OMAGIU MEMORIEI MARELUI RABIN ALEXANDRU SAFRAN LA GENEVA VINERI 8 SI DUMINICA 10 MAI 2009

In cadrul manifestărilor prevăzute cu ocazia aniversării a 150 de ani de la fondarea Sinagogii din Geneva un Omagiu excepțional va fi consacrat memoriei Marelui Rabin Alexandru SAFRAN care a păstorit comunitatea evreiască din localitate peste o jumătate de secol ( 1948-1998).


Vineri 8 mai 2009 va fi inaugurată «SALA DE FESTIVITATI MARE RABIN ALEXANDRE SAFRAN», la Sinagoga principală Beit Iacov.
După punerea Mezuzei și masa festivă de Șabat, profesorul Carol Iancu, de la Universitatea din Montpellier și Director al Școlii de Inalte Studii Evreiești din Franța, va ține conferința «Alexandru Safran. O viață de luptă, o rază de lumină», care este și titlul recentei sale cărti apărută în traducere română la Editura Hasefer din București, în 2008.
Duminică seara 10 mai 2009, tot la Sinagoga Beit Iacov va conferenția Dr. Aurel VAINER, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, membru în Parlamentul român. El va prezenta rolul jucat de Alexandru SAFRAN, fost Sef Rabin al României (1940-1947), în salvarea unei jumătăți a iudaismului român în perioada Șoahului, subliniind atașamentul său pentru țara sa natală, unde i s-au acordat în 1997, după 50 de exil, cele mai mari onoruri: cetățean de onoare al orașului său natal Bacău, Doctor Honoris Causa al Universității din Iași, membru de onoare al Academiei Române.
La aceste festivități vor participa numeroase personalități religioase, politice, universitare și culturale, printre care: reprezentanții municipalității din Geneva, Ron Aufseesser, președintele comunității israelite din Geneva, Itzhac Dayan, Mare Rabin al Genevei, Gilles Bernheim, Mare Rabin al Franței, Martine Brunschwig Graf, membră eminentă a Parlamentului elvețian, fost ministru al Culturii, Ruth Dreifuss, fostă președintă a Confederației elvețiene, Marinela Ciobanu, ambasadoarea României la ONU, D. Leshno-Yaar, ambasadorul Statului Israel la ONU, ambasadorul elvețian François Nordmann, Joel Hertzog, fiul fostului președinte al Statului Israel, și fratele ministrului israelian pentru legături cu Diaspora evreiască, Majestatea Sa Regele Mihai et Majestatea Sa Regina Anne de Roumanie, Pierre Spierer, vice-rector al Universității din Geneva, Armand Azoulai, vice-președinte european al organizației Bnai Brith, Michel Halpérin, fost președinte al Marelui Consiliu al Cantonului Genevei, decan al Ordinului avocaților, fiul și fiica lui Alexandru Safran, profesorul Avinoam Safran de la Facultatea de Medicină din Geneva și profesoara Esther Starobinski-Safran, de la Facultatea de Filozofie din Geneva, judecătorul Joseph Starobinski, Dr. Edith Safran, Danièle Iancu, istorică, directoare de cercetări la Centru Național de Cercetări Științifice din Franța, etc.