Concurs de solutii pentru reamenajarea urbanistică si arhitecturală a Pieței Ovidiu Zonei Peninsulară a municipiului Constan


           
Primaria Municipiului Constanta a demarat un amplu program de
reabilitare a Zonei peninsulare a Municipiului Constanta.

            Zona Peninsulara a Municipiului Constanta, care include perimetrul aparat al cetatii antice Tomis, precum si o concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturala de importanta nationala, se constituie din punct de vedere urbanistic intr-o rezervatie complexa a patrimoniului cultural national, cu un regim riguros de protectie si preocupari permanente de valorificare.

            Din acest punct de vedere intreaga zona peninsulara intra sub incidenta urmatoarelor prevederi legale:

-  Legea 378/10.07.2001 privind protectia patrimoniului arheologic

-  Legea 422/18.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice si

- Ordinul 2314/08.07.2004 al Ministerului Culturii si Cultelor privind aprobarea listei monumentelor istorice.

            Piata Ovidiu, centrul intern al cetatii antice Tomis, a suferit de-a lungul timpului numeroase modificari urbanistice si arhitecturale, pierzandu-si caracterul simbolic-reprezentativ pentru oras.            Concursul de solutii organizat de Primaria Municipiului Constanta in vederea identificarii unei solutii de reamenajare urbanistica si arhitecturala a Pietei Ovidiu are ca scop punerea in valoare a patrimoniului construit, cultural si istoric, care va evidentia identitatea locului intarind sentimentul de apartenenta si constituind domenii posibile de manifestare a caracterului multicultural si multietnic specific Peninsulei.

            Concursul este public si deschis. Pot participa la concurs persoane/firme din tarile membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, precum si studenti sau urbanisti, individual sau in echipa.

            Se vor acorda trei premii in suma neta, dupa cum urmeaza:

-         Premiul 1 – 15000 lei

-         Premiul 2 – 7000 lei

-         Premiul 3 – 4000 lei

Calendarul concursului este urmatorul:

04 aprilie – lansarea concursului

Inscrierea la concurs este libera, pe toata perioada desfasurarii concursului;

22 mai, ora 15.00: data limita pentru depunerea cererilor de documente sau obtinerea de documente suplimentare, precum si a primirii intrebarilor concurentilor;

27 mai, ora 13.00: data limita pentru depunerea proiectelor sau a cererilor de participare

27 – 28 mai: deschiderea coletelor, examinarea indeplinirii cerintelor formale si jurizarea proiectelor;

29 mai: conferința de presă cu anunțarea rezultatelor în cadrul festivității de acordare a premiilor și expoziție.

Criteriile de evaluare si ierarhizare a proiectelor sunt:

1. Calitatea solutiei si posibilitatea transpunerii proiectului in contextul urbanistic al zonei:

            - utilizarea judicioasa a terenului;

            - imbunatatirea aspectului urbanistic al zonei studiate;

            - modul de tratare a acceselor in zona;

            - gradul de integrare in context;

2. Calitatea si originalitatea expresiei arhitecturale a obiectivului

3. Respectarea regulamentelor si a standardelor tehnice

4. Solutii tehnice de constructie economice; folosirea de tehnologii si materiale modeme;

5. Cresterea atractivitatii zonei sub aspect turistic, cultural, comercial si/sau de agrement;

6. Prevederea unor functiuni care sa conduca eventual la cresterea veniturilor la bugetul local din profitul generat de activitatile propuse prin proiect.

Documentatia de concurs se poate procura de la sediul Primariei Municipiului Constanta, str. Ecaterian Varga nr. 25 – 27, biroul nr. 6 sau prin email la cerere, adresa de email: irina.tudorache@primaria-constanta.ro .

Juriul concursului este format din:

- Nicolae Nemirschi, viceprimar

- Doina Păuleanu, critic de artă

- Dumitru Calotă, arhitect

- Sergiu Zmeu, arhitect

- Mirela Bancescu, arhitect

- Constantin Chera, istoric-arheolog

- Radu Cornescu, arhitect.


Anuntul de participare se poate gasi pe urmatoarea adresa de site: www.e-licitatie.ro, la Anunturi de participare la concursul de solutii numarul 72/04.04.2008.
 
sursa: www.oar-bucuresti.ro