about you

I woke with you on the windowpane
all distances sagging from your clothes
in a sonorous disorder of the day before yesterday


I seemed to be convinced by snowy facts
laying in memory drawers


they have the stillness of the blizzard
you whisper to me
everything poise through you
as if in a Dali painting
the past is a blooming tree left behind
on the highway of the moment
someone from the windowpane
might lure you with fruits
while being still titillated, woozy
dazed by the garbled taste of youth

(Translated by Luminita Suse)


despre tinem-am trezit cu tine pe fereastră
cu toate depărtările atârnate de haine,
într-o neorînduială sonoră din alaltăieri

convinsă păream de lucrurile ninse,
așezate prin sertarele memoriei

ele au încremenirea viscolului
îmi șoptești
totul zace prin tine ca-ntr-un tablou Dali
trecutul este un copac înflorit lăsat în urmă
pe autostrada clipei

s-ar putea într-o zi
cineva din fereastră
să te îmbie cu fructe
înfiorat încă, amețit
de gustul răvășit al tinereții...


Marina Nicolaev