Îmblînzitorii de cobre

Creation Category: 

Vine o clipă cînd tăcerea închide totul în jurul tău
un pustiu fără ziduri în care trăiesc doar îmblînzitori de cobre
pe celălalt taler doar coroana imperială a disperării
nu mă regăsesc cu nici un chip
prea multe flori de cactus
și undeva la capăt de viață eșafodul Bastiliei
copacii frunzele iarna în genunchi
zornăind pe lespezi de Khondalit
un vînt de noapte cu păsări oarbe și mute
sfidînd legile firii veacuri în șir
doar noi răminem singuri istoviți în beznă
știi...e o contradicție să lupți cu fiarele
cînd moartea nu mai înseamnă nimic
și uneori e prea tîrziu
să mai descoperim  îndoieli
să mai căutăm reversuri
în cenușa amară a imperiului

plouă în rana deschisă a iubirii
fără speranță