Vreau să joc!

Creation Category: 

Recital de poezie, artă și muzică Blaga în California, cu artista Lidia Lazu

de Ileana Costea, Dr., Profesor, California State University, Northridge, Director Cultural, Viitorul Roman Society

publicat in Meridianul Romanesc 565 - 14 iunie 2008

“Poezia… descrie inexplicabilul. Este roaba misterelor care, în același timp, are puterea de a dezvălui secretele și sentimentele cele mai adânci îngropate în inimile noastre. Poetul este foarte important pentru că el este mesagerul nostru. Pentru a fi capabil să scrie poezii, el are nevoie de talent desigur, o conștiință limpede și curaj de a spune adevărul. Lucian Blaga a fost acel tip de om care nu s-a aventurat în minciună și a ținut la ceea ce a crezut că e drept și adevărat până la moarte. Oameni de acest gen nu trebuie să fie uitați… (“Învăluiți în mistere”, Ioana Popa, 14 ani, Palm Springs, 12 mai 2008).

La invitația Asociației “Viitorul Roman Society” din Los Angeles, și a mea, ca Director Cultural al Societății, actrița și poeta Lidia Lazu din București a venit primavăra aceasta, perioadă când sunt consemnate datele nașterii și trecerii poetului Lucian Blaga, pentru un turneu de recitaluri Blaga de poezie și muzică, cu spectaclul “I want to dance!”, numit după una din poeziile marelui poet cu același nume: “Vreau să Joc!”. Recitalul californian reprezintă o variantă a celui intitulat “Izvor sonor”, pe care Lidia l-a făcut în diverse locații din București și România începând din anul 2006, Anul UNESCO Blaga.

Am descoperit-o pe Lidia Lazu asistând acum două veri la spectacolul ei dat la Rotonda Muzeului Literaturii Române în București și m-a fermecat talentul, vocea și capacitatea ei de a capta semnificațiile adânci ale poeziei lui Blaga. M-a emoționat cât de mult întruchipa jocul ei “spațiul ideatic mioritic” conceput de Blaga și reflectat în poezia lui, căci actrița țese elemente folclorice românești în improvizațiile ei muzicale pe ritmul cărora dansează ritmat, elegant, delicat și puternic, între diversele poezii, cu triluri de adevărată privighetoare, variate, de la doine la jelire, de la calm la pasiune, de la adâncă tristețe la  nețărmurita veselie.

Spectacolul la care am asistat în București era bilingv, Lidia recitând alternativ în română și franceză. Pentru turneul american, sub ghidarea fiului ei Andrei (25 ani), Lidia a învățat să recite poeziile și în engleză. Spectacolul s-a dat în câteva localități de pe coasta californiană: la Palm Springs (11 mai, Biserica Sfinții Mihail și Gavriil, preot Liviu Popa), Hollywood (18 mai, Biserica Înălțarea Sfiintei Cruci, călugăr Nicodim), Westlake Village, în zona Los Angeles-ului (22 mai, Clubul Rotary Newbury Park, un club care face multe proiecte pentru România) și la Hayward, la sud de San Francisco (28 mai, Biserica Învierea Domnului, unde părintele Gheorghe Naghi, deși retras din motive de sănătate, a venit special să predice în ziua recitalului). Ideea invitării Lidiei se încadrează în acțiunea mea de mai bine de 25 ani de a face cunoscut ceea ce avem frumos în cultura românească și celor care s-au născut departe de țară sau nu sunt de origine română. Prin acest spectacol, Blaga, cu noțiunea lui de “spațiu mioritic”, și Eliade, cu ideea că “patria celor din exil este limba lor natală”, se întâlnesc, iar Lidia recită și cântă din adâncurile spațiului mioritic.

 Titlul unei poezii de Blaga Vreau sa Jos 

 

 

“I Want to Dance” art © Jerry W. McDaniel  2008

Recitalul de muzică și poezie al Lidiei Lazu, a fost îmbogățit prin aportul substanțial al pictorului new-yorkez Jerry W. Mc Daniel și prin contribuția compozitorului de origine română, profesor la universitatea California State University, Northridge, Liviu Marinescu. Artistul american McDaniel, apreciat pentru arta miilor sale de tablouri moderne, și a numeroase prelucrări pe calculator, a fost atras de semnificațiile poemelor lui Blaga pe care le-a descoperit în frumoasa traducere în engleză a lui Andrei Codrescu, și a creat cu acest prilej un număr de 17 picturi în ulei inspirate din textele recitalului, și o animație din autoportretul-caligrama al poetului. Recitalul s-a deschis cu o prezentare de diapozitive a picturilor lui McDaniel și autoportretului lui Blaga, având ca sonor o frumoasă piesă muzicală compusă special pentru acest recital al Lidiei de Liviu Marinescu, unul dintre tinerii compozitori de primă linie ai avangardei muzicale, prezent pe scene simfonice europene de prestigiu, participant cu una dintre lucrările sale la Festivalul Enescu în 2007.


La Palm Springs spectacolul s-a ținut în a treia duminică după Paști, oficiată cu evlavie de părintele Liviu Popa și încheiată cu o cuprinzătoare predică pe tema “femeilor mironosițe”, după care enoriașii au luat un “lunch” în sala de festivități a parohiei. A urmat o alocuțiune, la cel mai înalt nivel, care ar face cinste oricărui exeget avizat, a părintelui paroh care, în cuvinte foarte mișcătoare a evocat figura marelui poet, dramaturg și filosof Lucian Blaga, cu referiri docte și convingătoare privind destinul dramatic al unui creator de excepție, ostracizat până în ultima clipă de regimul comunist.

 

Fiecare dintre spectacole a fost puțin diferit, pentru că în trăirea ei intensă, Lidia improvizează continuu, și trilurile ei sunt veșnic adaptate momentului, audienței, și mereu parcă mai frumoase, mai expresive. După spectacole, Lidia și soțul ei, scriitorul Ion Lazu, care a însoțit-o, au dat autografe la cărțile pe care cei doi scriitori le-au lansat cu ocazia turneului, cărți apărute în luna aprilie în editura Vinea: “Cuvântul care stă să mă nască / The word poised to birth me”, o ediție bilingvă română/engleză din producția poetică a Lidiei Lazu și “Cartea lui Andrei”, un volum de poezii pentru copii, cu ilustrații aparținând fiului lor Andrei.

Entuziasmul pe care l-a stârnit spectacolul de la biserica din Hollywood, a rezultat într-o frumoasă scrisoare laudativă a doi spectatori de origine română din San Diego, cuplul Magiari, și un articol inspirat al poetei Petra Vlah.

Cuvântul de deschidere la Casa Română, Biserica din Hayward, a fost rostit de sfătosul părinte Gheorghe Naghi, care a prezentat elementele triste din viața marelui poet, cu înlăturarea lui din Academia Română și schimbarea postului de profesor universitar cu unul de bibliotecar. Părintele a accentuat importanța prezentării versurilor marelui poet, pentru a întipări în mintea și sufletul celor mici (erau mai mulți copii în sală), care reprezintă generația viitoare, cea care va continua tradiția noastră românească.

Dovadă că spectacolul a atins inima tinerilor este articolul “Învăluți în Mister”, scris de Ioana Popa (14 ani, care la rândul ei scrie poezii pline de simțire): “Interpretarea și selecția de muzică a fost foarte potrivită pentru că toate acestea au ajutat-o (pe artistă) să ne transmită mesajul lui Blaga. Muzica a fost cu totul aparte; nu erau cântece, ci niște sunete care ieșeau din ea pentru a exprima fiecare stare. Iar când a început să danseze la sfârșit, expresia de pe fața ei era de o bucurie magnifică. Și cu asta s-a încheiat spectacolul. A fost o senzație nemaipomenită.
Adevărul rostit în acea după-amiază parcă ne-a reîncărcat cu energie pozitivă și bunăvoință. Am fost învăluiți în mistere pe care cu toți încercam să le analizăm. A fost o după-amiază de neuitat și am plecat acasă simțindu-ne împliniți și regăsiți.” (Ioana Popa, 12 mai 2008, Palm Springs)
La Hayward, la rugămintea Părintelui Naghi, Lidia a recitat și una dintre poeziile scrise de ea: “Bisericuța de lemn”.

Toate cele patru spectacole au avut mult succes și au stârnit emoție puternică în rândurile audienței: aplauze la scenă deschisă, audiența ridicându-se în picioare, lacrimi în ochi, cuvinte de apreciere, urări de succes și autografe…

În turneul ei transcontinental, actrița Lidia Lazu s-a întrecut pe sine însăși, stârnind reacții vii, emoționale ale unei asistențe cu deosebire receptive, în acest context insolit, convingându-ne că adevărata, marea poezie transcende barierele lingvistice, căci la recital au asistat și americani pur-sânge, necunoscători ai limbii române.


Recital de poezie la Hayward

de Pr. Gh. Naghi, San Jose, CA

publicat in Meridianul Romanesc 565 - 14 iunie 2008

Fotografii realizate de Președintele Consiliului parohial, Jon Gherga.

Duminică în 25 mai a.c., în sala de festivități a Casei Române din Hayward, a avut loc un Recital de poezie Lucian Blaga, susținut de artista Lidia Lazu din România, în producția Prof. Ileana Costea, cu contribuția com-pozitorului Liviu Marinescu și a pictorului Jerry W. McDaniel, sub auspiciile Comitetului de Doamne al parohiei „Învierea Domnului”. Organizatori pe plan local au fost Dr. Oana și Dinu Leonte. De aceea, Dr. Oana Leonte a luat cuvântul la început, explicând celor prezenți desfășurarea acestui recital, urmată de Prof. Ileana Costea și Pr. Gh. Naghi. În cele din urmă, artista noastră a trecut la recitalul propriu-zis. Interesant sau neașteptat mai degrabă putem zice, a fost chiar începutul, printr-un cântec în care artista a excelat. Transpunerea celor recitate în limba engleză și câteodată în franceză ne-au demonstrat disponibilitățile extinse ale exprimării artistice a Lidiei Lazu.

Desigur că opera poetică a lui Lucian Blaga oferă multiple exprimări artistice, filozofice și literare, pe care, din fericire, Lidia Lazu a știut să le fructifice într-o formă de exprimare artistică superioară. Chiar dacă aniversarea prupriu-zisă a fost acum câțiva ani, vorba Lidiei Lazu, opera lui Lucian Blaga este perenă depășind cu mult, prin valoarea creației sale, momentul, destul de sărac, al unei aniversări marginale.

Astfel nu putem uita că pentru noi, aici în America, așa cum afirma scriitorul creștin Alexandru Nemoianu într-una din cărțile sale, „limba română este treaptă de mântuire”, și datorită acestui adevărat efort pentru însușirea ei, în care sunt angrenați părinții copiilor (în primul rând), preoții sau alți oameni de bine, în Școlile Duminicale ajung copilașii la progrese îmbucurătoare. Americanii apreciază enorm pe cei care nu își uită obârșia.
De aceea recitalul Lidiei Lazu, reflectat în mult simț artitic, a adus mai multă dragoste și interes pentru frumusețea acestei limbi în inimile copiilor de origine română, chiar dacă ei sunt născuți aici și folosesc permanent limba engleză, apropiindu-i, aproape cu nostalgia părinților lor, de acest tezaur care le poate înfrumuseța viața prin noi trăiri spirituale de înaltă factură. Recitalul s-a îmbogățit substanțial și prin rostiri patetice din propria creație. Asemenea înălțătoare momente nu poate să aducă decât mai multă dragoste între oameni și bucuria apatenenței la o așa cultură de o deosebita valoare, expusă cu atâta măiestrie artistică, care va ușura mult însușirea limbii române.

 Lidia Lazu este o româncă artistă și poetă, care a colaborat la numeroase reviste: Luceafărul, Viața Românească, Poesis, România Literară, Argeș, Curierul de Vâlcea și a publicat mai multe antologii și volume de poezie. A dat numeroase recitaluri de poezie în diverse orașe din România cu versuri de Lucian Blaga și George Bacovia, integrând improvizații pe teme folclorice românești. Într-un interviu la postul TV Cultural, Lidia explica de ce a intitulat varianta americană a recitalui “I Want to Dance”: “Sună mai bine în engleză decât “Izvor sonor” (titlul în română) și este mai aproape de ceea ce vreau eu să scot în relief, eliberarea eului de tot ceea ce ne îndepărtează de Dumnezeu”.


Lidia face un turneu pe continentul american la invitația Societății “Viitorul Român” din Los Angeles și a Dnei Profesor Ileana Costea, care este Director Cultural al acestei organizații și producătorul acestui spectacol. De asemenea, creatori ai spectacolului mai sunt: Liviu Marinescu - Compozitor și Profesor de compoziție la California State University, Northridge, fiind un cunoscut compozitor internațional de muzică de avangardă. Muzica lui s-a cântat în cadrul a numeroase evenimente muzicale, în Statele Unite, Cehia și România (în cadrul Festivalului George Enescu 2007), și recent într-un spectacol în Los Angeles (26 aprilie 2008).
Puteți asculta din compozițiile lui Liviu Marinescu la:http://www.csun.edu/~liviu7.


Jerry W. McDaniel este un pictor american, cu peste 1.000 de picturi abstracte. Despre artistul american s-a scris în diverse jurnale și reviste. Iată ce spune “The New York Times”: “Imaginile digitale create de Jerry McDaniel se disting prin exotismul lor. Ele par să umanizeze aspectele tiranice ale computerului. Cine nu se va înduioșa la aspectul de broderie al imaginilor fructului de ananas sau al păsării paradisului create de artist?”.


După un recital atât de elevat a fost oferit un Cocktail de către Comitetul de Doamne și s-au primit donații în beneficiul Bisericii și al spectacolului iar creștinii prezenți la acest moment spiritual de excepție au fost îndestulați duhovnicește cu nădejdea că vor urma și alte asemenea momente.

 

Cititi si articolele: