Forma suferinței

Creation Category: 

  
  
Crezi că este întîmplătoare
această similitudine fonică
fără scindări
fără bruiaje egotice
fără împietrirea inimii
să te muți în altă lume
epurat de senzualism pînă la sterilitate
apoi singur într-o beție de lumină
să-ți duci stînca peste tot
pînă ce rîul devine sunet
timp sonor
și te gîndești dacă nu cumva
curge după moartea ta...