REGULAMENTUL CONCURSULUI DE PICTURĂ REALIZATĂ AD-HOC - Ediția a V-a, Câmpina, 25-26 septembrie 2010


1. Primăria, Consiliul Local și Casa Municipală de Cultură «Geo Bogza» Câmpina, în colaborare cu S.C. SOCERAM S.A. și Koh-I-Noor Hardtmuth Romania SRL, organizează ediția a cincea a Concursului de Pictură Realizată Ad Hoc – Câmpina 24 h, 2010.2. Concursul de va desfășura pe 2 secțiuni: A. pentru adulți și B. pentru copii (10-14 ani).

3. Concursul este gratuit și deschis artiștilor plastici din țară și străinătate, adepți ai oricărei tehnici ori tendințe artistice. Aceștia vor putea participa la concurs cu o singură lucrare de pictură, cu dimensiunile de cel puțin 40 x 50 cm., înrămată, pe suport din pânză, carton sau alt material adecvat. Pe spatele tabloului vor fi consemnate numele, prenumele, adresa și telefonul autorului.

4. Concursul va fi anunțat prin mass-media și alte modalități specifice (invitații nenominalizate transmise prin instituții culturale, afișaj stradal etc.).

5. Artiștii plastici interesați vor comunica telefonic sau electronic intenția de participare, la secretariatul concursului, în perioada 01 – 22 septembrie a.c. (tel./ fax 0244.336.291; e-mail: fdochia@gmail.com) Din rațiuni organizatorice, la concurs vor participa maximum 30 artiști plastici la secțiunea A și 20 de artiști la secțiunea B. În situația că vor fi mai multe solicitări de participare, se va da prioritate înscrierii artiștilor plastici care nu au participat la edițiile anterioare. De regulă, numărul celor care au participat și la edițiile anterioare ale concursului nu va depăși procentul de 30% din total. În ziua de 23 septembrie, organizatorii vor anunța artiștilor plastici care și-au exprimat dorința de a participa la concurs, dacă solicitările lor au fost validate sau nu.

6. Toți concurenții se vor prezenta la Casa Municipală de Cultură «Geo Bogza» Câmpina, str. Griviței, nr. 95. în prima zi a concursului, între orele 08.00 – 10.00, moment în care se va aplica ștampila pe spatele suportului (pânză, caton etc.) pe care se va lucra .

7. Concursul se va desfășura în perioada sâmbătă, 25 septembrie, ora 11.00 – duminică, 26 septembrie, ora 13.00, în spații libere din oraș selecționate de organizatori, care vor oferi concurenților teme abordabile artistic pe tema concursului. Cu o oră înaintea debutului concursului, concurenților le vor fi prezentate locurile respective, pentru a-și alege spațiile în care vor lucra. Acestea vor fi prezentate, apoi, reprezentanților mass-media și locuitorilor orașului, pentru a putea asista la demersul artistic al concurenților. În caz de vreme nefavorabilă, concursul se va desfășura în spațiile de la Casa Municipală de Cultură «Geo Bogza» Câmpina, după ce se va asigura o documentare în teren a concurenților. Concurenții își vor asigura personal materialele necesare (suport, șevalete, pensule, culori etc.).

8. Lucrările realizate în cadrul concursului vor fi prezentate, spre jurizare, în foaierul Casei Municipale de Cultură, duminică, 26 septembrie, între orele 13.00 – 14.00.

9. Jurizarea lucrărilor va fi făcută de către o comisie alcătuită din specialiști, precum și din reprezentanți ai sponsorilor și ai presei și va fi efectuată duminică, între orele 14.00 – 17.00. Juriul va stabili lucrările care vor fi premiate. Totodată, va selecționa și alte lucrări cu calități artistice, care, alături de cele premiate, vor fi incluse într-o expoziție.

10. Festivitatea de decernare a premiilor va avea loc la Casa Municipală de Cultură «Geo Bogza» Câmpina, începând cu orele 17.00. Premiile pentru secțiunea A vor fi conferite după cum urmează: un premiu I, în valoare de 2.500 RON, un premiu II, în valoare de 2.000 RON, un premiu III, în valoare de 1.500 RON și 5 premii IV în valoare de 1000 RON oferite de SC Soceram SA. Premiile pentru secțiunea B (copii) vor consta în materiale pentru pictură asigurate de Koh-I-Noor Hardtmuth Romania SRL. Lucrările premiate vor fi intra în posesia sponsorilor și vor constitui fondul documentar al concursului.

11. Expoziția cuprinzând lucrările selecționate se va organiza la Casa Municipală de Cultură «Geo Bogza» Câmpina, va fi vernisată imediat după festivitatea de decernare a premiilor și va fi deschisă publicului în perioada 27 – 10 octombrie a.c.

12. La festivitatea de premiere și vernisaj vor fi invitați reprezentanți ai autorităților locale, ai instituțiilor și societăților comerciale câmpinene și ai mass-media. Accesul publicului doritor este liber și la aceste manifestări. Celelalte lucrări expuse, în afara celor premiate, vor putea fi cumpărate de sponsori, instituții de cultură sau de către persoane fizice, prețul urmând a fi stabilit de comun acord cu artiștii plastici care le-au realizat.

13. Lucrările neselecționate pentru expoziție vor fi restituite participanților la concurs, la cerere, pe 26 septembrie, până la orele 20. De asemenea, tot la solicitare expresă, lucrările incluse în expoziție, dar necumpărate, vor fi restituite autorilor.

14. Organizatorii vor asigura păstrarea corespunzătoare a lucrărilor pe timpul jurizării și al expunerii la Casa Municipală de Cultură «Geo Bogza» Câmpina.

15. Organizatorii își rezervă dreptul de a folosi reproduceri ale lucrările selecționate pentru popularizarea manifestării.

16. La cerere, organizatorii vor asigura participanților care vin din alte localități la secțiunea A de concurs cazare la hotel pentru noaptea de 25 / 26 septembrie și masă în zilele de 25 septembrie (prânz și cină) și 26 septembrie (mic dejun și prânz) la ambele secțiuni. Pentru a nu afecta programul concursului, prânzul zilei de 25 septembrie va reprezenta hrană rece, care va fi pusă la dispoziția concurenților în punctele de lucru.

17. Organizatorii vor acorda atestate de participare (diplome) artiștilor plastici care au participat la concurs și au prezentat lucrări spre jurizare, precum și materiale promoționale reprezentative pentru orașul și zona Câmpina.