Despre carnaval

Creation Category: 
îmi aranjez cochet oasele
cartilagii uzate la tenis
ce dacă mă studiez cu atenție
e dadaismul care mă supără
accentele de culoarea stepii mongole
contrastul albului pus de regină
pe pânza unui Ianco
ceasul care arată mereu 6
inima ce bate un ekg ciudat
în limba morse..

așa vorbeam cu tine în gând
îți cercetam lobul frontal
cel care mă doare joia
cel care face cu mâna dextră în gara de nord
cand îmbrac costumul de arlechin
pun fardul negru
plumbul zilelor de mai
teama de răstignire
ceaiul cu maci
transa zilelor de carnaval
migrez
în aer neant de mov pictat