ARTE ÎN BUCUREŞTI 2012 ediția a III-aUniunea Artiştilor Plastici din România – Bucureşti şi Serviciul Cultură – Direcţia Cultură a P.M.B.

anunta

ARTE ÎN BUCUREŞTI 2012

EDIŢIA a III- a

ORGANIZATOR

Uniunea Artiştilor Plastici din România – Bucureşti şi Serviciul Cultură – Direcţia Cultură a P.M.B.

DESCRIERE PROIECT

Proiectul cultural Arte în Bucureşti, aflat la a 3-a ediţie, se înscrie în cadrul evenimentului “Zilele Bucureştiului” şi este organizat de U.A.P în colaborare cu Serviciul Cultură – Direcţia Cultură a PMB, având ca scop promovarea artelor vizuale, ca valori culturale şi patrimoniale. Arte în Bucureşti va face accesibile publicului bucureştean cele mai noi creaţii ale artiştilor vizuali profesionişti. Evenimentul cuprinde expoziţii cu lucrări din domeniul arte plastice, arte decorative, multimedia. Acest eveniment expoziţional dedicat artelor vizuale contemporane se va finaliza prin realizarea unui catalog de artă şi acordarea, în urma jurizării, a următoarelor premii pe domenii: Pictură, Sculptură, Grafică, Arte Decorative, Multimedia, Premiul de Tineret şi Premiul de Tineret pentru secţiunea Critică de Artă. U.A.P va acorda premiul unui tânăr, prin concurs, pentru cel mai bun text critic scris despre eveniment.

PERIOADA
7 septembrie – 5 octombrie 2012

GALERII PARTICIPANTE
Evenimentul are loc în galeriile Simeza, Orizont, Centrul Artelor Vizuale ( Căminul Artei), Atelier 35 si posibil sediul Bibliotecii Nationale.

PARTICIPANŢII
Membrii U.A.P din Bucureşti şi absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti.

LUCRĂRILE
Sunt acceptate maxim 3 lucrări recente ( 2010 – 2012) care nu au mai participat la ediţiile anterioare ale acestui eveniment. Nu există restricţii pentru dimensiuni şi materiale. Lucrările vor fi prezentate în formă digitală pentru preselecţie. Juriul îşi asumă răspunderea unei selecţii finale a lucrărilor înainte de a fi expuse.

SELECŢIA
Artiştii vor prezenta pentru preselecţie:
1. fotografii digitale ale lucrărilor, format jpg, rezoluţie 300 dpi.
2. fişa de înscriere, care va cuprinde numele autorului, titlul lucrării sau lucrărilor, tehnică dimensiuni, anul realizării lucrării şi datele de contact ale artistului
*fişa de înscriere se află pe Site UAP
3. fotografie portret în acelaşi format şi rezoluţie.

PREZENTAREA LUCRĂRILOR
Lucrările în format digital şi fişa de înscriere / preselecţie vor fi trimise pe adresa e.mail: comunicare@uap.ro, până la data 25 august, cu menţiunea ARTE ÎN BUCUREŞTI( secţiunea pictură), ARTE ÎN BUCUREŞTI ( secţiunea arte decorative), ARTE ÎN BUCUREŞTI ( secţiunea sculptură), ARTE ÎN BUCUREŞTI ( sectiunea grafică), ARTE ÎN BUCUREŞTI ( secţiunea multimedia).
Lucrările vor fi selecţionate de juriu după fotografiile digitale, rezultatul selecţiei va fi comunicat până la data de 30 august, pe site-ul UAP. Lucrările selectate se vor preda personal la galerii. Locaţia se va anunţa dupa jurizare. Artiştii selectionaţi vor completa la galerie, în momentul predării lucrărilor, o fişă / proces verbal de predare-primire (în dublu exemplar).

REGULI
1. Fişa de înscriere, completată cu atenţie, trebuie trimisă împreună cu imaginile digitale.
2. Datele din fişa de înscriere vor fi utilizate în materialele de promovare a expoziţiei.
Artistul îşi asumă răspunderea pentru datele comunicate.
3. In momentul predării lucrărilor în galerie, membrii UAP vor face dovada achitării cotizaţiei de membru U.A.P pentru anul 2012, precum şi a restanţelor pentru studiourile de creaţie.
4. Organizatorii au dreptul de a reproduce imagini după lucrările expuse, fără să plătească drepturile patrimoniale de autor, cu scopul promovării expoziţiei, în materialele publicitare ale expoziţiei, catalog, afiş, invitaţie, în scop de informare, marketing şi educaţional.
5. Deciziile comisiei de selecţie sunt definitive. Pentru o mai bună organizare nu se acceptă lucrări după data de înscriere.
6. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorarea lucrărilor în timpul transportului.
7. Informaţiile referitoare la selecţie vor fi postate, în timp util, pe Site UAP: www.uap.ro
8. Pe întreaga durată a expoziţiei, artiştii nu îşi pot retrage lucrările.
9. După închiderea expoziţiei, participanţii îşi pot ridica lucrările în zilele de 4, 5 şi 6 octombrie între orele 11 si 19.

COORDONATOR
Romana Mateiaş

CURATORI
Pictură: Lisandru Neamţu, Beti Vervega
Sculptură: Luiza Barcan, Liviu Russu
Arte Decorative: Cristina Bolborea, Alexandru Dan Roşeanu
Grafică: Ioan Atanasiu Delamare, Ovidiu Croitoru
Multimedia: Roxana Trestioreanu
Atelier 35: Xandra Popescu

Fisa de inscriere si regulamentul se gasesc pe siteul www.uap.ro

 

sursa: www.uap.ro