Premiul Uniunii Latine pentru Dumitru Tepeneag 
Dumitru Țepeneag, din a cărui operă Editura ART a publicat 
La belle Roumaine și Zadarnică e arta fugii în colecția Ficțiune și artilerie, 
a fost distins cu Premiul Uniunii Latine.
Potrivit motivației juriului, premiul i-a fost decernat lui Dumitru Țepeneag pentru „excelenta calitate artistică a romanelor, eseurilor și memoriilor sale, dar și pentru angajamentul său în apărarea formelor literare și a libertății de exprimare a scriitorului“.
Printre laureații precedenți, se numără: José Cardoso Pires (Portugalia), Jean-Marie Gustave Le Clézio (Franța),Vincenzo Consolo (Italia), Alexandru Vona (România), Juan Marsé (Spania), Marie-Claire Blais (Quebec), Virgil Tanase (România) și Juan José Saer (Argentina) ex aequo, Mia Couto (Mozambic).  
Dumitru Țepeneag
Ediția a II-a revăzută, însoțită de un dosar de receptare critică
Prefață de Nicolae Bârna

Dumitru Țepeneag
Ediția a II-a, revăzută
Prefață de Laura Pavel

 în curs de apariție