Cercuri albe

Creation Category: 

  
  
Am învățat de la tine
că un răspuns poate înălța viața
sau o poate pustii
în ciuda tuturor aparențelor
a tot ce neagă vîntul dintr-un album Renoir
drumuri ale unui oraș de nicăieri
încep să doară metafizic
trupul întins pe nisipul cald
al unei havane risipite nestingherit în noapte
un vag bovarism împotriva timpului
care se întoarce și ucide
n-am altă izbăvire, chiar dacă adevărul mă sfîșie
desenînd cercuri albe deasupra mării
în locul ochilor goi, haine de duminică
curgînd pe pietre
pentru că măslinii pe lîngă care am trecut
iarba pe care am pășit și ruinele
sînt pline de amintiri
de tine
de nimeni altcineva

numai prin rana mea
se vede cerul frumos si pustiu...