Mesajul Federației Editorilor și Difuzorilor de Carte din România

Mesajul Federației Editorilor și Difuzorilor de Carte din România cu prilejul marcării Zilei Internaționale a Cărții și a Dreptului de Autor

Ziua Internațională a Cărții și Dreptului de Autor vizează cartea și lectura, doi piloni pe care se sprijină educația, cultura și învățământul. Chiar dacă televiziunea și Internetul au diminuat impactul cărții asupra tineretului, iar munca și lupta pentru supraviețuire economică au micșorat interesul adulților pentru citit, în Europa industria cărții este principala industrie culturală, fiind sprijinită prin programe concrete și măsuri adecvate de către guverne și instituții.În România starea actuală a culturii scrise este marcată pe de o parte de criza generalizată, iar pe de alta de evoluții și performanțe notabile, adesea cuplate sau dependente de acțiunea guvernamentală: subvenții pentru programe și proiecte editoriale, achiziții pentru biblioteci publice și pentru școli, sprijin pentru traduceri și participări internaționale etc.

La 20 ani de la privatizarea în timp record a industriei culturii scrise, editorii, autorii, traducătorii, ilustratorii, difuzorii, bibliotecarii și promotorii cărții, publicațiilor și lecturii, precum și organizațiile profesionale, patronale sau culturale de profil constată că paradoxul, arbitrarul și hazardul patronează încă în acest domeniu. Astfel,

- Deși există peste 4.000 edituri înscrise, doar 4-500 produc mai mult de 10 titluri anual, din care doar jumătate sunt vizibile în târguri, expoziții sau în librării;

- Sute de edituri depind de finanțările nerambursabile sau de achizițiile publice care se derulează cu mari dificultăți birocratice;

- Deși a fost adoptată în 2003 o lege a sprijinirii și promovării culturii scrise, în multe privințe ea nu este aplicată (spre exemplu, reducerea cu 50% a tarifelor pentru transportul poștal al cărților a rămas neaplicată).

- Nu există o strategie coerentă a Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul culturii scrise, în domeniul promovării acesteia, și nici structuri de monitorizare a domeniului.

- Producția de carte școlară a fost masacrată de rigiditatea și diletantismul ministerului educației, care a politizat și bulversat domeniul, descurajând editorii și autorii de prestigiu.

- Publicațiile literare valoroase, naționale sau locale, cu o îndelungată tradiție culturală, adevărate focare de cultură, sunt ignorate pe motivul neadaptării lor la economia de piață.

- Potențialii sponsori nu sunt stimulați suficient să sprijine inițiativele în domeniu. Legea sponsorizării există dar nu poate fi pusă în aplicare din cauza ambiguității ei.

Pe ansamblu, cultura scrisă mai există la dimensiunile de azi datorită perseverenței unor editori împătimiți de a rezista și datorită insistenței specialiștilor, a publicului fidel și a asociațiilor din domeniu de a împinge problematica specifică acestui domeniu într-o zonă de interes pentru autorități.

În acest context, constituirea Federației Editorilor și Difuzorilor de Carte din România a răspuns unei duble necesități: de a se asigura reprezentarea corespunzătoare a celor care activează în domeniu față de autorități și de a descătușa energiile breslei în proiectarea unor proiecte și programe care să aducă industria și difuzarea culturii scrise la standarde europene.

Considerăm că impasul creat de criza economică poate fi depășit prin reconsiderarea și redimensionarea eforturilor noastre într-o ramură extrem de importantă a economiei naționale.

Scopul nostru este, credem, semnificativ și ne propunem ținte menite să aducă România în prim planul european, încercând în acest sens să conștientizăm autoritățile centrale și locale, precum și celelalte forțe din domeniul culturii.

FEDCR propune, în acest sens, trei programe de perspectivă:
1. Bucureștiul să devină, peste câțiva ani, Capitala mondială a cărții
2. România să fie invitat de onoare la Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt
3. Permanentizarea Forumului European al Revistelor Literare, ajuns deja la a III-a ediție și întărirea rolului Asociației Revistelor și Publicațiilor din Europa (ARPE).

Adresăm cu acest prilej invitația către parteneri din zona publică sau privată, pentru a se alătura acestor inițiative de interes național.

Continuăm, totodată, acțiunea „Dăruiește o carte”, făcând apel către toți iubitorii cărții ca de 23 aprilie, Ziua internațională a Cărții și a Dreptului de Autor și Sfântul Gheorghe, să dăruiască celor dragi o carte.

În ciuda vicisitudinilor, cartea trebuie să dăinuie!În numele Comitetului Director al FEDCR,

Lucia Ovezea, Președinte
Daniela Tomescu,Director general