Nicolae Șt. Noica - "Palatul Patriarhiei"

Creation Category: 


Photobucket

Editura Cadmos, 2008
ISBN 978-973-88557-6-2, 112 pagini
Format 23/31, 80 lei

În toamna anului 2008 a fost lansată la București cartea «Palatul Patriarhiei - de la Camera Deputaților la Casa Bisericii», autor prof. dr. ing. Nicolae Șt. Noica, ex-ministru al Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului în perioada 1996-2000.

La realizarea volumului «Palatul Patriarhiei - de la Camera Deputaților la Casa Bisericii», au colaborat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Părinte Daniel, arhitecții Peter Derer (capitolele «Palatul Patriarhiei. Prezentare urbanistică», «Arhitectura interioară») și Cristina Țurlea («Incusiune in culisele unui proiect», «Ștefan Burcuș – arhitect, al doilea antreprenor al lucrărilor palatului (1911-1914»). Lectorul acestei cărți este Stelian Țurlea.

Cunoscut și pentru studiile sale referitoare la istoria construcțiilor din România, prof. dr. ing. Nicolae Șt. Noica, a mai publicat o serie de volume de gen precum «Lucrări publice din vremea lui Carol I» Editura Cadmos, «Din istoria construcțiilor românești. Emil Prager - un model», (cu o prefață de prof. univ. Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României), București, Editura «Mașina de scris, 2004, «Banca Națională a României și personalități din istoria construcțiilor» - editura «Mașina de scris» 2006.
Vă mai menționăm că Nicolae Șt. Noica, în calitate de nepot al filosofului Constantin Noica, a publicat de curând în 2009 «Neamul Noica», deja mediatizat, însă această ultimă carte face obiectul unei alte prezentări.

Absolvent al Facultății de Construcții Civile și Industriale din București, Nicolae Șt. Noica a deținut funcțiile de inginer inspector de specialitate la Institutul Central de Cercetare și Proiectare Construcții (1988-1990), la Inspectoratul de Stat în Construcții și a fost cadru asociat la Facultatea de Construcții Civile și Industriale - Catedra de Statica Construcțiilor (1972-1990). În perioada 1996-2000 a guvernării CDR, Nicolae Șt. Noica a fost ministru al Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului (1996-2000). Ca inginer, Nicolae Șt. Noica a participat la elaborarea unor proiecte de anvergură, printre care amintim șantierul naval de la Oltenița. Este profesor asociat la Universitatea Tehnică din Constanța. Dincolo de cariera sa pofesională, vă precizăm că Nicolae Șt. Noica este membru al Adunării Naționale Bisericești și al Consiliului Național Bisericesc.

«Palatul Patriarhiei - de la Camera Deputaților la Casa Bisericii», prezintă istoria construcției Palatului Camerei Deputaților, ce a devenit abia în 1996 Palatul Patriarhiei. După datele documentare privind construcția sa, Patriarhia ridicată în 1906 pe Dealul Mitropoliei este opera arhitectului Dimitrie Maimarolu (1859-1926), cel care studiază arhitectura la Școala de Arte frumoase din Paris, și obține în 1885 diploma de arhitect al guvernului francez dar care se reîntoarce în țară unde va activa în corpul serviciului tehnic al Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice sau ca arhitect cu propriul său cabinet.
Începând cu anul 1948, Palatul Patriarhiei a fost sediul Camerei Deputaților, iar mai târziu, într-un interval de 50 de ani, clădirea va aparține Marii Adunări Naționale și abia din 1990, redevine sediul Camerei Deputaților. În anul 1997, Camera Deputaților se mută în Palatul Parlamentului, construcția din Dealul Mitropoliei revenind Patriarhiei Române.

Cartea este un document elaborat cu deosebit profesionalism prezentând toate aspectele legate de inginerie, arhitectură, istorie a unui monument de arhitectură pe care merită să-l facem cunoscut urmașilor.
Construcția proiectată de arhitectul român Maimarolu reprezintă expresia a ceea ce domnitorul Barbu Știrbei definea: «Patriotismul nu stă în cuvinte sonore, ci în lucrări străduitoare și de îndelungată răbdare».
Nicolae Șt. Noica descifrează cu îndelungată și neostoită pasiune paginile de aur ale inginerilor și arhitecților români din veacul trecut, peste care nu trebuie lăsat colbul uitării. Sunt pagini de carte din care trebuie să desprindem talentul incomparabil al constructorilor români, patriotismul acestora de înaltă ținută precum și necesitatea reală de a păstra vie amintirea lor și a realizărilor acestora care au ridicat la înalte cote profesionale România modernă.

În finalul acestei succinte prezentări, portretul autorului făcut de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Părinte Daniel cu ocazia lansării acestui volum extrem de valoros din punct de vedere documentar: «Competent și pasionat, înțelept și patriot, Domnul ministru Nicolae Noica a adunat cu hărnicie date și imagini despre acest edificiu, a antrenat și pe alții să o facă, pentru a putea prezenta istoria și valoarea arhitecturală, structurală și artistică a acestui Palat, devenit, în mai multe privințe, simbol al culturii și spiritualității noastre românești din timpul Domniei Regelui Carol I al României.
Felicităm pe autor și pe colaboratorii săi, și totodată rugăm pe Hristos Domnul să le răsplătească dragostea și dăruirea de sine arătate în această lucrare de omagiere a unor mari arhitecți și ingineri români de la sfășitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.
Binecuvântăm pe toți cei ce vor citi această carte cu folos în cultivarea iubirii de frumos și recunoștință pentru făuritorii de valori perene.»


«Palatul Patriarhiei - de la Camera Deputaților la Casa Bisericii» - iată o carte-emblemă pentru cultura și civilizația românească, pe care imperios o recomand pentru biblioteca dumneavoastră.