Burse la ICR Paris

Termenul limita de depunere a dosarelor la concursul de rezidente pentru perioada ianuarie - iunie 2010: 1 noiembrie 2009!


Bursierii au obligația de a produce, la sfârșitul perioadei de rezidență, un proiect remis conducerii ICR Paris. Creațiile produse în cursul acestei rezidențe vor purta mențiunea « Realizat cu sprijinul Institutului Cultural Român din Paris » și logoul institutului, în orice acțiune publică.

Condiții de participare la programul de rezidență

- cetățenia română sau cetatenia Republicii Moldova
- copie scanata dupa cartea de identitate (pentru cetatenii romani) sau dupa pasaport (pentru cetatenii Republicii Moldova) ;
- cunoasterea obligatorie a limbii romane ;
- cunoașterea limbii franceze și/sau engleze
- prezentarea unui pre-proiect într-unul, sau mai multe, din domeniile :

 arte plastice (pictură, sculptură, grafică, design, fotografie, instalații)
 arhitectură
 literatură
 critică literară și critică de artă
 jurnalism
 film
 teatru
 muzică
 management cultural
 muzeologie
 patrimoniu

Se vor lua în considerare :
Cunoasterea limbii franceze
Cunoasterea limbii române (pentru cetatenii Republicii Moldova ; candidatul poate fi supus unui interviu telefonic)
Originalitatea și calitatea pre-proiectului prezentat 
Capacitatea de a identifica parteneriate sau colaborări cu artiști francezi și/sau organizații/instituții din Franța.


Selecția candidaților se face pe baza dosarului de candidatură, de către un juriu format din profesioniști din domeniul cultural și artistic din Franța, sub autoritatea directorului Institutului Cultural Român din Paris și în colaborare cu experții ICR București.

Termenele limita de depunere a dosarului sunt:
- pentru perioada ianuarie – iunie 2010: 01.11.2009

Câstigătorii vor primi un răspuns din partea juriului într-un termen de 30 zile de la data limită de depunere a dosarelor de candidatură.

Cîstigătorii concursului vor beneficia de :
o bursă de rezidență în valoare de 1.500 Euro/lună sau 2500 euro pentru doua luni
cazare pe o perioadă de 1-2 luni 
logistica și rețeaua profesională a ICR Paris.

Plata asigurării medicale si a transportului revine bursierului.
Demersuri administrative în vederea înscrierii la concurs :


FISA INDIVIDUALA DE CANDIDATURA se completează în limba franceză sau engleza (numai pentru arte vizuale si muzica, in cazul candidatilor care nu cunosc limba franceza) și se trimite prin e-mail la adresa: institut@institut-roumain.org


Descarcati fisa individuala de candidatura din Documente atasate.

Institutul Cultural Român promovează cultura și civilizația română printr-o rețea de 15 centre în toată lumea. Detalii la www.icr.ro si www.institut-roumain.org .