Avigdor Arikha-Pictor

Creation Category: 

de Adrian Grauenfels (nepotul lui rameau)

Avigdor Arikha s-a născut în Romănia în anul 1929.
Primele desene le face în fragedă copilărie.
La numai 12 ani este deportat de naziști
într-un lagăr german de concentrare,
unde se află pină la eliberare în martie 1944,
de acolo este trimes în Israel la kibuțul Maale Hamisha
în vecinătatea Ierusalimului.
Este grav rănit în războiul de independență
(ianuarie 1948). Intre 46-49 studiază artele plastice
la academia Bezalel din Ierusalim apoi se înscrie
la Paris la Ecole des Beaux Arts, absolvind-o în 1951.
Continuă cu studii de filozofie și istoria artei la Sorbona.Portretele lui sunt plasate pe fonduri neutre, nudurile veșnic asezate pe scaune simple, incomode. Peisajele se zăresc prin ferestre întredeschiseprintr-o fisura în perete, sau vag sugerate printre crengile unui interpus arbore.

 

Subiectul este deci cotidian, pămîntesc, dar veșnic separat de mediu, detașat de spațiu.

Dacă la Morandi armonia e obținută prin generalizarea tonurilor calme, la Arikha culoarea și compoziția conferă unicitate subiectului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Masa Frugală" de pildă : pe o masă de mari dimensiuni Arikha dispersează la întimplare o farfurie, platoul cu fructe, un pahar cu apă, o cană cu cîteva ouă. Tabloul vibrează în culori neamestecate, plasate pe pînză direct cum ies din tub.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In " 4 vaze" cele 4 piese pictate in culori primare diferite se suprapun unui perete cărămiziu ca un ecou optic amplificat de complementar. In " 7 Rosii " vegetalele sunt voit trimese la o margine a picturii. Instinctiv ochiul cerceteaza spațiul vast nefolosit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insistența în separație si singularitate fac opera lui Aricha mai mult decit distinctivă.Reducerea voită la simboluri primare creaza integrație și nu izolare.

Ingredientele pot fii prozaice, umile chiar, dar rezulatul final este întodeauna plin de sensibilitate estetică și de colorit sofisticat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din nou, ni se demonstrează că simplitatea este uneori o sarcină insurmontabilă.

 

 

 

 

Adrian G- 2008