Max Emanuel (Burschi) Gruder: 16 mai 1928 - 7 noiembrie 2010

Creation Category: 

BURSCHI GRUDER'S BLOG

 
 

 spanish version

Graficianul Max Emanuel (Burschi) Gruder, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, s-a născut la data de 16 mai 1928 la Cernăuți, din părinți originari din Bucovina. Se va stabili cu părinții la București în 1935. Este cunoscut ca un ilustrator de cărți pentru copii încă din anul 1946, când, după război, student fiind la Politehnica din București secția mecanică, și având un talent remarcabil la desen, a început să colaboreze la revista «Tinerețea».

Așa cum este menționat și în «Dicționarul benzii desenate din România», autori Dodo Niță și Virgil Tomuleț, editura MJM Craiova 2005 sau în «Dictionnaire de la bande dessinée roumaine», 2008, autori Dodo Niță și Mircea Arapu, Burschi Gruder este considerat unul dintre inovatorii stilului de banda desenată din România, fiind, în fapt, decanul acestui gen de ilustrație de la noi.

Din anul 1949, când s-au înfíințat publicațiile pentru copii, Burschi Gruder a colaborat permanent la toate revistele de gen care apăreau la București, săptămânale sau lunare, sub semnătura de Burschi.

Până în 1989 a fost ilustrator permanent la «Pionierul», «Scânteia Pionierului», «Cravata Roșie», «Arici Pogonici», «Luminița», «Soimii Patriei», iar după 1989 la «Clopoțel», «Licurici», "Luceafărul copiilor" și «Universul Copiilor», până ce acestea și-au încetat apariția.

A continuat să ilustreze cu predilecție reviste pentru copii iar printre colaboratorii și prietenii săi de-o viață o amintim pe cunoscuta graficiană de origine română, Lise Marin, cel mai longeviv ilustrator-autor de cărti pentru copii de la editura Nathan din Paris.

De-a lungul timpului, unele din desenele sale apărute în periodicele din Romania au fost reproduse în reviste pentru copii din Polonia, fosta Jugoslavia, fosta RDG, fosta URSS, Moldova ș.a.m.d. fiind citate pozitiv în presa culturală a vremii (Gazeta literară, Contemporanul etc).Burschi Gruder a realizat nenumărate coperți la reviste și cărți, a inventat povestiri în imagini, adept al stilului BD occidental, a ilustrat cărțile lui Marin Sorescu, Tudor Opriș, Ion Vlasiu, Iosif Sava, Dumitru Prunaru, Alexandru Mironov, Iosef Eugen Campus, Eduard Jurist, Alexandru Sen, Apostolescu Stelian, Leonid Petrescu, Radu Nor, Gabriel Cheroiu, Adriana Iliescu, Galia Gruder ș.a. manuale didactice precum și propriile cărți, a creat personaje care au rămas în memoria cititorilor și părinților lor, azi bunici.

In anul 1956 a ilustrat prima sa carte «Alarmă în subterană» care s-a bucurat de succes, fiind citată în presă și editată apoi și în limba engleză, apoi a fost solicitat să ilustreze și alte cărți, reușind astfel să publice peste 120 de titluri pentru editurile Tineretului, Ion Creangă, Didactică, Stiințifícă, Coresi, All, Hasefer.

A plecat într-o zi de toamnă să coloreze încăperile stelelor.

Condoleanțe familiei îndoliate!