Marilena Preda Sanc - «Arta urbană contemporană»

Premium Category: 


Photobucket

Marilena Preda Sanc - «Arta urbană contemporană»
Editura UNARTE București, 2008
ISBN 978-973-1922-28-7
175 paginiEditura UNARTE a Universității Naționale de Arte din București, a publicat în 2008 volumul «Arta urbană contemporană» - prof. univ. dr. Marilena Preda Sanc.

De la video-instalații, artă murală, poezie experimentală vizuală până la cărți-obiect, desen sau pictură de șevalet, Marilena Preda Sânc conferă Artei permanențele sale, autodefinindu-se ca un artist perfect ancorat în contemporaneitatea sa.
Parcursul artistic al Marilenei Preda Sanc este accesibil pe http://www.marilenapredasanc.blogspot.com/.

«Arta urbană contemporană» reprezintă un compendiu bine documentat al fenomenului “intervenției de artă relaționată unui loc anume”, site-specific art, printr-o cartografiere autogenerativă a dimensiunilor sale estetice actuale, evoluției sale organice, într-un trinom perfect artă-tehnologie-spațiu. Entropia sistemului convenit poate fi articulat estetic prin intervenția omului în morfologia habitatului său. Artele vizuale și Arhitectura au generat noi expresii ale Artei contemporane : Arta Cinetică, Net Art, Sky Art, Locative Art, Billboard Art, Hybrid Art etc. Toate aceste fenomene sunt aprofundate în volum cu obiectivitate și în cunoștință de cauză, lansând astfel posibilitatea unor dezbateri publice interesante.
 
Arta în spațiul public implică o reală participare a beneficiarului, simplul cetățean, un artist-public care acceptă astfel, o democratizare a propriilor reflexii modelabile, efemere de altfel, într-un context educațional ad-hoc.
 
« Orașul ca metapictură » absoarbe această abordare eco-filosofică a factorului social definitoriu artei, prin noul arte facte higt tech într-o imersiune estetică specifică aglomerațiilor urbane secolului XXI.
 
De la Antonio Gaudi la Santiago Calatrava, arhitectura devine o simbioză perfectă a utopiei cu spațiul propus real specific unui nou cod vizual al imagologiei citadine. Megalopolis-ul se umanizează prin aceste discursuri scenografice, metamorfoza acestuia sensibilizând publicul receptor.
 
Spectatorul anonim participă întotdeauna emoțional la Field of Interaction (Nicholas Schoffer), Celestial Wheel (Jean-Marc Philippe), Luminous Drawing (Ruth Handschin), Art-Space Earth Signature (Pierre Comte). Made in Bosphere& Made in Space (Zbigniew Oksiuta) etc. Activismul cultural caracterizează noile generații de artiști, iar creațiile lor chiar dacă au un caracter permanent/temporar/efemer conferă Artei expresia estetic ancorată în textura civilizației actuale.
 
«Arta urbană contemporană» punctează de asemenea, și participarea societății civile la creația contemporană, în mod deosebit rolul fundațiilor și promotorilor în dezvoltarea noilor fenomene estetice. Autoarea supune atenției incoerența urbană a Bucureștiului cu intervenții sale eterogene lipsite de valoare estetică, bulimiile vizuale care afectează identitatea culturală a orașului, lipsa de maturitate în ceea ce privește prezervarea și valorificarea patrimoniului existent.
 
Marilena Preda Sanc militează pentru « politici culturale coerente, pentru o legislație care să includă «percent-for-art», pentru cooperarea tuturor factorilor capabili să contribuie la revitalizarea peisajului artistic citadin. »
 
«Arta urbană contemporană» este un real manifest pentru Artă, acest savoir-vivre specific civilizației umane, unde nevoia de apartenență culturală devine vitală.
 
În perfectă rezonanță cu o carieră eminentă la catedra din cadrul Universității Naționale de Arte din București și o activitate susținută în conducerea Uniunii Artișilor Plastici din România, Marilena Preda Sanc este un artist plastic complex, de un militantism remarcabil.