Profesorul Carol Iancu - Membru de onoare al Institutului de Istorie "A. I. XENOPOL" ACADEMIA ROMÂNĂ IAȘI

In data de 29 octombrie 2014 

la Academia Română Filiala Iași va avea loc

CEREMONIA DE DECERNARE A TITLULUI DE MEMBRU DE ONOARE

AL INSTITUTULUI DE ISTORIE "A. I. XENOPOL"

Domnului Profesor CAROL IANCU

de la Universitatea Paul-Valery Montpellier Franța

Carol Iancu, originar din Hârlău, România, Master of Arts cu mențiunea "magna cum laude" al Universității Ebraice din Ierusalim, Doctor în istorie și Doctor în litere și științe umanistice al Universității din Aix-en-Provence, a primit numeroase distincții pentru opera sa științifică. "Doctor Honoris Causa" al Universității “Babes-Bolyai” din Cluj (2005), al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2010) și al Universității din Oradea (2011), el a fost ales membru al Academiei din Nîmes (2011), una din cele mai prestigioase din Franța (fondată în 1682). Profesorul Carol Iancu este autorul a numeroase studii consacrate istoriei evreilor și relațiilor internaționale.
Printre volumele traduse în limba română, amintim:
-ˮEvreii din România (1919-1938). De la emancipare la marginalizareˮ, Ed. Hasefer, 1996, 444p.; ˮShoah în Romania. Evreii în timpul regimului Antonescu (1940-1944) ˮ, Ed. Polirom, 2001, 206 p.; ˮLupta internațională pentru emanciparea evreilor din România. Documente și mărturiiˮ, Editura Hasefer, 2004, vol. I (1913-1919), 317 p., vol. II (1919-1939), 395 p.; - ˮMiturile fondatoare ale antisemitismului. Din antichitate până în zilele noastreˮ, Ed. Hasefer, 2005, 304 p.; ˮBleichroeder și Cremieux... ˮ, Ed. Hasefer, București, 2006, 382 p.; ˮMemoriile Șoahuluiˮ. Poeme (cu pseudonimul Tristan Janco și desene de Tudor Banus), Ed. Apostrof, Cluj, 2006, 82 p.; ˮEvreii din România (1866-1919). De la excludere la emancipareˮ, Hasefer, București, 2009, 502 p., ediția a III-a, revizuită și adaugită de autor, cu o "Bibliografie cronologică a chestiunii evreiești (1861-1919)", completată până în anul 2008”. Cuvânt înainte de Dr. Aurel Vainer, Prefață de Prof. Dr. Andrei Marga; ˮAlexandre Safran. O viață de luptă, o rază de lumină, Ed. Hasefer, București, 2008, 394 p. (plus 32 pagini de ilustrații). Alexandru Safran și Șoahul neterminat în Romania. Culegere de documente (1940-1944) ˮ, Editura Hasefer 2010, 576 p.

A mai publicat în franceză și engleză : ˮLes Juifs en Roumanie (1866-1919) de l'exclusion l'émancipationˮ, prefață de Pierre Guiral, Éditions de l'Université de Provence, Aix-en-Provence, 1979, 382 p ; ˮJews in Romania (1866-1919). From exclusion to emancipationˮ, traducere de Carvel de Bussy, East European Monographs, Boulder, Columbia University Press, New York, 1996, 191 p; ˮBleichröder et Crémieux. Le combat pour l'émancipation des Juifs de Roumanie devant le Congrès de Berlin. Correspondance inédite (1878-1880) ˮ, Montpellier, Université Paul Valéry, 1987, 264 p. (Sem n°3) ; ˮL'Émancipation des Juifs de Roumanie (1913-1919). De l'inégalité civique aux droits de minorité: l'originalité d'un combat à partir des guerres balkaniques jusqu'à la Conférence de paix de Parisˮ, Montpellier, Université Paul Valéry, 1992, 350 p. (Sem n°5). Prefață de Charles-Olivier Carbonnel ; ˮLe combat international pour l'émancipation des Juifs de Roumanie. Documents et témoignages (1913-1919) ˮ, Université de Tel-Aviv, Institut de Recherche de la Diaspora, Tel-Aviv, 1994, 317 p. ; ˮLes Juifs du Midi. Une histoire millénaireˮ, en collaboration avec Danièle Iancu, Éditions A. Barthélémy, Avignon, 1995, 351 p. ; ˮLes Juifs en Roumanie (1919-1938). De l'émancipation à la marginalisationˮ, préface de Pierre Guiral, postface de Gérard Nahon, Éditions Peeters, Paris-Louvain, collection de la Revue des Études juives, 1996, 432 p. ; ˮLa Shoah en Roumanie. Les Juifs sous le régime d'Antonescu (1940-1944). Documents diplomatiques français inéditsˮ, Sem n°7, Université Paul Valéry, Montpellier, 1998, 189 p. Deuxième édition, Sem n° 8, Montpellier, 2000, 205 p. ; ˮLes Mythes fondateurs de l'antisémitisme. De l'Antiquité à nos joursˮ, Éditions Privat, Toulouse, 2003, 192 p. ; ˮL'histoire des Juifs de Roumanie et l'ego-histoire (Istoria evreilor din România si ego-istoria) ˮ, Editura Fundatiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2006, édition bilingue, 111 p. ; ˮLes Juifs de Roumanie et la solidarité internationale (1919-1939ˮ), Montpellier, Sem n°12, Université Paul Valéry, Montpellier, 2006, 351 p. ; ˮAlexandre Safran. Une vie de combat, un faisceau de lumièreˮ, Sem n°13, Université Paul Valéry, Montpellier, 2007, 318 p. (et 32 p. d'illustrations hors texte).

Este coordonatorul următoarelor lucrări : ˮTémoignages sur Jules Isaac, Dans l'amitié de Jules Isaacˮ, Cahier n°3, Aix-en-Provence, Association des Amis de Jules Isaac, 1981, 106 p, (21/29 cm). ; ˮJuifs et judaïsme en Afrique du Nord, dans l'Antiquité et le haut Moyen Ageˮ, Montpellier, Université Paul Valéry, 1985, 117 p. (21/29 cm) (Sem n°1) ; ˮArmand Lunel et les Juifs du Midiˮ (dir.) Sem n°2, Montpellier, Université Paul Valéry, 1986, 360 p. ; ˮMontpellier et la mémoire juiveˮ, Bulletin historique de la ville de Montpellier, Montpellier, 1987, n°7. ; Les Juifs à Montpellier et dans le Languedoc du Moyen Age à nos jours (dir.), Sem n° 4, Éditions de l'Université Paul Valéry, 1988, 446 p. ; ˮRoute du patrimoine juif du Midi de la Franceˮ, Avignon, Comité Départemental du Tourisme de Vaucluse, 1992 ; ˮThe Road of Jewish heritage in the South of Franceˮ, Avignon, 1993 ; ˮPermanences et mutations dans la société israélienneˮ, Montpellier, Université Paul Valéry, 1996, 190 p. (Sem n°6) ; ˮDe l'Affaire Dreyfus à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les engagements de Jules Isaacˮ (dir.) Association des Amis de Jules Isaac, Aix-en-Provence, 1998, 115 p. (21/29 cm) ; ˮTracer le cheminˮ. Mélanges offerts aux professeurs René-Samuel Sirat et Claude Sultan, E Montpellier, Université Paul Valéry, 2002, 222 p. (Sem n°10) ; ˮPermanences et ruptures dans l'histoire des Juifs de Roumanie (XIXe-XXe siècles) ˮ, Montpellier, Université Paul Valéry, 2004, 350 p. (Sem n°11) ; ˮThe History of the Jews in Romania. The Nineteenth Centuryˮ (coeditor), ˮThe Goldsteinˮ - Goren Diaspora Research Center, Tel Aviv University, 2005, 361 p. Alături de Alexandru-Florin Platon a coordonat ˮProfesori și student evrei. Enseignants et étudiants juifsˮ, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2012.

Personalitate mondială, Carol Iancu este unul din cercetătorii de excepție originari din România, care are misiunea nobilă de a apăra stabilirea adevărului istoric în paginile învolburate ale civilizației umane.