Galia Maria Gruder – ˮÎn legitimă apărareˮ - prezentare Marina Nicolaev

Premium Category: 


Galia Maria Gruder – ˮÎn legitimă apărareˮ
Editura StudIS Iasi 2012
120 pagini
ISBN 978-606-624-284-4


Volumul ˮÎn legitimă apărareˮ a văzut lumina zilei la finele anului 2012, la editura StudIS din Iasi. Acest volum, semnat Galia Maria Gruder, născută Demianovici, este o miniculegere de proză science-fiction. „Sunt reminiscențe ale tinereții mele”, îmi scrie Galia Maria Gruder în dedicație, știind că am avut privilegiul, cândva, de a frecventa și de a călători în lumea nostalgiilor sale, de a-i reîntâlni pe maeștrii neasemuiți ai anticipației românești ca Adrian Rogoz, Vladimir Colin, Horia Aramă, I.M. Ștefan, Ion Hobana, Eduard Jurist, Ovid S. Crohmălniceanu, George Ricus, Romulus Bărbulescu și George Anania (acești frați Strugațki ai sf-ului românesc, denumiți de Adrian Rogoz "scriitorul bicefal") etc. printre care bineînțeles, s-au dus mai târziu și cei din generația mai tânără, în frunte cu regretații Dan Merișca, Radu Pintea, Alexandru Ungureanu, George Aaron, Radu Honga și mulți alții care treptat, se îndreaptă spre sferele maiestuoase și atât de enigmatice ale lumilor paralele. Volumul a apărut la sugestia lui Dodo Niță, prieten de nădejde al familiei Galia Maria și Burschi Gruder, cel care a scris și monografia dedicată lui Burschi Gruder, apărută din păcate, după decesul acestui inegalabil desenator de BD și ilustrator de reviste pentru tineret și copii.

Galia Maria Gruder este originară din Țarigrad, județul Soroca, Basarabia, dintr-o familie de moșieri de origine poloneză, refugiată în România în 1940, în plin război mondial. La București, Galia Maria Gruder studiază la Facultatea de Chimie Industrială de la Politehnică şi Facultatea de Litere din Bucureşti, pasionată în același timp, de inginerie și literatură. Activitatea sa ştiinţifică în domeniul cristalelor dure şi metalelor neferoase a fost evidenţiată prin numeroase comunicări ştiinţifice şi publicaţii de specialitate în ţară şi în afara acesteia. Experiența în domeniul chimiei cât și talentul său literar indiscutabil i-au permis publicarea unor cărţi de popularizare ale științei scrise cu pasiune precum «De la silex la diamante sintetice» (Ed. Tineretului, 1960), «Povestea unui cristal de sare » (Ed. Tineretului, 1967), «Familia diamantului» (Ed. Ştiinţifică, 1968), «Strălucire si destin: o istorie a pietrelor preţioase» (Ed. Tritonic, 2000), «Cartea aurului» (Editura Humanitas, 2003), «Cartea nestematelor» (Editura Humanitas, 2003), «Istoria fascinantă a pietrelor preţioase» (Tritonic, 2007), «Darurile Lumii Noi (1492 - 1992)» (Trei Iezi Cucuieţi, 1994). Se va dedica în egală măsură și literaturii pentru copii și o vom găsi de-a lungul timpului, într-un permanent și ireductibil tandem creator, alături de soțul ei, artistul plastic Burschi Gruder, renumit ilustrator al benzii desenate și al cărților pentru cei mici.

Puțini din generațiile actuale știu însă că doamna inginer chimist Galia Maria Gruder a scris și a publicat science-fiction. A debutat în 1962, când a trimis redacției Colecției de Povestiri științifico-fantastice prima sa creație sf ˮMisterioasele cristale octaedriceˮ, revistă condusă pe-atunci de excepționalul Adrian Rogoz, el însuși scriitor. La scurt timp, acesta o invită personal, telefonic, la cenaclul ˮMarțieniiˮ al Uniunii Scriitorilor din România. Prima sa povestire va apare cu ilustrații în numărul 182 al celebrei colecții. Mai mult, Galia Maria Gruder va trimite textul la un concurs internațional. Remarcată de juriu, povestirea ˮMisterioasele cristale octaedriceˮ va apare în toamna aceluiași an la ˮTehnica Molodejiˮ o revistă de popularizare a științei pentru tineret, din fosta URSS, în limba rusă, sub titlul ˮTainstvennâie cristallîˮ (ˮCristalele misterioaseˮ). În octombrie 1965, Galia Maria Gruder publică în Colecția de Povestiri științifico-fantastice, numărul 261-262, povestirea ˮGrădinile albastreˮ.

În articolul "Despre distincţiile anticipaţiei româneşti" Mircea Opriță ne semnalează printre alți laureați, și prezența autoarei sf Galia Maria Gruder: "… în 1973, s-a desfășurat cel de-al treilea concurs național organizat de Ştiinţă şi tehnică. De data aceasta, pe lângă reprezentanții redacției (Adrian Rogoz și redactorul-șef, Ion Chițu), din juriu au făcut parte mai mulți scriitori profesioniști decât în cazul competițiilor anterioare: criticii literari Silvian Iosifescu, Gabriel Dimisianu, Ovid S. Crohmălniceanu și Ion Hobana, în calitate de președinte. Premiile s-au acordat astfel: I: Mircea Opriță, ˮO falie în timpˮ și ˮFigurine de cearăˮ ; II: Dragomir Horomnea, ˮO sută de aniˮ; III: Dan D. Farcaș, ˮPreludiul de focˮ; Mențiuni: Romulus Dinu, ˮMesagerul mnezicˮ; Galia-Maria Gruder, ˮBizara Unk-graˮ; Cristian Ermei Popescu, ˮStyxinferniiˮ; Constantin Săplăcan, ˮRedspațiumulˮ; Ștefan Zaides, ˮO aventură în vacanțăˮ.

Volumul ˮÎn legitimă apărareˮ poartă titlul uneia din cele șapte povestiri științifico-fantastice cuprinse, scrise de Galia Maria Gruder: ˮMisterioasele cristale octaedriceˮ, ˮGrădinile albastreˮ, ˮBizara Unk-Graˮ, ˮMărturiaˮ, ˮÎn legitimă apărareˮ, ˮO invenție din anul 2200ˮ, ˮSomnul rațiuniiˮ și o poezie ˮDinozauriiˮ(1981).

Textele au o valoare deosebită literară fiind compuse cu talent și imaginație, brodate cu toate ingredientele tehnice anticipative necesare. L-am citit într-o singură seară după care, un timp, într-un mod inexplicabil, a dispărut. L-am regăsit întâmplător, în camera fiului meu.

ˮÎn legitimă apărareˮ este un volum de suflet în care Galia Maria Gruder a reușit să puncteze pașii săi importanți din incursiunea enigmatică personală în cea de-a cincea dimensiune : Imaginația.
Desenul copertei este semnat de Burschi Gruder, soțul său, alături de care, a fost cu devotament și nemărginită afecțiune peste șase decenii. Peste timp și spațiu, îi onorează memoria, acceptând un cumul din schițele sale arhicunoscute ce le-au luminat clipele de aur.

Volumul ˮÎn legitimă apărareˮ este în același timp un discret omagiu oferit celor care au visat, au construit până dincolo de lumile cunoscute ale universului, prin pulberea de stele, neasemuitele eșafodaje hiperpoliedrice ale istoriei literaturii științifico-fantastice din România, trasee incandescente ale trecerii noastre efemere pe Pământ. Un cristal misterios, neprețuit, pe care vă invit să-l acceptați.