tatălui său”, în cetatea Ur a Chaldeii.

Cartea - Semiții

Creation Category: 

Semiții 

Ca de obicei, după ce dă imaginea generală, Editorul se concentrează asupra „poporului ales”. În acest caz, el este din seminția lui Shem, semiții. Pentru că, zice cronologul, stră-nepotul lui Shem a fost Eber, străbunul evreilor.

Bineînțeles, Arpacșad, bunicul lui Eber, nu a fost cel mai mare „fiu” al lui Shem. Aceștia au fost Elam și Asur. Desigur, în istorie Asur (sau, cum îi cunoaștem noi, asirienii) au format cel mai puternic imperiu care, eventual, a ocupat și distrus și regatul nordic israelian. Dar nici Elam nu a fost de neglijat: timp de mai bine de un mileniu micul regat din nord-estul Golfului Persic a rezistat cu dârzenie atacurilor venite din Valea Mesopotamiană. Rând pe rând, sumerienii, akadienii, amoriții, kasiții, asirienii, babilonienii, și-au rupt dinții încercând să îl cucerească. Ba mai mult, faimoasa stella pe care e scris Codul lui Hamurabi, regele amorit al Babilonului, a fost descoperit la Susa, capitala Elamului. Deci, cel puțin o dată elamiții au cucerit cetățile babiloniene. Fiind cel mai vechi stat, pe drept i s-a acordat titlul de „întâi născut” al lui Shem. Doar că elamiții nu erau... semiți. Nu se știe foarte bine ce limbă vorbeau, dar sigur nu o limbă semitică. Erau, poate, înrudiți cu parții, afganii, probabil cu populațiile indice de la Mohenjo Daro și Harapa.

Cartea - Despre neamuri

Creation Category: 

Un articol mai puțin interesant, trebuie să recunosc – avertizându-vă, totodată. Nu pentru că mi-am pierdut harul, atâta cât mi s-a dat, ci pentru că așa a fost scrisă Torah. Urmează pagini după pagini de date și nume pe care, îndeobște, le uităm imediat după ce le-am citit. Pentru bibliști ele au o însemnătate simbolică – și cum să nu aibă, când se vorbește despre rădăcinile lui Israel și Iisus? Pentru istorici și antropologi au deasemenea, pentru că ne vorbește despre „neamuri” – populații cu mai multă sau mai puțină însemnătate în lunga istorie a Orientului Apropiat. Dar pentru noi? Eu am păstrat scrierea acestui fragment atât din dorința de a face o treabă temeinică, nelâsând nimic pe dinafară, cât și pentru a astâmpăra setea de cunoaștere a celor curioși. În fond, mai ales ei sunt cei ce citesc această serie de articole. Așadar:

Cartea - Potopul și potopurile

Creation Category: 

Cum Potopul a durat vreo zece luni, ne-am zis că ne putem lungi și noi măcar două... Căci povestea Potopului este una din cele mai cunoscute și mai amănunțite povești din Torah.

 

Acum, să nu se creadă că doar evreii au avut un mit al Potopului. Nu puțini cercetători (bibliști) văd în universalitatea mitului o dovadă a faptului că povestea este adevărată. Doar că uită că celelalte populații au „uitat” de Potop, odată ajunse sub ape... Dar uite că nu au „uitat”! Și mitul potopului, ba chiar a „sfârșitului lumii” prin ape, se poate întâlni mai peste tot, din insulele Pacificului la Polul nord, din jungla Amazonului în cele africane, de la populațiile precolumbiene la chinezi. Nu există un alt mit – cu excepția celui al Creației – atât de răspândit ca cel al Potopului.

Religion vs. Science - by Dr. Napoleon Savescu

Creation Category: 

Religion vs Science

By dr.Napoleon Savescu

For thousands of years, the legend of great flood has endured in the biblical story of Noah and such Middle Eastern myths as the epic of Gilgamesh. Few scientists believed that such a catastrophic deluge had actually occurred. But these Bible “stories” for some scientific people appeared to have a real sense. Considering that the religion and science has to work together, two distinguished geophysicists have discovered an event that changed history; a sensational flood 8,600 years ago in what is today the Black Sea.

CARTEA: Și s-a făcut Potop

Creation Category: 

Ei, și văzându-și Adam și Eva un fiu sub țărână iar celălalt rătăcitor, ce s-au apucat să facă? Fii și fice. Dar mai întâi pe Seth. Ce a făcut Seth în toți cei nouă sute doișpe ani, în afară de a-l fi născut pe Enos și alți fii și fice, nu prea știm. Cum nu știm deloc ce au făcut toți ceilalți zece patriarhi antideluvieni, inclusiv Adam – până la tata Noe. Fiecare din ei au trăit (aproape) cât Matusalem – și ăsta a TRĂIT! Exact 969 de ani. Cu excepția tatălui acestuia, Enoch, care a „dispărut” în floarea vieții, la abia 365 de ani. Cum el a fost socotit a fi un om „drept”, umblând pe calea lui Dumnezeu, acesta (El) L-a luat cu El în cer și alta nu l-a mai văzut nimeni. Prin aceasta, Enoch este primul „drept” pomenit în Biblie, alături de Noe și, mai târziu, de Phineas, Ilie și Iacob, „fratele lui Iisus” și, în scrierile de la Marea Moartă, de Învățătorul Dreptății. S-ar putea crede, după numărul anilor, că Enoch a trăit „un an de ani” (365). Oricum, Enoch este un foarte interesant caracter în Biblie – atât de interesant încât i se atribuie niște cărți apocrife (în care, printre altele, vorbește despre o altă soție a lui Adam decât Eva), carte citită (și citată) de Iuda în scrisoarea lui. Nu puțini scriitori de SF și l-au luat drept model de erou civilizator, călător printre stele...

CARTEA - Să ne avem ca frații...

Creation Category: 

După ce am vorbit despre animale, să vedem cum este cu cel ce este, zic unii, tot un animal... Iată-i, dar, pe primii oameni alungați din Grădină. Acum, că tot știau ce e binele și răul, puteau ajunge „ca Noi” nu numai în înțelepciune, ci chiar nemuritori, mâncând din Pomul vieții. Deci, trebuiau dați afară (din Rai)! Și la poarta Grădinii, înspre Răsărit, El a pus „niște heruvimi care învârteau paloșul de foc”.

stories for Vladimir II

Creation Category: 

Dear Vladimir, 

INTRODUCTION to the second part of yesterday’s night story 

As you know, I am an early bird and in the eve of winter celebrations I feel more than ever the temptation to spend my mornings drinking a cup of coffee, in front of my computer or reading some "delicatessen" that I usually buy from the English bookshop on Rivoli Street. The first Christmas gift arrived at my house on Sunday and it has an Indian taste. Katrina, the beautiful Indian young woman whom you met at your exhibition in Gallery Mailletz offered me a shawl at the American Cathedral after the office. It was a quick encounter as she was sad and angry which is not typical of her. Wearing this purple and red cashmere shawl round my shoulders I enter my Sheherazade character and the flow of words is ready to pour like a Madera wine in the cup of memories.

Cartea - Dragoni, Zmei și Balauri

Creation Category: 

Înainte să ne despărțim de lighioane, să ne mai oprim puțin asupra Dragonilor. Cum ziceam, în Torah (și, în general, Biblie), acest animal fantastic este extrem de rar întâlnit. Mai mult prin extrapolare putem echivala Leviathanul unui dragon. Mulți cred că la baza lui a fost un caiman, sau poate Tiamat, „zeița-dragon” a sumerienilor, Mama zeilor și personalizare a „apelor adânci”, a Oceanului (în sens biblic, a „adâncului de ape” deasupra căruia duhul lui Dumnezeu mișca). Numele ei are înțelesul de „sărat”. Un alt „balaur”, întâlnit în Psalmi, este Rahab, personificarea răului, a Dușmanului, cu care Dumnezeu va da bătălie pentru a reinstaura calmul, pacea...

De ce, totuși, dragonul este atât de rar întâlnit în literatura (și religia) iudeo-creștină? Aproape că nu există mare religie care să nu îl pomenească – și, de cele mai multe ori, în sens pozitiv. Ca și ruda lui mai „săracă”, șarpele, dragonul este un animal, fantastic desigur, cu un rol benefic pentru oameni. La chinezi este animalul (și zodia) bună prin excelență, simbol al Cerului, al Zeilor, al Împăratului. Uneori, pentru a delimita acțiunile nefaste ale unor „balauri”, aceștia au diferite culori, în care dragonul de aur este cel mai bun, iar dragonul negru cel mai rău. Există dragoni ai cerului, ai mării, ai aerului, ai focului, ai gheții...

Pages

Subscribe to RSS - PROSE