Despre lucruri așa cum sînt, în funcție de natură...

Creation Category: 

Dumnezeu i-a facut pe oameni verticali,
pentru ca ei să poată vedea Cerul.
Pe mine viața mă face să simt uneori
că stau cu capul plecat în pămînt,
deși Cerul este deasupra mea
un fel de astrogramă, în fața căreia cuvintele
se chircesc de neputință
în cumpănă cu drumurile atît de parfumate
ale poeziei parnasiene
și iată că lucrul de care mă temeam se întîmplă
clipa se sparge, se preface în ceea ce pierd neîncetat,
o tăcere pe care-o simt dincolo de auz
în cele mai îndepărtate unghere
cum ar fi fost, cum trebuia, cum s-ar fi cuvenit să fie
deși e drept că nu mai știu ce caut
dar știu foarte bine ce vreau,
n-am altă izbăvire, trebuie să înțeleg totul, cu inima
arsă de soare deasupra dealurilor...

Dacă poți avea acces direct la realitate,
ce rost mai are să emiți supoziții
asupra tuturor nedumeririlor?