Monthly archive

APPEL À CANDIDATURES Médaille d'or de l'UIA, Prix UIA, Prix Vassilis Sgoutas, session 2011

Les Prix et la Médaille d'or de l'UIA sont décernés, tous les trois ans, lors du Congrès mondial de l'Union internationale des architectes. Créés en 1961, pour récompenser des professionnels dont les mérites, les talents ou les actions revêtent une portée internationale, les Prix UIA sont honorifiques. La Médaille d'or a été initiée par le Conseil de l’UIA en 1984, pour honorer un architecte s'étant distingué, à travers son oeuvre et l'exercice de sa profession, par la qualité de ses réalisations et son
engagement en faveur des communautés, de la société et de la promotion de l’art architectural. Les Sections membres de l'UIA sélectionnent les candidatures
pour ces gratifications.

Category: 

Parcajul subteran din Piața Universității între necesitate și nelegalitate

Creation Category: 


Într-o zi de toamnă târzie priveam cu neputință cum erau scoase statuile din Piața Universității pentru a fi amplasate în parcul Izvor. Departe de istorie, într-un oraș din ce în ce mai desfigurat.

Acum câtva timp Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național lansa „Cartea neagră: distrugerea patrimoniului arhitectural și urbanistic din România: [București, 1990 - 2009]” (autori: Hanna Derer, Peter Derer, Dan Lungu, Dana Mihai, Andrei Pippidi).

Oare nu suntem martorii pasivi ale distrugerilor patrimoniului arhitectural și urbanistic, a unor proiecte inutile si constisitoare, a unei administrari deficitare a orasului,  în condițiile în care nu sunt bani pentru consolidarile constructiilor afectate de cutremure si cand mai exista cartiere în București fără canalizare și fără străzi asfaltate?

  
 foto:MN 

 Vă propunem spre analiza câteva aspecte importante privind parcajul din Piața Universității București:

1) Este necesară construirea parcajului subteran din Piața Universității București în contextul crizei actuale? Se știe că la Intercontinental mai există un alt pasaj subteran de ani de zile, ce se întâmplă cu acesta? De ce nu este modernizat, renovat etc.?
2) Cine a aprobat această investiție? Sunt răspunzători în fața legii cei care au aprobat?
3) Care este suma reală la care se ridică această investiție și cine este investitorul? Cu alte cuvinte, cine plătește în plină criză?
4) Au fost descoperite mai multe schelete umane și morminte datând din perioada secolului al XVI-lea pe acest amplasament. Ce măsuri legale s-au luat?

 

  
 foto:MN 

“Conform legislației din România, beneficiarul care dorește să cosntruiască o parcare cu o adâncime de 20 de metri a fost nevoit să apeleze la cercetarea arheologică pentru a se cunoaște care sunt realitățile din teren. Din săpăturile anterioare știam că există aici două biserici: cimitirul și vestigiile de la Sf. Sava. Atunci, conform contractului dintre muzeu și Institutul de Arheologie pe baza unor autorizații. De pe 5 noiembrie arheologii efectează cercetări în această zonă. În funcție de rezultatele care vor fi date Ministerului Culturii se va aproba sau nu proiectul pentru această parcare. Această parcare trebuie să țină cont de acest studiu arheologic”, a declarat Gheorghe Mănucu, șeful secției Arheologie-Muzeul București.

5) Se respectă legislația în România?
Art. 24 alin (1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare - actualizata 2009  consideră infracțiuni “a) executarea, fără autorizatie de construire sau de desființare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. b”) respectiv “continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente, potrivit legii 50 /1991 republicată din “lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la constructii reprezentând monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate în acelasi imobil – teren si/sau constructii, la constructii amplasate în zone de protecție a monumentelor si în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate”.

Care este poziția oficială a Ministerului Culturii?
Dar a Inspectoratului de Stat în Construcții?

Care este opinia oficială a Patriarhiei Române?

Vă redăm comunicatul de presă lansat de curând de OAR semnat de prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc.

"Dezbatere privind proiectul parcajului subteran din Piața Universității

Stimati colegi,

Filiala București a OAR s-a autosesizat în urmă cu două săptămâni in privința nerespectării de către Prointec Romania, proiectantul parcării subterane din Piața Universității, a prevederilor PUZ-ului aprobat pentru această zonă.

In consecință au avut două întâlniri prealabile cu proiectantul la sediul nostru, cu care ocazie s-au solicitat explicații referitoare cu precădere la limitele parcajului precum și la legăturile sale cu solul, respectiv prezența căilor și rampelor de acces, scări și lifturi, asigurarea plantației de aliniament, guri de aerisire, elemente ale proiectului care crează servituți în spațiul public al pieții.

Au participat la acest dialog împreună cu președintele filialei, arh. Mihai Ene, vicepreșdinte al resortului profesional, arh. Dan Marin consultant al PUZ pe această zonă, arh. Stefan Bortnowski, vicepreședinte al OAR, arh. Justin Baroncea, membru al Consiliului Teritorial.
Din partea Prointec Romania au participat arh. Ester Gonzalez-Diez, director general, arh. Adrian Andrei, autor proiect si arh. Margareta Fotache.
La una din întâlniri a participat și arh. Gh. Pătrașcu în calitatea sa de Arhitect Sef al Capitalei.

Explicațiile oferite de către proiectant au invocat strict aspectele economice și tehnice, calitatea soluției arhitectural urbanistice fiind lăsată în plan secund, ca o consecință a soluțiilor propuse în proiect, deși în cursul dialogului s-a constatat ca există si alte rezolvări, alternative, care să nu vicieze amenajarea ariei civice pietonale de la sol.

Neexistând un angajament ferm din partea proiectantului privind disponibilitatea de a respecta PUZ-ul, am considerat oportună o dezbatere publică la nivelul structurilor și organizațiilor implicate în această acțiune de amploare, importantă pentru imaginea centrului capitalei.

La solicitarea conducerii filialei, miercuri 8 nov. a.c. s-a desfășurat la sediul GDS o dezbatere privind proiectul parcajului subteran din Piața Universității.
Au fost invitați reprezentanți ai Primăriei Municipiului București, Ministerului Culturii, Registrul Urbaniștilor, Organizației Propatrimonia, ONG-urilor, etc. și al proiectantului, compania Prointec Romania.
Motivația principală a acestei întâlniri o constituia nerespectarea prevederilor PUZ-ului de către proiectantul parcajului subteran.
Din partea Primăriei Capitalei a participat dl. Victor Teodor Iovici, viceprimar și Arhitect Sef Gh. Pătrașcu.
După prezentarea de către Filială a celor două documentații, ale PUZ-ului și proiectului parcării subterane, accentuând obligația proiectantului de a nu se abate de la prevederile PUZ-ului aprobat, am solicitat desprinderea proiectului amenajării Pieței de cel al parcării, și organizarea de urgență a unui concurs, deschis tuturor arhitecților.

Intervențiile și luările de poziție ale participanților au fost unanime în sprijinul respectării prevederilor PUZ-ului și de obligare a proiectantulului să-și modifice în consecință soluțiile care îl încalcă.

Atât Viceprimarul cât și arhitectul șef s-au angajat în a lua măsurile de impunere a respectării legislației în domeniu, de protejare a acestui spațiu public reprezentativ și de organizare a concursului de arhitectură pentru Piața Universității, în colaborare cu OAR.

In încheiere am informat autoritățile privind hotărârea filialei de a monitoriza respectarea și aplicarea acestor angajamente."


Nimic despre cimitirul descoperit, nimic despre necesitatea modificării unei investiții inutile.
Un Plan Urbanistic Zonal nerespectat, dar care “bate” Planul Urbanistic General al orașului…

Într-un caz similar la Atena, Grecia,când au fost descoperite oseminte pe amplasament în stația de metrou Sintagma s-a dispus realizarea unui muzeu în incinta acesteia.


Și iată, se organizează un concurs, chiar două?!… Deci nu au fost respectate prevederile autorizatiei? Si nu este nimeni amendat? Nici constructorul si nici proiectantul? O simpla dezbatere eludeaza aplicarea legii?

Surprize, surprize… Concursuri, concursuri…
Timp în care piața Universității va sta în plină iarnă cu gropile mari lăsate la discreția Nepăsării…sau Nelegalității?

24e Congrès UIA, 25-28 septembre 2011 Quatre thèmes pour le concours d'idées ouvert aux étudiants du monde

 Les organisateurs du Congrès de l’UIA, TOKYO 2011, lancent un concours d’idées ouvert aux étudiants en architecture du monde entier. Ils sont invités à développer l’un des quatre thèmes soumis sur différents sites, en périphérie de l’agglomération de Tokyo, dans la perspective de son évolution en 2050.

Category: 

"Fostering Artistic Practices" - concurs de proiecte în domeniul artelor vizuale pentru anul 2011 la Institutul Român de C

Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția anunță organizarea unui concurs de proiecte pentru anul 2011 în domeniul artelor vizuale. Proiectele sunt destinate celor două spații expoziționale proprii, Noua Galerie și Mica Galerie. Concursul face parte din strategia în domeniul artelor vizuale a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția, având ca temă în anul 2011 „Fostering Artistic Practices” („Încurajarea practicilor artistice”). Principalul obiectiv al strategiei este de a oferi artiștilor vizuali oportunitatea de a înțelege și de a interacționa cu profilul specific și cu patrimoniul institutului.

Category: 

Bienala internaționala de umor și satiră în arte de la Gabrovo-Bulgaria, 2011.

     21 mai 2011: Ediția cu numărul douăzeci a Bienalei internaționale de umor și satiră în arte de la Gabrovo-Bulgaria, 2011.
    Evenimentul are caracter de concurs și este dotat cu premii în bani, cuprinzând șase categorii, fiecare cu propria zonă de expunere: caricatură, grafică și desen, pictură, sculptură, afiș și fotografie.
   

Category: 

Povestea curcubeului, de Dragos Sebastian Merisca

Creation Category: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povestea curcubeului/

Castelul de la capătul curcubeului

 

Deci, ploua într-o țară. Ploua și era o ploaie scurtă, s-a terminat to'mai... Și a răsărit curcubeul. Un om, stând el în casă la geam, a văzut curcubeul și i s-a părut minunat. Acel om, din acea casă, s-a dus într-acolo, a pornit spre baza/ capătul curcubeului. A mers, a mers, mai a mers, dar curcubeul s-a stins, nu a mai ajuns la el. Trebuie să te miști foarte repede, să alergi foarte repede, ca să prinzi din urmă curcubeul. La el nu poți ajunge că se stinge până atuncea, nu poți să ajungi ca să te tragi ca pe tobogan, pentru că până să ajungi tu la el, el dispare...


Richard Rogers & Vidal Architecture Team Prix européen de l'investissement immobilier 2010

Le prix du meilleur projet de développement durable de l’investissement immobilier en Europe a été décerné à l'Altas Palmas, Centre technologique de Séville conçu par Richard Rogers & Vidal Architecture Team.

Category: 

Revoluția trăită - București, 21 Decembrie 1989, articol de Doina Țetcu

Creation Category: 

 

 

Martor al revoluției care a început chiar sub ferestrele apartamentului ei, Doina Țetcu ne povestește evenimentele trăite și simțite de ea în aceea zi.

 

Puternic și emoționant!

 

 

Și eu am văzut revoluția și am trăit-o. Mai întâi am privit ca la teatru de la balcon. Știți că revoluția a început sub geamurile mele? Să nu-mi spuneți că nu a fost revoluție! O fi fost și altceva, dar după 21 decembrie. Am fost acolo! După ora 12, când au fost primele semne de organizare, tinerii care s-au adunat în fața sălii Dalles s-au retras către Universitate și s-au întors mai mulți. La 4 erau deja foarte mulți. Au venit și muncitorii!Și au strigat și au scandat și au spus „Tatăl nostru”.


Pages