Îmblînzirea Siberiei

Creation Category: 

Melissa Payne Baker - "Nest"

Îmi creşte, în suflet, pe ultimul ţărm...
un salcîm cu ramuri spinoase
de culoarea iernilor în Tobolsk
şi-a durerilor ce tac, în cea mai desăvîrşită inconştienţă
nostalgia unei revărsări fără hotare,
iată dragostea mea!
 
În ce constă importanţa unei clipeş În ce se diferenţiază clipa
cînd moare un om, de celelalte, cînd nu se întîmplă
decît fapte banale şi simple?
 
Cine ştie? Nimic nu e la fel! Totul se fărîmiţează
în bucăţele, exact că acelea pe care le păstrăm în sertare
pline de riduri, printre altele o adiere de vînt
dincolo de îndepărtatele fluvii
unde îngerii vorbesc  o mie de limbi
transformate în păsări cu ochii aţintiţi spre larg
după urmele unui întreg mai pustiu
ca preajma Infernului dantesc.