EDITURA A R A N I A: FE R E S T R E ÎN C E T A T E de ADRIAN MUNTEANU

         EDITURA  A R A N I A,    LIBRIS BRAȘOV,    MUZEUL CASA  MUREȘENILOR

                                               _______________

                        

                         vă invită la un dublu eveniment cultural   

  I.                  Joi, 4 septembrie, ora 13, la Librăria Șt. O. Iosif din Brașov            

lansarea volumului  

          FE R E S T R E   ÎN   C E T A T E

            ( Sonete 4 )             volum de sonete ale Brașovului            

de ADRIAN MUNTEANUcoperta2.psd_finala_copy

Participă scriitorii :  

- Doru Munteanu – președintele US, filiala Brașov

- conf. univ. preot, dr. OVIDIU MOCEANU  

II.               Vineri, 5 septembrie, ora 17, la Muzeul Casa Mureșenilor din Piața Sfatului

  

                               Recitalul de muzică și poezie

 

               NĂDEJDI DE ZEU ÎN HĂITUIRI DE LUP

 Interpreți :                

Cvartetul CORONA  ( Luminița Cucu – flaut, Izabela Grigoruț – vioară,  Mina Ciulică – violă, Ionela Cristea – violoncel)      

 Sonetele Brașovului  de și cu ADRIAN MUNTEANU