BIENALA INTERCONTINENTALA DE GRAFICA MICA/INTERCONTINENTAL BIENNIAL OF SMALL GRAPHICS

Fundația "Inter-Art "Aiud Centrul Cultural "Liviu Rebreanu" Aiud

BIENALA INTERCONTINENTALA DE GRAFICA MICA
" INTER-ART" AIUD / ROMANIA


editia a II-a, 26 - 29 iunie 2008
www.inter-art.ro


INTERCONTINENTAL BIENNIAL OF SMALL GRAPHICS
"INTER-ART" AIUD / ROMANIA

the IInd edition, June 26 - 29, 2008
www.inter-art.ro
Fundația "Inter-Art" Aiud, Centrul Cultural "Liviu Rebreanu" Aiud organizează, în anul 2008, a doua ediție a Bienalei Intercontinentale de Grafică Mică "Inter-Art" Aiud.
Bienala propune o nouă tradiție pentru Aiud ca ORAȘ AL ARTELOR, și aduce o premieră în ce privește definiția de intercontinental, organizatorii dorind participarea artiștilor de pe toate continentele și să compartimenteze evenimentul în patru segmente reprezentând patru zone geografice care includ toate continentele lumii: Europa, America de Nord și Sud, Asia, Africa și Oceania. Se vor organiza patru expoziții în patru locații diferite în perioada 26 - 29 iunie 2008.

Condiții de participare:

Se acceptă lucrări pe următoarele secțiuni:

• grafică multiplicată (tipărituri clasice în original :aquaforte, ac rece, colografie, linogravură, xilogravură, litografie etc.)
• grafică unicat (desen cărbune, tuș, monotipie etc.)
• grafică pe computer (trimisă tipărită prin poștă)

Vă rugăm specificați în formularul de înscriere secțiunea la care trimiteți lucrarea.

• dimensiunea maximă acceptată este 15 x 15 cm
• lucrările se trimit neînrămate pe adresa:

Fundația "Inter-Art" Aiud / Ștefan Balog
515200 - Aiud, C.P. 40 / Județul Alba, Romania

• fiecare participant trebuie să completeze formularul de înscriere, care se poate descărca de la adresa www.inter-art.ro sau se poate cere pe email de la adresa info@inter-art.ro
• lucrările se returnează la cererea artistului după un an calendaristic de la data bienalei. În această perioadă expoziția va fi redeschisă în mai multe locații din România.
• artiștii care vor să își doneze lucrările organizatorilor vor specifica acest lucru în formularul de înscriere. Aceste lucrări vor intra în patrimoniul Muzeului De Artă Contemporană "Inter-Art" din Aiud
• data limită de participare: 15 mai 2008, orele 12:00 (lucrarile sosite până la această dată)
• un juriu va acorda PREMIUL SPECIAL "INTER-ART", LOCUL I, II și III
• organizatorii își rezervă dreptul de a publica lucrările intrate în expoziție
• fiecare artist acceptat va primi un catalog al bienalei.

Informatii suplimentare:
info@inter-art.ro
tel. 004-0723-969911

The "Inter-Art" Foundation and the "Liviu Rebreanu" Cultural Center Aiud are organising in 2008 the second edition of the "Inter-Art" Intercontinental Biennial of Small Graphics, in Aiud.

The Biennial inaugurates a new tradition in Aiud, so as to illustrate its title of CITY OF ARTS. Furthermore, this Biennial is one of its kind, if we think about what intercontinental means, as the organizers are counting on the participation of artists from all the continents and decided to break down the event into four segments representing four geographical areas, comprising all the continents: Europe, North and South America, Asia, Africa and Oceania. Four exhibitions will be organised in four different locations in June 26 - 29th 2008.

Participation conditions:
• The works accepted are:

• monoprints (aquaforte, dry point, colography, linography, xylography, litography etc.)
• original prints: drawings, monotipy, etc
• computer prints (print sent by snail mail)

• Maximal dimension accepted: 15 x 15 cm

• The works are to be sent unframed to the following address:

Fundația "Inter-Art" Foundation Aiud / Ștefan Balog
515200 - Aiud, C.P. 40 / Alba, Romania

• Participants have to complete the entry form that can be downloaded from www.inter-art.ro or can be requested by email at info@inter-art.ro.
• The works are to be returned upon the artist's request one calendar year after the opening of the Biennial. The exhibition will travel to several locations in Romania throughout this period.
• The artists who will like to donate their works to the organizers will stipulate this in the application form. These works will enter the patrimony of the INTER-ART CONTEMPORARY ART MUSEUM in Aiud.
• Application deadline: May 15th 2008, 12:00 AM (arrival date of the works)
• A jury will grant the INTER-ART SPECIAL PRIZE, as well as prizes for the I-st, II-nd and III-rd place.
• The organisers have the right to publish the works entering the exhibition.
• Each accepted artist will receive a Biennial catalogue.


Additional information:
info@inter-art.ro
tel. 004-0723-969911