2008: Cîrciuma lui Bicuță și alte povestiri - Liviu Nanu

Photobucket


Cîrciuma lui Bicuță și alte povestiri
(Ed. Brumar, Timișoara, 2008)


***

Aș îndrăzni să spun că ne aflăm în fața unui eveniment editorial, care reia o tradiție a scrisului frumos românesc de valoare: proza ironic-satirică, veselă și tristă, cultivată de un Teodor Mazilu sau Ion Băieșu sub directa îndrumare, din eternitate, a lui Caragiale.


Liviu Nanu și-a lăsat uneltele lirice și ne-a dat un volum antologic. Observator rafinat, exploatând, în preajma lui Caragiale, întregul arsenal de ticuri și clișee, de automatisme, ne dezvăluie universul provincial, cu orizontul lui jos. Vom desluși lesne întâmplări din viața cotidiană pe care le purtăm din generație în generație.


Liviu Nanu este neîndurător cu noi toți și cu sine din prea plinul său de-a aduce armonia pierdută a vieții.

Liviu Comșia