Culori complementare

Imaginaţia este făcuta din amintiri şi uitare,
un amestec al celor două
cu ceva mult mai durabil decît zgomotul încălţărilor, noaptea
într-un capăt sau altul de lume,
altfel n-ai şti cine eşti, nici cum te strigă
fericirea, uneori, de sub povara inimii.

Şi toată această frumuseţe înflăcărată
numai vîntul iernii, înainte să moară, ştie s-o retuşeze
netulburîndu-ţi somnul, ordinea veşmintelor
în "aparenţa" lor,
sau zăpezile eterne ale singuratăţii.

Îmi încredinţez viaţa norilor
într-un punct în care să pot spune: da,
vocilor divergente ale propriei fiinţe!"Last winter" by Gerard Stricher (2007)