Reabilitare și modernizare Piața Revoluției Slobozia - Concurs de soluții

ANUNȚ PENTRU CONCURSUL DE SOLUȚII; ANUNȚ DE PARTICIPARE

Reabilitare și modernizare Piața Revoluției Slobozia - Concurs de soluții 

Concurs de soluții în vederea elaborării de soluții privind "Reabilitare și modernizare Piața Revoluției" cod CPV 74250000-6

1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorității contractante și a biroului de la care se pot obține documentația de concurs.

Primăria municipiului Slobozia, strada Episcopiei nr. 1, Slobozia, județul Ialomița, fax 0243-212149, e-mail: office@sloboziail.ro.

Documentația de concurs se poate obține de la biroul Achiziții publice (cam. 51), et. 4, tel. 0243/231401/int. 176.

Costul documentației de concurs este 15,00 RON și se achită numerar la casieria Primăriei municipiului Slobozia, între orele 8.00 -17.00.

Persoana de contact: ing. Lefter Paula.

2. Descrierea proiectului/Tema concursului: soluție în vederea modernizării și reabilitării Pieței Revoluției din municipiul Slobozia, care va cuprinde studiu de soluție referitor la reamenajarea Pieței Revoluției, remodelarea spațiilor verzi existente și/sau realizarea de noi spații verzi, realizarea de noi oglinzi de apă și fântâni arteziene, vizându-se în acest sens și soluții de îmbunătățire a celor existente, realizarea studiului de circulație în zonă și propuneri care rezultă din acesta (refacere intersecții, studiu de parcări, redeschiderea străzii CD. Gherea etc.), propuneri privind mobilierul urban și realizarea de centre de interes, care să mențină o atmosferă activă și perpetuă în zona centrală a municipiului, realizarea studiului rețelei de iluminat public al întregii zone, cu posibilități de racordare a instalațiilor ornamentale destinate pavoazării zonei în perioadele festive și propuneri privind realizarea unor corpuri de iluminat, restudierea zonei de ceremonial din fața sediului administrativ județean, realizarea unui studiu privind refacerea fațadelor tuturor clădirilor adiacente Pieții Revoluției, propuneri privind punerea în valoare a monumentelor existente cât și propuneri de noi elemente decorative menite să înnobileze noua formă a pieței centrale, realizarea unor studii în detaliu privind modelele de pavaj și argumentarea (estetic, fiabilitate, durabilitate, preț etc.)a materialelor de pavaj propuse, realizarea unui studiu privind preluarea apelor pluviale din zonă.

3. Tipul de concurs: deschis.

4. Termenul de depunere a proiectelor: 7.08.2008, ora 14.00. Deschiderea ofertelor: 7.08.2008, ora 15.00.

5. După caz, se precizează dacă participarea este rezervată unei profesii specifice.

Sunt invitate să participe persoane fizice și persoane juridice (arhitecți, urbaniști, ingineri peisagiști) specializate în design și arhitectură, autori individuali sau reuniți în colective de lucru.

6. Criteriul de atribuire - oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, conform art. 198 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006. Criteriile care urmează să fie aplicate la evaluarea proiectelor:

a) integrarea soluțiilor în ansamblul zonei;

b) calitatea urbanistică;

c) fezabilitatea;

d) alegerea limbajului formelor;

e) calitatea detaliilor de compoziție;

f) caracterul funcțional al soluțiilor propuse;

g) prețul documentației tehnico-economice aferente soluției propuse.

7. Membrii juriului:

Juriul concursului se va stabili ulterior și va fi aprobat prin dispoziția Primarului.

8. Se precizează dacă decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractantă - decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractantă.

Juriul înaintează către autoritatea contractantă un raport final, care va conține rezultatul evaluării, conform criteriilor stabilite.

9. După caz, numărul și valoarea premiilor

Cuantumul premiilor acordate din bugetul local al autorității contractante:

- premiul I - 6.000 lei

- premiul II -4.000 lei

- premiul III -2.000 lei

10. Se precizează dacă, în urma concursului, contractul/contractele va/vor fi sau nu atribuite câștigătorului sau câștigătorilor concursului.

În urma concursului nu se vor încheia contracte cu nici unul dintre câștigătorii concursului, urmând ca proiectarea PUZ+SF+PT+DE+CS Reabilitare și modernizare Piața Revoluției să fie făcută printr-o altă procedură.

Participanții la concursul de soluții care vor fi premiați vor ceda drepturi de autor Primăriei municipiului Slobozia.

11. Data transmiterii spre publicare în SEAP: 10.06.2008.

12. Data transmiterii spre publicare către MONITORUL OFICIAL R.A. a anunțului de participare 11.06.2008.

(18/75.651)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 251 din data de 13 iunie 2008