FJSC: Masterat in Productie multimedia si audiovizuala

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) din cadrul Universității din București, organizează în perioada 8-13 septembrie înscrieri la programul de masterat Producție multimedia și audiovizuală. Coordonatoarea acestui program de masterat este conf. univ. dr. Georgeta Drulă. 

Examenul de admitere va avea loc în 19 septembrie, ora 9.

Taxa de înscriere 150 lei. Suma se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502. Chitanța de plată a taxei trebuie să poarte numele candidatului.

La inscriere candidatii isi vor exprima optiunea pentru unul sau mai multe programe masterale (in vederea unei posibile redistribuiri).

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

1) Cerere de înscriere și un dosar-plic alb;
2) Diploma de bacalaureat și diploma de licență, ambele în original;
3) Certificatul de naștere, în copie legalizată;
4) Copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
5) 3 fotografii tip buletin de identitate, pe hârtie fotografică;
6) Chitanță - taxă de înscriere 150 de lei . Suma se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.
7) Eseu de motivare, în două exemplare;

TAXA DE ȘCOLARIZARE

Taxa anuală de școlarizare este de 2.500 RON și se achită în doua rate semestriale la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502. Chitanța de plată a taxei trebuie să poarte numele studentului.

Examenul de admitere

Examenul de admitere constă în:

a) eseu/scrisoare de motivatie (cca. 2 pagini), în funcție de interese, afinități, experiența acumulată și specificul programului de masterat; eseul se depune odata cu dosarul de inscriere

b) interviu de admitere – pe baza eseului depus si a ariei de interese a candidatului in specializarea masterului.

Studenții masteranzi ai FJSC beneficiaza, pe parcursul celor doi ani de studiu, de locuri de cazare in caminele Universitatii din Bucuresti, de burse de studiu si sociale, precum si de burse in cadrul Programului european de schimburi interuniversitare ERASMUS iar în semestrul al IV-lea, de stagii de practică la universități partenere în cadrul Programului european Lifelong Learning.

Citește și alte amănunte despre planul de învățămînt și programele de masterat organizate de FJSC:

Coordonatoarele programelor de masterat:

Managementul instituțiilor mass-media - Conf. univ. dr. Luminița Roșca

Teorii și metode de cercetare în științele comunicării - Prof. univ. dr. Daniela Frumușani

Producție multimedia și audio-video - Conf. univ. dr. Georgeta Drulă

Campanii de comunicare în publicitate și relații publice - Conf. univ. dr. Cristina Coman

Jurnalism tematic - Conf. univ. dr. Mirela Lazăr

Comunicare corporativă (Managementul comunicării și al resurselor umane) - Conf. univ. dr. Viorica Păuș

Detalii despre programele de masterat:

1. Managementul institutiilor mass-media
2. Teorii și metode de cercetare în științele comunicării
3. Campanii de comunicare în publicitate și relații publice
4. Producție multimedia și audiovizuală
5. Jurnalism tematic

6. Comunicare corporativă (Managementul comunicării și al resurselor umane)

Mastere ID (pentru absolvenții pre-Bologna)

Jurnalism & Multimedia
Relații publice și publicitate
Comunicare și resurse umane

 

Precizări

În conformitate cu prevederile Universității din București, media minimă de admitere la master este nota 6 (șase). FJSC va înmatricula toți candidații care obțin note peste această medie, pe locurile bugetate și pe cele cu taxă; în acest fel, programele de master vor funcționa cu mai multe grupe de studiu.

Precizăm că locurile bugetare pentru fiecare program de master vor fi stabilite după încheierea inscrierilor, în mod proporțional cu numărul de candidați înscriși pentru fiecare din cele 6 programe de master de zi ale FJSC. În cazul unor solicitări mari, locurile cu taxă se pot suplimenta.

 

Avantajele cursurilor de masterat la FJSC

- Studiile de masterat organizate de FJSC deschid posibilitatea doctoratului

- Studiile de masterat ofera posibilitatea reconversiei profesionale catre domenii de larg interes (Jurnalism, Publicitate, Relatii Publice, Multimedia)

- Candidatii admisi pe locurile de la buget, ca si cei admisi pe locurile cu taxa vor beneficia de burse (în limita fondurilor disponibile), ca si de locuri în camin (în limita locurilor disponibile).

- Masteranzii FJSC vor putea beneficia de programele Agence Universitaire de la Francophonie, ale Ministerului Educatiei, Erasmus si Leonardo pentru efectuarea unor stagii în strainatate de un semestru sau de un an în Franta, Belgia, Spania, Suedia etc.

Avantajele unui masterat la ID

- Diplomele oferite sunt recunoscute de M. E. C.
- Metoda de invatamant ID este o metoda flexibila ce permite respectarea ritmului propriu de invatare
- Posibilitatea de a lucra si de a invata în acelasi timp, eliminand cheltuielile de masa si cazare necesare in alte sisteme de invatamant
- Metode interactive de predare – invatare - evaluare
- Suport pedagogic continuu:
- Materialele de curs:
- Intâlniri tutoriale.

PROGRAMUL SECRETARIATULUI

Masterat:

Luni - joi ---> 13 - 15