In Memoriam: ANDREI CHINTILĂ- Elogiul discret al cotidianului

Creation Category: 

Intrând, nu întâmplător, prin câteva săli de expoziție bucureștene, între două călătorii, am reușit să văd retrospectiva artistului plastic Andrei Chintilă în ultima zi. Impresionată de tablourile prezentate în această expoziție, poate și pentru că vedeam într-un singur loc atâtea lucrări reprezentative din cariera acestui pictor plecat prea devreme dintre noi, m-am gândit o vreme la ele altfel. Greu de spus în câteva cuvinte, însă mai mult ca sigur, cu o nostalgie acută greu definită și cu sentimentul unei pierderi iremediabile. Deși nu l-am cunoscut personal niciodată, sunt sigură că am avut multă vreme aceleași locuri comune, prin același oraș ce ne-a macerat gândurile, lumi artistice paralele, poate chiar din perioada când Andrei Chintilă a absolvit grafica la Institutul de arte plastice « Nicolae Grigorescu » clasa profesorului Octav Grigorescu din București.

 img358
  

«A fost unul din oamenii care au văzut lumina și întunericul la intensități greu egalabile» avea să spună prof. univ. și cunoscut critic de artă Adrian Guță, unul dintre cei care au contribuit afectiv și efectiv la organizarea acestei retrospective la Galeria Apollo de la Teatrul Național.

 img364

 Andrei la fereastră, 2000

ulei pe pânză 67x106 cm

Târzie revelație pentru mine aceste amprentări stranii cromatice cu subiecte tributare unei palete neliniștite, mereu în căutare de inefabil, târzie întâlnire cu Andrei Chintilă cel care «a atins acel prag metafizic al picturii pure neapelând la athanor sau la ramificațiile culturilor magice contemporane» cum va sublinia și artistul plastic Gheorghe Rasovszky. 
 img362

 Oglindire, 2002

ulei pe carton, 80x50 cm

 

Încadrat sau nu câteodată de către critici într-un neoimpresionism autohton, Andrei Chintilă a trecut discret de la un figurativ tradițional spre o poezie autentică a paletei, copleșit de secvențele cotidianului și căutând cu obstinație, natura, înțelegerea ei.

In creația sa nu se poate vorbi de influența profesorilor săi și mă gândesc și la Octav Grigorescu sau Ivancenco și nici a familiei sale, cunoscuți artiști plastici, întrucât Andrei Chintilă își construise pe lângă propria personalitate, un excelent vocabular artistic în care adusese un plus de candoare narativă compozițională eșafodajului acestui nou univers.  
img360
 

 Margine de București, 1995

ulei pe pânză, 40x81 cm

 

Vor surprinde poate pe cei mai mulți peisajele citadine în care se simte o fervoare neobosită de a înțelege și a accepta scenografia cotidianului anost, cu accente vădit bacoviene, depresive chiar, imaginile terne urbane, în care artistul totuși căuta obsedant aproape, o partitură existențială cu rezonanțe profunde.

Multe din compozițiile sale au perimetrul sufletesc prestabilit al melancoliilor metropolei păstrând o vitalitate perenă, imaterială dincolo de timp.  
 img361

 Nuferi pe lac, 2002

ulei pe hârtie, 79x68 cm

 

În deplin contrast, sunt exuberante însă peisajele din natură, caracterizate de o lumină asimilată de acea tinerețe unică a filonului creator.

«Tema fundamentală, unificatoare, a acestei picturi este libertatea» va scrie la rându-i despre Andrei Chintilă, Călin Dan în 1986. Libertatea spiritului va fi cea care se va impregna iremediabil în structura creativă a acestui pictor nedreptățit de soartă. 

Telurice încercări de a exterioriza propriile stări spectatorilor creației sale, cărora le conferă un drept de coautor la tensiunile existențiale,  ceea ce de alfel Virgil Mocanu sesiza în 1986 deja, la prima expoziție personală a artistului, scriind în paginile « României literare » despre «decisa revenire la morfologii figurative, în dorința obținerii unui flux de comunicare deschis și relevant ». 
 img359

 Nud neterminat, 1999

ulei pe pânză, 100x70 cm

 

Remarcabile sunt la rândul lor, tablourile din tematica nudului. Impresionant este ultimul nud, neterminat, expus astfel, ce are o senzualitate coloristică demnă de o reală vibrație spre autenticitate, imprimând modelului, o altă dimensiune sufletească oferită cu resemnare și tandrețe de acest poet al culorii. 

Retrospectiva lui Andrei Chintilă rămâne nostalgic într-un album expresiv de înaltă ținută, reprezentativ, al generatiei optzeciste, iată, mai singură cu un Artist.    

 

Biobibliografie

Născut în București 6 august 1958, decedat 29 iunie 2007.Absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu" secția grafică, profesor Oclav Grigorescu. Între 1985 -1990 profesor de pictură la Școala Populară de Artă din București. Din 1990 membru definitiv al Uniunii Artiștilor Plastici din România, secția pictură.

Activitate:

1981        Expoziția Republicană de Tineret, Sala Dalles - București

 

1982         Expoziția Municipală de Pictură, Sala Dalles - București

 

1982         Expoziție de pictură, Sala Dalles - București

 

1983         Expoziție de gravură, Muzeul Tulcea

 

1983    Expoziția Municipala de Pictură, Sala Dalles - București

 

1984    Expoziția Națională de Pictură, Sala Dalles - București


1986    Expoziția internațională Arts of Today   Budapesta, Ungaria


1986    Expoziția Republicană de Pictură, Sala Dalles- București

 

 1986         Expoziție personală de pictură, Sala 35 Orizont - București

1987         Expoziția Municipala de Pictură, Sala Dalles - București 

1987          Expoziția de grup .Alternative", Sala Orizont - București

 

1988          Bienala de Pictură, Sala Dalles București

 

1988    Expoziția de grup „Cinci pictori și un desenator", Galeria Simeza   București

 

1988         Tineri pictori români   Budapesta, Ungaria

 

1989         Expoziția de grup „Atelier 35", Sala Orizont - Bucuresti

 

1990         Expoziția de Tineret. Muzeul Teatrul Național - București

 

1990    Expoziția de grup „5 pictori români". Van der Geen Gallery  Olanda

 

1990    Expoziția de Tineret   Budapesta, Ungaria

 

1990    Expoziția Salonul de Iarnă, Teatrul Național - București

 

1992    Expoziție personală de pictură, Galeria La Source - Bruxelles, Belgia

 

1994    Expoziția Lineart, International Art Fair Gent  - Belgia

 

1998    Expozitia de grup, Centrul Cultural American - București

 

   Expoziția de pictură „Chintila si Rasowski", Galeria Simeza - București

 

2000    Expoziția de grup, tabăra și simpozionul „Beretzhausen" - Germania

 

2000          Expoziția de grup „NudulTeatrul Național   București

 

2001          Expoziția de grup, tabăra și simpozionul „Beretzhausen" - Germania

 Lucrări de pictură în muzee din țară, Belgia, Franța, USA, Germania, Ungaria, Italia etc. 

    

 

 

Lucrările au fost reproduse din catalog cu acceptul doamnei Simona Vasiliu-Chintilă.