Matatias Carp- «Cartea Neagra. Le livre noir de la destruction des juifs de Roumanie (1940-1944)»

Creation Category: 
Photobucket

Matatias Carp- «Cartea Neagra. Le livre noir de la destruction des juifs de Roumanie (1940-1944)»

Editions Denoël
Collection : Mediations
Genre : Histoire De L'europe
Traduit par Laignel-Lavastine, Alexandra de Roumain
706 pages, 23.0 X 15 cm, 916 grammes
ISBN 978.2.207.26059.2
27 euroÎn luna februarie 2009 a apărut la Paris volumul lui Matatias Carp «Cartea Neagra. Le livre noir de la destruction des juifs de Roumanie (1940-1944)» tradus din limba română și însoțit de o serie de adnotări și prezentări precum și de un material iconografic semnificativ, sub semnătura Alexandra Laignel-Lavastine, istoric, eseist, jurnalist și profesor universitar.

Alexandra Laignel-Lavastine este recunoscută ca unul dintre cele mai buni specialiști în istorie intelectuală și politică a Europei centrale și de Est.

A debutat la 20 de ani în revista «La Nouvelle Alternative» dedicate apărării drepturilor omului și principiilor libertății și democrației, în aceeași perioadă când realizează primele sale mari reportaje consacrate Cehoslaciei și mai ales României unde se implică în «Opération Villages Roumains», o inițiativă independentă belgiană de susținere de către comunele din vestul Europei a satelor românești amenințate de distrugerea «sistematizării rurale» a lui Ceaușescu.

Alexandra Laignel-Lavastine a obținut doctoratul în filozofie la Universitatea Paris IV Sorbona cu teza «Nationalisme et Philosophie: le paradoxe Constantin Noïca» 1996 publicată și în România sub titlul «Filozofie și nationalism: paradoxul Noica, București, Editura Humanitas, 1998.

De curând a publicat în România și volumul «Cioran, Eliade, Ionesco : Uitarea fascismului » Editura Est, 2004, în traducerea Irinei Mavrodin (titlul original : Cioran, Eliade, Ionesco : L'Oubli du fascisme, Paris, Presses universitaires de France (PUF), collection "Perspectives critiques", 2002).
Pentru studiile și articolele sale consacrate ex-Europei de Est, Alexandra Laignel-Lavastine a obținut în 2005, Prix européen de l'essai "Charles Veillon" al fundației elvețiene cu același nume.Matatias Carp (1904-1953) născut la începutul secolului trecut dintr-o familie burgheză de evrei, a fost un avocat de renume în baroul bucureștean și în același timp un pianist recunoscut în protipendada capitalei.

Fiul lui Horia Carp (1849-1945), unul din intelectualii importanți ai României din perioada interbelică, Matatias Carp va emigra în Israel imediat după cel de-al doilea război mondial, unde se va stinge prea curând din viață.

La numai 36 de ani, avocatul Matatias Carp reușește prin obținerea clandestină a unor informații și documente ale regimului Antonescu despre atrocitățile comise în perioada 1940-1944, asupra comunității evreiești din România și a ucrainenilor aflați sub juridicția autorităților române, să fie un adevărat istoric și cronicar, să le arhiveze alături de soția sa și să le publice în trei volume imediat după război.

Editarea lor va fi posibilă în anii 1946 la Atelierele grafice SOCEC&Co., SAR, (primul volum) și la Societatea Națională de Editură și Arte Grafice "Dacia Traiana", București, 1947,1948 celelalte; sub titlul: «Cartea Neagră: fapte și documente. Suferințele evreilor din România, 1940-1944», având o prefață semnată de rabinul-șef al comunității evreiești din România de atunci, dr. Alexandru Șafran.

Această trilogie-document va fi pusă din păcate, imediat la index de regimul comunist instaurat după război în România.

Ca valoare istorică însă, «Cartea Neagra. Le livre noir de la destruction des juifs de Roumanie (1940-1944)» este comparabilă cu «Livre Noir sur extermination des juifs en URSS et en Pologne (1941-1945) » (două volume) de Vassili Grossman și Ilya Ehrenbourg, (a cărei publicare a fost interzisă pe timpul lui Stalin), așa cum se precizează și în prezentarea cărții, însă valoarea acestui incredibil document istoric este cu mult mai mare având în vedere condițiile periculoase în care a fost scrisă.

Despre exterminarea celor peste 350.000 de evrei din România în timpul celui de-al doilea război mondial din România, cunoscutul istoric american Raul Hilberg, va afirma «nicio țară, cu excepția Germaniei, nu va participa atât de activ la masacrul evreilor» (extras din articolul publicat în «Le Monde» din 09 aprilie 2009: «Cartea Neagra. Le livre noir de la destruction des juifs de Roumanie (1940-1944)», de Matatias Carp : la Shoah sans Allemands).

«Cartea Neagră : fapte și documente. Suferințele evreilor din România, 1940-1944» a fost reeditată în România în 1996, Editura Diogene, București (Volumul I: Legionarii și rebeliunea; Volumul II. Pogromul de la Iași; Volumul III. Transnistria.). Deși inițial a existat și un al patrulea volum în proiect referitor la Transilvania de Nord și la atrocitățile comise și acolo, acesta nu a mai fost însă publicat.

Există și o traducere recentă a cărții «Cartea Neagră : fapte și documente. Suferințele evreilor din România, 1940-1944», în limba engleză «Holocaust in Rumania: facts and documents on the annihilation of Rumania's Jews, 1940-44» - translated by Seán Murphy (Budapest: Primor Publishing, 1994), însă cartea propusă de Editions Denoël deține și alte documente istorice și iconografice importante anexate de Alexandra Laignel-Lavastine cu sprijinul United States Holocaust Memorial Museum, La Fondation pour la Mémoire de la Shoah, arhivelor muzeului Yad Vashem din Ierusalim, Centrului Simon-Wiesenthal din Los Angeles și a doamnei Liliana Carp-Ophir.

«Cartea Neagra. Le livre noir de la destruction des juifs de Roumanie (1940-1944)» cuprinde cele trei volume originale: «ANTONESCU, LA GARDE DE FER ET LE POGROM DE BUCAREST», «LE POGROM DE IASI», «LA TRANSNISTRIE». la care se adaugă comentariile explicative ale Alexandrei Laignel-Lavastine, un articol de prof. dr. Adrien Gérard Saimot, fiul sorei lui Matatitas Carp care trăiește la Paris și o postfață de istoricul Radu Ioanid, directorul departamentului internațional al arhivelor Muzeului Holocaustului din Washington, autorul volumului «La Roumanie et la Shoah» éd. de la Maison des sciences de l'homme, 2002.

«ANTONESCU, LA GARDE DE FER ET LE POGROM DE BUCAREST» cuprinde subcapitolele: I. Le régime national-légionnaire et les Juifs (6 septembre 1940-21 janvier 1941); II. La législation antisémite (6 septembre 1940-21 janvier 1941); III. Chronique des persécutions (6 septembre 1940-21 janvier 1941); III. La rébellion légionnaire et le pogrom de Bucarest (21-23 janvier 1941); Annexe: Liste nominative des Juifs assassinées pendant le pogrom de Bucarest.

«LE POGROM DE IASI» cuprinde subcapitolele: Avertissement de l’auteur; Présentation de la seconde partie Alexandra Laignel-Lavastine; I. L’une des premières tueries de masse du début de l’agression contre l’URSS; II. Un massacre planifié: initiative, organisation, objectifs; Précédé d'une présentation par Alexandra Laignel-Lavastine; III. Le pogrom et les «trains de la mort» ; Précédé d'une présentation par Alexandra Laignel-Lavastine; Annexe I : «Ce dimanche-là...», par Israël Schleier; Annexe II (Addendum): «Le pogrom de Iasi: témoigner soixante ans après », par Isac Chiva.

«LA TRANSNISTRIE» este compus din subcapitolele: Avertissement de l'auteur; Introduction; I. Les massacres de Bessarabie, de Bucovine et de la région de Dorohoi;
Précédé par une présentation des chapitres 1, 2 et 3, par Alexandra Laignel-Lavastine; II. Ghettos, camps de transit et premières vagues de déportations: Bessarabie et Bucovine; III. Les dernières déportations de l'automne 1941 et le destin des Juifs de Czernowitz; Précédé d'une présentation par Alexandra Laignel-Lavastine; Annexe: «L'Histoire me jugera»: la déclaration de Traian Popovici, le maire de Czernowitz; IV. Le carnage d'Odessa et les crimes de masse des régions de Berezovka et de Golta; Précédé d'une présentation par Alexandra Laignel-Lavastine; V. Les déportations en Transnistrie de l'été et de l'automne 1942; Précédé d'une présentation par Alexandra Laignel-Lavastine; VI. Vivre et mourir en Transnistrie; Précédé d'une présentation par Alexandra Laignel-Lavastine; VII. Le retour des rescapés; Précédé d'une présentation par Alexandra Laignel-Lavastine; «Mon oncle, Matatias Carp», par le Pr Adrien Gérard Saimot; Postface: «La postérité de Cartea Neagra», par Radu Ioanid.

Marșurile morții din Bucovina, Basarabia și Transnistria, pogromurile din Iași și București, continuă să-și conducă peste timp, victimele inocente la gropile colective într-un demonic convoi, terefiante imagini de coșmar ce încă sălășuiesc în conștiințele oamenilor.

Apariția în limba franceză a volumului «Cartea Neagra. Le livre noir de la destruction des juifs de Roumanie (1940-1944)» reprezintă un impact informațional de rezonanță istorică extrem de lucid și obiectiv pentru radiografia acestor perioade însângerate din istoria regimurilor totalitare și mai ales ale României.

«Cartea Neagra. Le livre noir de la destruction des juifs de Roumanie (1940-1944)» constituie un cumul de documente inedite ce oferă o interpretare aprofundată din punct de vedere istoric ale unor evenimente tragice care nu trebuie să se mai repete niciodată și nu doar o simplă traducere a cărții originale. Primită cu deosebit interes, trilogia lui Matatias Carp nu este numai o carte în curs de epuizare, ci este parte integrantă din anamneza colectivă, din care trebuie să extragem Adevărul.

Chiar dacă «în faza actuală, nu există încă o disponibilitate reală de a privi istoria evreilor din România ca parte a istoriei României.» (Raportul final al Comisiei Internaționale privind Studierea Holocaustului în România, 2004) trebuie să învățăm să acceptăm că «moartea inocenților nu poate fi nici iertată, nici îndreptată, nici uitată» chiar în propria noastră istorie.

Acest «Holocaust uitat» peste care regimurile totalitare au așternut intenționat tăcerea, demonstrează că oricând, oriunde poate exista pericolul unui nou masacru, prin complicitatea oficialității la atentat, împotriva unei minorități etnice, însăși prin definiția pogromului.

Prin publicarea volumului-document «Cartea Neagra. Le livre noir de la destruction des juifs de Roumanie (1940-1944)» Alexandra Laignel-Lavastine are meritul de a readuce în prim-plan un martor ocular redutabil al Holocaustului din România, Matatias Carp și propria sa opera omnia despre care afirmă: «J'ai écrit ce livre de sang et de larmes avec mon sang et mes larmes» în numele Justiției și Adevărului.

 

Articolul a fost publicat in "Revista Nouă" nr.5/05/2009 din România.