Fuga peste creste de maci

Creation Category: 

Intr-o zi te-am găsit la pieptul meu Eloise
ca o vietate care urcă și coboară
până când nu mai contează
pe care parte a zilei sunt
și de-ar fi doar susurul vîntului
în care ploile toate
nici păsările secundei
nu ar stinge mugurii ce cresc în mine

zbor
freamăt
taină
fior
numele de pădure scrijelit pe cioburi
și uite-mi pașii cum te caută în vreme
ca să îmi fie margine
să îmi fie treaptă
câtă vreme mai fugim peste creste de maci
bând soarele direct din streșini
privind peste creștetul gândurilor
fără sa știm că realitatea
care despică sufletul
cu palme cu tot
în potirul clipelor puține
ce ne țin dehrană și desete
e doar efemeră magie.