ROMANIAN POETRY

Despre lucruri așa cum sînt, în funcție de natură...

Creation Category: 

Dumnezeu i-a facut pe oameni verticali,
pentru ca ei să poată vedea Cerul.
Pe mine viața mă face să simt uneori
că stau cu capul plecat în pămînt,
deși Cerul este deasupra mea
un fel de astrogramă, în fața căreia cuvintele
se chircesc de neputință
în cumpănă cu drumurile atît de parfumate
ale poeziei parnasiene
și iată că lucrul de care mă temeam se întîmplă
clipa se sparge, se preface în ceea ce pierd neîncetat,
o tăcere pe care-o simt dincolo de auz
în cele mai îndepărtate unghere
cum ar fi fost, cum trebuia, cum s-ar fi cuvenit să fie
deși e drept că nu mai știu ce caut
dar știu foarte bine ce vreau,
n-am altă izbăvire, trebuie să înțeleg totul, cu inima
arsă de soare deasupra dealurilor...

Dacă poți avea acces direct la realitate,
ce rost mai are să emiți supoziții
asupra tuturor nedumeririlor?

 

 
  

 

De-ai fi uimirea-n iarba răvășită, de Adrian Munteanu

Creation Category: 


  
  

De-ai fi uimirea-n iarba răvășită,

Te-aș strânge-n pumn, ca roua din câmpie


Și ți-aș întinde pâinea aurie


Și sarea caznei între noi sfințită.


De-ai fi suavul puf de păpădie,


Covor țesut din liniștea smerită,


Când ziua cade-n brume năruită,


Te-aș așeza pe-un duh de poezie.

 

Întrebare in situ

Creation Category: 

Plutesc, prin diminețile inimii tale
din perspectiva statuilor care-și dorm
încă, singurătatea atinsă de cer
în mod esențial
acolo unde totul rămîne veșnic,
în ciuda eforturilor de-a zîmbi ostentativ
numai la gîndul că ești
rodul unei stări, de la celălalt capăt
al vernisurilor
încît uiți cu desăvîrșire că dragostea
mă face o femeie frumoasă
cu piele de levantin,
după Praxitele piese care mă emoționează
profund, în sfîrșit împăcată cu toate
cu durerile, cu zeii și cu mîinile mele,
ca o dovadă, neaditivată
de căință,
în lucrurile cele mai dragi...

Nu vezi cum iau forma gîndurilor tale?

 

 
  

 

Passage

Creation Category: 

Am învățat din civilizația trecerii
în dimineți de iarnă, oglinda apei înghețate
apoi să citesc de pe buze
crucificarea și bătăile inimii
acest ceva compus din cuvinte nepotrivite
și că uneori, desi nu recunoaștem, avem nevoie
de reazem în fața prăbușirii
exact atunci cînd ți se întîmplă ceva
și niciodată nu știi, ce anume
ți se întimplă,
să te naști din nou
să te muți în altă lume
fără automatisme dobîndite de-a valma și la întîmplare,
te speli pe mîini
îmbraci haine curate și reciți, cucernic
părți din Sutra Lotusului, cartea a șasea
mai departe decît moartea
cum ar lumina luna
muntele Cyllene, prin darul cerului
la un pas de enthousiasmos...

 
 
  

 

Dincolo, pînă la marginile timpului

Creation Category: 

Am toate motivele să-ți răspund
pentru că momentul prezent este așa cum este
întotdeauna același,
precaritatea destinului, la unii
vine tocmai din conflictul cu nevăzutul
în locul în care îngerul devine înger
și cosmosul, om,
în rest tot ce urmează sînt detalii, dezvoltări
cazuri și cuvintele celor care au trăit cu mintea sortită recunostinței,
altfel îmi spun că norocul are forma minții
și cel mai bine vezi cu ochii altuia
cum se-ntoarce gîndul meu spre tine,
de data asta chiar port podoabe și mirodenii
întocmai ca un personaj din Kobo Abe
o porțiune de palmă, de încheietură,
un nor subțire peste fața lunii
la ceasul cînd se crapă de ziuă
aș putea oare să nu mă simt fermecată?
un suspin, ai zis, nu eram sigură...
precum tînguirea muezinului
în dimineți care ard cu atîta sfială
încheietura de taină a gîndurilor

dezleg ierburi si desi pare neverosimil
le redau foșnetul tău...

 

 
  

 

Un cer pe care-l port în mine

Creation Category: 

Culorile țipătoare se poartă mult
dar mie-mi plac totuși cămășile albe
și tăcerea ta caldă lipită de mine
în cele nouă părți ale Sutrei Toiegelor
cum curge apa pe marmura fîntînilor vechi
fără să lase nici o urmă,
iată o sacralitate care nu poate fi înțeleasă
cu ajutorul gîndurilor
pentru că dragostea oferă încă rațiunii
soluția ieșirii din impas iar timpul nu e nimic
înainte de-a deveni memorie,
cel puțin aceste adevăruri le știu sigur
din toate ungherele,
pot să jur că-mi amintesc totul
înainte de-a pleca
înclusiv gustul merelor din care mușcam
tălmăcirea fidelă a unei iubiri
asemănătoare ferestrelor ce se deschid
într-o dimineață cu soare...

poveste scurtă

Creation Category: 

 
 ×™×© לי ציצים גדולים

 cioburi după impact
avion dispărut fără urmă,
vecina și-a făcut clizmă
,una la televizor țipă un cântec la "steaua fără nume"
"iesh li țițim gdolim*
vin acasă cu  un cadou pentru soțul meu
un inel într-o cutie…
(așa banuiam)

dar cutia împachetată frumos cu fundiță era... goală
mai târziu
am primit un telefon de la Bijuteria H.Stern
inelul a rămas pe masă...
comisionara a venit cu trandafiri și inelul bărbătesc,
acasă la mine, cu un taxi...
inelul a fost prea mic pentru
soțul meu, s-a dus să probeze un
altul.

peste 3 săptămâni va primi inelul cel nou.

 o zi din viața mea obișnuită
 la TV
debutanta  din spatele chitarei fredonează:
"iș li țițim gdolim"

bianca marcovici
*
“am sâni mari”

(din ivrit)

joc

Creation Category: de mâine mă trezesc mai dimineață
trec și răsună până la capătul străzii
în sunete stridente, mă dor în vis mâinile
e prea de tot ce se-ntâmplă în jurul cetății
acopăr urechile și-n timpane aud încă
păsări croncănind a venire-plecare din hrană
în cadă apa țârâie și din cauza căldurii
miros petuniile la vreme de seară
aud câinii lătrând știu că un trecător precoce
s-a-ncruntat și în crengi se apleacă, întocmai grimasa
telefon sună și nu-i nimeni acasă
cafea aburind și femeia aleasă

Peisaj scufundat în somn

Creation Category: 

Te-am așezat într-o icoană de culoarea liniștii
fără să mă pot separa cumva de propria-mi neputință
îți amintești, excesiv de rațională, altfel
gata în orice moment să mă lepăd de sine
precum această fereastră deschisă spre vid
prin care nici salcîmii albi de Kamceatka
nu mai sînt în stare să vadă lucrurile așa cum sînt
cine știe pe unde în iurtele albe ca varul
un început tăcut de lume, din aer, din pietre sau invers
așa cum tot ce există mă conține și mă doare
îmi intră în ochi, între cuvinte,
dovadă că n-are sens să neg ceea ce gîndul
ca orice claritate presupune o suferință
și totuși pentru mine nu există dilemă,
nici nu mă absolv de greșeli
spunîndu-mi c-au fost cumva necesare,
mai ales acolo unde
ceva în mod fundamental s-a transformat în nisip,
semn ca între inimă și vulturii pescari
înainte de orice,
trebuie să fie un acord deplin

oriunde mă întorc fiecare moarte închide un cerc,
celelalte adevăruri ne îndeamnă să trăim...

 

 
  

 

Elitre de sânge, de Angela Nache Mamier

Creation Category: 

Sub nervurile pielii
Femeile mame împărătesele
Simțurile melodioasele lor
Inspirații celeste
Țes pe gura bărbaților
Flăcările dorinței
În vârful degetelor fierbinți
Riturile și sărbătorile
Vastei lumi
Același strigăt
Primordial
Ele nasc
Noi ființe vii
Sosesc într-un lințoliu
Înstelat
Fluturi luminoși
Zbătându-se-n calde speranțe
Elitrele fine de sânge
Pătrund cu lentoare
În oceanul rumen
Al vieții

Pages

Subscribe to RSS - ROMANIAN POETRY