Ziua Internațională a Cărții și a Dreptului de Autor - 23 aprilie

    Federația Editorilor și Difuzorilor de Carte din România marchează Ziua Internațională a Cărții și Dreptului de Autor, care se sărbătorește în fiecare an pe 23 aprilie.  

 În România, starea actuală a culturii scrise este marcată pe de o parte de criza generalizată, iar pe de alta de evoluții și performanțe notabile, adesea cuplate sau dependente de acțiuni guvernamentale și  europene: subvenții pentru programe și proiecte editoriale, achiziții pentru biblioteci publice și pentru școli, sprijin pentru traduceri și participări internaționale etc.  

Chiar dacă televiziunea și Internetul au diminuat impactul cărții asupra tineretului, iar munca și lupta pentru supraviețuire economică au micșorat interesul adulților pentru citit, în Europa industria cărții este principala industrie culturală, fiind sprijinită prin programe concrete și măsuri adecvate de către guverne și instituții. 

La 20 ani de la privatizarea în timp record a industriei culturii scrise în România, editorii, autorii, traducătorii, ilustratorii, difuzorii, bibliotecarii și promotorii cărții, publicațiilor și lecturii, precum și organizațiile profesionale, patronale sau culturale de profil constată că paradoxul, arbitrarul și hazardul patronează încă în acest domeniu. Cu toate acestea considerăm că impasul creat de criza economică poate fi depășit prin reconsiderarea și redimensionarea eforturilor noastre într-o ramură extrem de importantă a economiei naționale.

 Pentru marcarea Zilei Internaționale a Cărții și Dreptului de Autor, FEDCR și Biblioteca Metropolitană București organizează în data de 22 aprilie 2009, orele 12,00, o manifestare vizând cartea și lectura, doi piloni pe care se sprijină educația, cultura și învățământul. Demersul este menit să aducă în atenția publicului și media necesitatea îmbunătățirii condițiilor de publicare a cărților și revistelor de cultură, precum și un îndemn la respectarea dreptului de autor, indiferent de domeniul în care se manifestă. Vor fi prezente personalități ale culturii române, scriitori, artiști plastici, muzicieni. În 23 aprilie, la deschiderea Zilelor Revistei Convorbiri literare din Iași, va fi lansat Mesajul Federației cu acest prilej în fața scriitorilor, oamenilor de cultură și a personalităților prezente la Iași. 

PREȘEDINTE                                                             DIRECTOR GENERAL,

Lucia Ovezea                                                                           Daniela Tomescu

FEDCR

   Str. G-ral Berthelot nr. 38, sector 1, București

   Tel./fax: 021/317.89.40; 021/317.89.45,

   E-mail: fedcr@fedcr.ro 

 www.fedcr.ro  

 

Sursa internet: http://www.fedcr.ro/?d=news&p=mesaj_ziua_cartii.html, COMUNICAT DE PRESĂ