«Romania, Israel, France: Jewish Trails. Volume in Honor of Professor Carol Iancu» & «Roumanie, Israël, France : parcours juifs. Hommage au professeur Carol Iancu» - Danielle Delmaire, Lucian Zeev Herscovici, Felicia Waldman

Premium Category: 


Danielle Delmaire, Lucian Zeev Herscovici , Felicia Waldman (editori)

«Romania, Israel, France: Jewish Trails. Volume in Honor of Professor Carol Iancu»

Editura Universităţii din București 2013

333 pagini«Roumanie, Israël, France : parcours juifs. Hommage au professeur Carol Iancu»

 Textes rassemblés par Danielle Delmaire, Lucian-Zev Herscovici și Felicia Waldman.

Éditions Honoré Champion, Paris, 2014

744 p.

 

O inițiativă absolut deosebită  propusă de trei specialiști din trei zone geografice diferite istoric, dar unite printr-un singur numitor comun, s-a materializat la începutul primăverii 2014 la Paris și București prin publicarea a două volume dedicate activității profesionale de excepție a eminentului profesor Carol Iancu de la Universitatea Paul Valery din Montpellier, originar din România.

Ideea de a scrie un volum în onoarea distinsului profesor cu prilejul împlinirii vârstei de 65 de ani, a pornit de la unul din discipolii săi și fost doctorand, Lucian Zeev Herscovici, curator la Biblioteca Națională a Statului Israel.

Numărul neasteptat de contributori care au dorit să participe la editarea unui volum de «mélange» în onoarea profesorului Carol Iancu a condus  practic, la realizarea a două volume, unul publicat în Franța, editura Champion și altul în România, editura Universității București.

Cele două volume au cunoscut lumina tiparului sub conducerea a trei specialiști, respectiv Danielle Delmaire (profesor emerit la Universitatea Charles de Gaulle, Lille), Lucian Zeev Herscovici (curator la Biblioteca Națională a Statului Israel) și Felicia Waldman (conferentiar la Centrul de Studii Ebraice, Facultatea de Litere a Universității din București),

Astfel, Danielle Delmaire, Lucian Zeev Herscovici și Felicia Waldman au editat la Editura Universității din București cartea "Romania, Israel, France: Jewish Trails. Volume in Honor of Professor Carol Iancu”, sub egida Centrului de Studii Israeliene Goldstein Goren din cadrul Facultății de Științe Politice a Universității din București.

Introducerea cărții cristalizează portretul profesional de excepție al istoricului de renume  Carol Iancu, parcursul său excepțional, subiectele sale preferate, cărțile sale publicate de-a lungul cercetării științifice aprofundate urmate de lista tezelor de master și doctorat coordonate  de-a lungul timpului atât la Universitatea Paul Valery din Montpellier precum și în alte centre universitare din toată lumea de studenții, discipolii, colegii și susținătorii săi însumați într-o pleiadă de profesori și cercetători dedicați istoriei și evoluției civilizației iudaice.

Doctor Honoris causa al universităților din Franța și România, autor a sute de cărți și articole, profesor de Istorie contemporană la Universitatea Paul Valery, Montpellier III și director al Școlii de Înalte Studii ale Judaismului din Franța, Carol Iancu se remarcă în mod deosebit prin misiunea sa nobilă de a studia și evidenția ilustra personalitate a Șef Rabinului României din perioada celui de-al doilea război mondial, Alexandru Șafran, «un maestru generos, unul din cei mai mari ai generației sale» (Elie Wiesel) și întreaga sa activitate în slujba iudaismului, a umanității. Efigie remarcabilă a culturii și istoriei universale,  «interpelator al creștinismului, Alexandru Șafran este, indiscutabil, unul din artizanii cei mai importanți ai apropierii iudeo-creștine din sec. XX» (Carol Iancu).

Articolele prezentate în primul volum editat în România sunt organizate pe secțiuni. Astfel, această publicație este structurată în patru secțiuni din care o primă secțiune prezentată în engleză respectiv opt articole reunite sub titlul "Jewish thought and Jewish history" (propuse de Moshe Idel, Abraham David, Yitzchak Kerem, Robert S. Wistrich, Rapahel Vago, Bulent Senay, Felicia Waldman și Alexandru Florin Platon) precum și 14 articole în limba română împărțite în trei alte secțiuni: "Istoria religiilor" (Ladislau Gyemant, Adrian Niculescu, Șlomo Leibovici Lais, Baruch Tercatin, Silviu Sanie și Joseph Wasserman), "Istoria relațiilor dintre români și evrei" (Marta Petreu, Țicu Goldstein, Lucian Nastasă Kovacs și Vasile Morar) și "Istoria evreilor din România și Basarabia" (Sorin Liviu Damean, Alexandr Roitman, Claudia Ursuțiu și Antonio Faur).

Astfel, secțiunea "Jewish thought and Jewish history" cuprinde: «Did Rabbi Issac Sagi Nahor Believe in Metempsychosis? Some Remarks on the Study of Provencal Kabbalah» de Moshe Idel (Jerusalem); «Rabbi Ovadia of Bertinoro, head of the Jewish Yishuv in Jerusalem at the End of 15th Century» de Abraham David (Jerusalim); «The Jewish of Turkey Between the 1çth Century and World War II: From Zimmi to Vatandas» de Bülent  Șenay (Bursa); «The Sephardic Presence in Romania»  de Yitzchac Kerem (Jerusalem); «The Obsession with Numerus Clausus in Early 20th Century Romania and Its Legislation» de Felicia Waldman (Bucharest); «Zionism, Racism and the Mythology of the Left» de Robert S. Wistrich (Jerusalem); «(Re)Defining the Jew: Anti-Semitism in Post-Communist Europe –the Balnce of Two Decades» de Raphael Vago (Tel Aviv); The New Representation of the Human Body in Western Europe at the Beginning  of the Modern Age: From the Organic Body to the Mechanical One (16th -17th Centuries) de Alexandru Florin Platon (Iași).

A doua secțiune a cărții intitulată «Istoria religiilor» cuprinde articolele: «Sabatarianismul în Transilvania» de Ladislau Gyemant (Cluj-Napoca); «Despre al doilea "popor al cărții": protestantismul și rolul său în istoria romanilor» de Adrian Niculescu (București); «Hasidismul, o revoluție în cadrul religiei» de Șlomo Leibovici Laiş (Tel Aviv);  «Rabini și admori din perimetrul românesc și dragostea lor pentru Țara Sfântă – Eretz Israel» de Baruch Tercatin (Tel Aviv); «Unele aspecte ale iudaismului în gândirea și acțiunile prim rabinului I. I. Niemirower» Silviu Sanie (Iași); «Îndeplinirea comandamentelor divine în secolul al XXI-lea» de Joseph Wassestrom (Ierusalim).

A treia secțiune «Istoria relațiilor între români și evrei» prezintă: «Eminescu și problema evreiască» de Marta Petreu (Cluj-Napoca); «De la "jidan" la evreu – o evoluție conjucturală? Din gândirea lui D.C. Amzăr, diplomat, filozof, diarist și publicist român (1906-1999)» de Țicu Goldstein (București); «Viziunea lui Carol Iancu asupra relației iudaism și creștinism la Alexandru Șafran» de Vasile Morar (București); «Universitate și elite în România pre-comunistă» de Lucian Nastasă Kovacs (Cluj-Napoca).

Ultima secțiune «Istoria evreilor din România și Basarabia» este reprezentată de articolele: «România și "chestiunea evreiască". Implicații interne și externe (1866-1872)» de Sorin Liviu Dumean (Craiova); «Unele considerații privind numărul populației evreiești din Basarabia în secolul al XIX-lea» de Alexandr Roitman; «Reacții parlamentare față de agitațiile antisemite provocate cu ocazia congresului studențesc de la Oradea (decembrie 1927)» Claudia Ursuțiu (Cluj-Napoca) și «Organizarea unor acțiuni de salvare, în anul 1944, a evreilor din Ungaria și Transilvania de Nord. Contribuții istoriografice (1990-1994) de Antonio Faur (Oradea).

Un al doilea volum publicat de aceeași trei editori și în Franța, la editura Honore Champion din Paris, cuprinde articole în limba franceză propuse de alți 34 de contributori, respectiv: Danielle Delmaire, Emil Simiu, Avinoam Bezalel Safran, Andrei Marga, Gérard Nahon, Lucian-Zeev Herscovici, Thomas Gergely, Philippe Boukara, Roland Andréani, René-Samuel Sirat, Roland Goetschel, Christian Amalvi, Bertrand Lécureur, Gérard Dédéyan, Yves Ternon, Florence Heymann, Alexandru Barnea, Daniele Iancu-Agou, Pierre-Yves Kirschleger, Georges Weill, Xavier Rothéa, Miriam S. Hamenahem, Shimon Rubinstein, Jozef M. Rydlo, Brice Vincent, Jacques Bouët, Catherine Durandin, Mihai Chioveanu, Océane Ciszek, Victor Neumann, Rainer Riemenschneider, Geneviève Gavignaud-Fontaine, Antoine Coppolani și Jean-Charles Jauffret.

Articolele prezentate în al doilea volum editat în Franța sunt: «Carol Iancu l'universitaire et ses travaux une vie de chercheur bien remplie» de Danielle Delmaire; «Liste des publications de Carol Iancu (1974-2012)» de Danielle Delmaire; «Direction des travaux universitaires (1993-2011) de Carol Iancu» de Danielle Delmaire; «On est tout étonné et ravi car on s'attendait à voir un historien et l'on trouve un homme» de Emil Simiu; «Eretz Israel au cœur de la réflexion et de l'action d'Alexandre Safran. Documents inédits» de Avinoam Bezalel Safran; «Émancipation, assimilation, dissimilation» de Andrei Marga; «Personnages Juifs Terre D'idolâtrie: Isaac-Israël De Avila, Hayyim-Isaac De Mercado, Abraham Vaez, Rabbins À Bayonne au XVIIe Siècle» de Gérard Nahon; «Hillel Kahane, un maskil, juif de Roumanie, son activité littéraire et éducative» de Lucian-Zeev Herscovici; «De Pest à Suez, Bernard Bauer» de Thomas Gergely; «Profils de Juifs Roumains dans le Parti Socialiste Français» de Philippe Boukara; «Judéité et judaïsme dans les autobiographies des historiens français (1948-2011)» de Roland Andréani; «Judaïsme les relations entre grand-père et petit-fils dans la littérature biblique et rabbinique» de René-Samuel Sirat; «Le prophétisme d'après les commentaires du Malbim (1809-1879)» de Roland Goetschel; «Antisémitisme - affaire Dreyfus –Shoah Les catholiques dreyfusards après l'affaire Dreyfus» de Danielle Delmaire; «Jeanne D'Arc antisémite? L'instrumentalisation de l'héroïne lorraine par les nationalistes, de l'affaire Dreyfus à 1914» de Christian Amalvi; «La "destruction des juifs d'Europe" dans les manuels d'histoire allemands, britanniques, wallons et français publiés depuis 1950 (étude comparative)» de Bertrand Lécureur; «L’Arménie et les juifs Fernand Roque-Ferrier (1859-1909) un initiateur du «droit d'ingérence» de Gérard Dédéyan; «Pierre Quillard, Bernard Lazare et les arméniens» de Yves Ternon; «Des "enfants de papier" aux "parents de papier". Les albums de famille, entre mémoire et oubli par Florence Heymann élève à Bucarest, 1951-1962» de Alexandru Barnea; «Juifs en France et ailleurs. Marseille et le départ des juifs comtadins vers le Levant (XVe-XVIe siècles)» de Daniele Iancu-Agou; «Les juifs de Montpellier et leurs morts: histoire du cimetière israélite ancien (XIXe-XXe siècles)» de Pierre-Yves Kirschleger; «Rabbins et notables juifs à Nîmes au XIXe siècle» de Georges Weill; «Entre persécutions, déportations, refuge et résistance: le sort des judéo-espagnols à Nîmes, sous le régime de Vichy, 1940-1944»  de  Xavier Rothéa; «La religion secrète des sicules de Transylvanie»  de Miriam S. Hamenahem.

Un alt capitol este dedicat sionismului prin articolele «Quelques aspects de la lutte pour la promotion de la langue hébraïque dans certaines communautés israélites d'orient dans les premières décades du XXe siècle» de Shimon Rubinstein; «Les juifs tchèques, les juifs slovaques et le mouvement sioniste en Bohême, Moravie Et Slovaquie» de Jozef M. Rydlo; «L'alyah Beth de France en Palestine et en Israël, 1944-1948» de Brice Vincent.

Capitolul dedicat României, patria de origine a profesorului Carol Iancu, este reprezentat prin articolele: «Les patrimoines musicaux vivants en Roumanie dans la tourmente de la globalisation après l'âge d'or, une pérennisation incertaine» de Jacques Bouët; «Roumanie Et Russie, entre malédictions, tabous et pragmatisme» de Catherine Durandin; «La liturgie apocalyptique d'un mouvement politique séculier. Déchiffrer l'idéologie de la garde de fer» de Mihai Chioveanu; «Les relations culturelles franco-roumaines de 1949 à 1965: entre traque, répression, survivance et simulacre de renaissance» de Océane Ciszek.

Un ultim capitol (Varia) prezintă articolele: «Le concept de peuple. Commentaires sur l'origine et l'évolution des sens selon Jules Michelet»  de Victor Neumann; «"Invasions barbares" ou "migrations des peuples". Une rétrospective franco-allemande» de Rainer Riemenschneider; «L'historien et l'homo œconomicus» de Geneviève Gavignaud-Fontaine: «Avait-il raison ou bien tort? Richard M. Nixon, l'anticommunisme. De guerre froide et l'affaire Alger Hiss» de Antoine Coppolani: «La coalition et la lutte contre le troisième ennemi: la drogue en Afghanistan, 2001-2011» de Jean-Charles Jauffret.

Lansarea ambelor cărți a fost duminică 23 februarie 2014, la Paris, în prezența unui public deosebit, în cadrul evenimentului intitulat «Les juifs de Roumanie entre histoire et mémoire».

Aceste două cărți reușesc în mod strălucit să evidențieze preocupările majore ale prodigiosului profesor Carol Iancu, cariera și notorietatea de care a dat și dă dovadă în mediul universitar și nu numai, loialitatea sa inexorabilă față de Credință și Adevăr și nu în ultimul rând, misiunea sa excepțională căreia i s-a dedicat o viață, în redarea istorică ale etapelor majore ale umanității, în speranța unei Lumi reînnoite spiritual, pe măsura Creatorului ei.