CONCURS MANIFEST: REABILITAREA ȘTRANDULUI TINERETULUI

CONCURS MANIFEST


REABILITAREA ȘTRANDULUI TINERETULUI


Str. Ștrandului nr. 1, București, sector 1


În ultimii doi ani, au apărut în presă, în repetate rânduri, relatări cu privire la situația gravă a Ștrandului Tineretului. Extrem de tentant datorită suprafeței considerabile și poziției privilegiate în oraș, el se află în pericol de a fi parțial dezafectat și transformat într-un teren pentru dezvoltare imobiliară fără nicio legătură cu funcțiunea sa de bază.

Oricât ar părea de absurdă, o asemenea perspectivă este cât se poate de realistă. Pentru reușita acestei operațiuni - ai cărei beneficiari sunt discreți reprezentanți ai "mediului de afaceri" - și-au dat concursul persoane din domeniul sportului, din administrația locală sau din instituții centrale.


Începând cu anul 1929, Ștrandul Tineretului a fost una din cele mai importante baze sportive și de agrement din București. Starea de degradare în care se găsește astăzi partea sa de nord a fost, în mare măsură, provocată în mod deliberat pentru a "justifica" schimbarea destinației actuale și construirea unui ansamblu de clădiri de birouri, cu înălțimi variind între 10 și 30 de etaje!


Această situație nefirească și inacceptabilă determină Ordinul Arhitecților din România să organizeze un concurs de soluții având scopul de a contribui la salvarea Ștrandului Tineretului.


Prin forța argumentelor profesionale, concursul urmărește să demonstreze că:


1- în raport cu destinația sportivă și de agrement pe care a avut-o dintotdeauna, Ștrandul Tineretului rămâne o resursă importantă și viabilă;


2- eventualele suprafețe de teren disponibile trebuie utilizate pentru amplificarea funcțiunii sale sportive, nu pentru speculații imobiliare;


3- echipamentele existente pot fi reabilitate, lor putându-li-se adăuga altele noi, moderne, destinate atât sportului de performanță, cât și agrementului;


4- tradiția Ștrandului Tineretului poate fi continuată printr-o intervenție contemporană de calitate, capabilă să-l redea celor pentru care a fost creat.


Concursul este public deschis într-o singură fază și se adresează arhitecților din România. Pot participa la concurs arhitecți din țările membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, precum și studenți-arhitecți sau -urbaniști, individual sau în echipă.


Se vor acorda trei premii în sumă netă după cum urmează:

Premiul 1 - 6000 euro


Premiul 2 - 4000 euro


Premiul 3 - 2000 euro.Calendarul concursului:


- lansarea concursului
28 martie 2008, ora 14.00


- înscrierea la concurs
liberă, pe toată perioada desfășurării concursului


- data limită a primirii întrebărilor concurenților
11 aprilie 2008, ora 16.00


- data limită de comunicare și afișare a răspunsurilor
25 aprilie 2008, ora 16.00


- data limită pentru primirea proiectelor direct la secretariatul concursului sau prin poștă


6 iunie 2008, ora 16.00


- deschiderea coletelor, examinarea îndeplinirii cerințelor formale și întocmirea raportului către juriu


7 iunie 2008


- jurizarea proiectelor
9-11 iunie 2008


- anunțarea rezultatelor finale- conferință de presă cu anunțarea rezultatelor în cadrul festivității de acordare a premiilor Anualei de Arhitectură București 2008
12 iunie 2008

- expoziție
12 iunie 2008

Criteriile de evaluare și ierarhizare a proiectelor sunt:

- calitatea soluției urbanistice, în termeni de funcțiune și imagine;

- respectarea ideii ansamblului inițial;

- calitatea funcțională și arhitecturală a noilor echipamente și dotări;

- calitatea amenajărilor peisagistice.
Juriul este format din 7 membri titulari:Zeno Bogdănescu, arhitect, Ordinul Arhitecților din România

Radu Filipescu, președinte, Grupul de Dialog Social

Mircea Ochinciuc, arhitect, Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București

Eugen Pănescu, arhitect, Ordinul Arhitecților din România

Virgil Pleșca, antrenor federal, Federația Română de Polo

Angelo Roventa, arhitect (Austria), Ordinul Arhitecților din România

Radu Teacă, arhitect, Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București
și doi membri supleanți:

Eugen Georgescu, antrenor, Federația română de Polo

Vera Marin, arhitect-urbanist, Asociația pentru Tranziție Urbană.
Documentația de concurs se poate descărca din pagina concursului aflată pe site-ul Internet al Ordinului Arhitecților din România . În cazul unor probleme tehnice, concurenților li se poate pune la dispoziție documentația pe suport adecvat, la sediul Secretariatului concursului sau prin poștă.
Secretariatul concursului este asigurat de către Ordinul Arhitecților din România la sediul său din București, str. Pictor Arthur Verona nr. 19, sector 1, tel./fax: 021-3172634, 021-3172635; e-mail: office.oar@rdslink.ro sau concursuri@oar.bicau.ro. Persoană de contact: dl. Dumitru Ţepure.