APEL ACHIZIȚII OPERE DE ARTĂ 2022 MNAC

APEL ACHIZIȚII OPERE DE ARTĂ 2022

Marți, iulie 2022

Guvernul, prin Ministerul Culturii, acordă 2.000.000 lei pentru creșterea patrimoniului cultural

La doi ani după derularea cu succes a sesiunii 2020 de achiziții opere de artă, Muzeul Național de Artă Contemporană al României are satisfacția să anunțe încă o generoasă inițiativă a Ministerului Culturii, care încredințează MNAC din nou un buget de 2 milioane RON, pentru achizițiile 2022. Toate detaliile sunt comunicate mai jos, precum și pe rețelele de comunicare socială ale MNAC.

Sistemul de participare și selecție este același ca în sesiunea precedentă, care s-a dovedit a fi un succes incontestabil din toate punctele de vedere: claritate a criteriilor și a modului de întocmire a dosarului, probitate și transparență a selecției, realism al negocierilor, ducând la intrarea în colecțiile MNAC a unui număr de 180 de lucrări. Ele au fost și sunt în continuare accesibile publicului printr-o serie de expoziții realizate la sediul Muzeului și în țară, prin parteneriate cu alte instituții. Un catalog este în curs de apariție la Editura MNAC.

Îi încurajăm pe membrii comunității artistice din România și din diaspora să considere participarea la sesiunea de achiziții opere de artă MNAC 2022. 

 

Procedura se va derula în două faze distincte:
1. selecția competitivă, urmată de
2. negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (procedură distinctă de atribuire) cu fiecare dintre câștigătorii selecționați de Juriu.

 

Noua sesiune de achiziții de artă contemporană – 2022 – urmărește dezvoltarea colecției MNACR și, prin aceasta, creșterea patrimoniului cultural al României. Achizițiile vor constitui un stimulent pentru producția artistică curentă, iar procedurile vor viza operele de artă originale, inedite, relevante pentru constituirea canonului artei contemporane, opere aparținând atât artiștilor de referință ai istoriei recente, din România sau diaspora, cât și tinerelor generații. Sunt de interes lucrări din toate mediile, care îndeplinesc criteriile formulate de specialiștii muzeului și analizate de către membrii juriului, și a căror stare de conservare și rezistență în timp permit depozitarea, expunerea, recontextualizarea și mobilitatea locală și transnațională.

Sesiunea de achiziții 2022 este dedicată atât artiștilor de origine română, în viață, activi în România sau în diaspora, cât și moștenitorilor de drept ai unor artiști contemporani de origine română care au activat în România sau în străinătate.

Sesiunea de achiziții MNAC 2022 stă sub semnul consolidării instituționale prin politicile de creștere, diversificare și valorificare a colecțiilor. Muzeul contribuie astfel la cercetarea și elaborarea istoriei artei contemporane din România, garantând publicurilor sale curente și viitoare accesul la un ansamblu complex de fenomene reprezentative pentru cultura vizuală postbelică. Corelarea  dimensiunii de cercetare și a celei curatoriale se reflectă atât în arhitectura Colecțiilor MNAC (fondul de artă și fondurile documentare), cât și în cei doi poli creați de Muzeu în ultimii ani Colecția de Artă și Centrul de Documentare și Cercetare a Culturii Vizuale „Mihai Oroveanu”. Strategia prezentei sesiuni de achiziții urmărește dezvoltarea armonioasă a acestor două componente esențiale împlinirii rolului MNAC – păstrător al unui patrimoniu divers menit să susțină înțelegerea în continuă evoluție a artei contemporane.

Luând în considerare șansa de a participa la aceste două importante programe, artiștii sunt invitați să privească la istoriile lor personale și să propună lucrări care evidențiază procesele, căutările de sine petrecute în interioritatea și intimitatea atelierului. Sunt încurajate propuneri care să răspundă dimensiunii de laborator a activităților MNAC, însoțind lucrări reprezentative cu materiale documentare (arhive de lucru, schițe pregătitoare, machete, desene, documentări foto etc.), contribuind astfel la constituirea unui fond care să compună o privire de ansamblu asupra devenirii artei contemporane românești și împlinind unul dintre scopurile distinctive ale muzeului – documentarea și cercetarea colecțiilor, ca garanție de studiu pentru generațiile viitoare.

 

CINE POATE PARTICIPA

Artiști vizuali originari din România, activi pe scena de artă contemporană, în România sau în străinătate, indiferent de mediul în care lucrează; sau moștenitorii unor artiști români decedați, care au activat pe scena de artă contemporană locală și internațională, indiferent de mediul în care au lucrat – în baza actului de succesiune cuprinzând mențiuni exprese în privința apartenenței asupra lucrării / lucrărilor ofertate la masa succesorală și a dreptului de suită legat de acestea.

Lucrările propuse trebuie să reflecte în mod semnificativ practica autorilor acestora.

 

DOSARUL DE PARTICIPARE

Se trimite în format digital, direct sau prin wetransfer.com la adresa de e-mail: achizitii.opere.2022@mnac.ro până la data de 9 septembrie 2022, ora 17:00 (ora României) și conține:

  1. formularul de înscriere completat în format digital (Anexa 1);
  2. Curriculum Vitae (în format .pdf, 4.000-8.000 semne, cu spații);
  3. portofoliu digital (în format .pdf, max. 10 MB), conținând informații despre lucrările propuse spre achiziție, realizate în orice mediu și aflate în proprietatea artistului sau moștenitorului, după cum urmează: reproduceri fotografice, stop cadre din materiale video, mostre de artă sonoră, schițe de instalare, scenarii de performance, link-uri la site-ul propriu al artistului, sau la baze publice de date (tip Vimeo, youtube); precum și orice alte materiale considerate relevante pentru munca de jurizare – cu respectarea formatelor acceptate și a maximului de MB;
  4. fișă de descriere a lucrării / lucrărilor propuse spre achiziție, care să conțină următoarele informații obligatorii: titlul / anul realizării / tehnica / tirajul / dimensiuni (durată) / starea curentă de conservare / descrierea condițiilor optime de conservare / participări la expoziții (titlul, tema, curatorul, locul, perioada) / bibliografie (apariții – reproduceri fotografice sau referințe critice în presă și publicații de specialitate – format tipărit sau digital / online (Anexa 2);
  5. ofertă de preț pentru achiziția fiecărei lucrări dintre cele propuse, însoțită de o scurtă justificare a ofertei (Anexa 3);
  6. declarație pe proprie răspundere (semnată și scanată) din care să rezulte că (i) participantul este proprietarul de drept al lucrărilor, (ii) a citit și este de acord cu prevederile Regulamentului și că (iii) este în măsură și de acord să cesioneze în mod exclusiv către MNAC drepturile patrimoniale de autor asupra operelor respective în cazul achiziției acestora (Anexa 4).

 

CALENDARUL SELECȚIEI COMPETITIVE

Activitate

Perioada / data publicării pe pagina selecției (www.mnac.ro)

Lansarea oficială a selecției competitive

05.07.2022

Data limită până la care se pot primi întrebări adresate Autorității Contractante, care va formula răspunsurile în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora

02.09.2022 

ora 17:00

Data limită pentru transmiterea dosarelor de înscriere

09.09.2022 

ora 17:00

Verificarea ofertelor (comisia tehnică)

12—16.09.2022

ETAPA I - calificarea artiștilor (prima sesiune de jurizare, online)

19.09—07.10.2022

ETAPA A II-A - evaluarea și selecția lucrărilor (a doua sesiune de jurizare, online)

10—21.10.2022

Desfășurarea procedurii de atribuire Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare cu fiecare dintre ofertanții selecționați de Juriu

24.10—07.11.2022

Publicarea listei finale a lucrărilor achiziționate și a componenței nominale a juriului 

10.11.2022

Semnarea contractelor și efectuarea plăților

11.11—20.12.2022

 

TERMEN LIMITĂ PENTRU ÎNSCRIEREA DOSARULUI: 9 septembrie 2022, orele 17:00.
ATENȚIE: Dosarul se depune bilingv, română și engleză, conform cerințelor din anexe.


sursa: https://mnac.ro/article/391/Apel%20achizi%C8%9Bii%20opere%20de%20art%C4%...