« Impactul virtualului » Bianca MARCOVICI de BORIS MARIAN

Pe poeta Bianca Marcovici-originară din Iași, stabilită în Israel, la Haifa, în 1991- o reprezintă cele peste 20 de plachete, unele în traducere (germană, franceză, ebraică). Am primit cu bucurie recentul volum « Impactul virtualului » ( ediție proprie), după ce îi recenzasem volumul « Cireșe amare sub Katiușe » (RE., aprilie, 2007).
Fără reținere, putem spune că lectura fiecărui nou volum al poetei produce impact, ne șochează sinceritatea ei îmbinată cu o capacitate de exprimare care convinge. Ea nu " se joacă" scriind, desi există și poezie ludică, "jocuri secunde", calofile, inclusiv cele " brumăriene" ) de la Emil Brumaru, cel care a subscris la debutul Biancăi Marcovici).
De unde vine putera de a termina o cursă, probabil din interior, alergând spre interior, scrie în prefața autoarrea, în fapt, un micropoem aforistic.
Remarcăm o subtilizare a limbajului: " Privind spre Dincolo de zare/ un text la care vreau să-i fac ramă/ în culorile avertizoare, ultrafosforescente". Total citabil este poemul " Lamentări de toamnă". Poeta este sentimentală, dar, ciudat, în multe poeme reprimă ghioceii " necesari", brândușele care grăiesc singure. Ne oprim la sintagme originale " Viclenia ân cinci părți" (ca un concert simfonic), "ochi de șerpi albi" s.a. "Morților nu le poți cere iertare/ dacă le-ai pângărit amintirea," este un final de poem remarcabil. Apoi " să vorbim în șoaptă/ ascultând Hatikva". Există la Bianca Marcovici o experiență de viață bine acordată cu poezia pe care o scrie (și invers), adică poezia viața coabitează fără demarcații. Iar viața este dură. Poeta se autosuspectează uneori " e parșiv de frumos ce poți să scrii". Dar este personală " Niciodată nu mă pregătesc pentru tine- spontan îți redau cum sunt". Volumul este la fel de interesant ca orice scrie poeta Blanca-Bianca )la debut semna, eminescian, Blanca (" Azi s-a mai uscat o petală", "cad frunze- neconconcurență", frumos ca și "zăpezile de altădată". Nostalgia o prinde bine, glasul civic fiind un pericol pentru orice poet. "Un fir nupțial mă îmbie," rarisim vers! Mai există și acel farmec al pendulării Iași-Haifa, cu Muntele Carmel străjuind prezentul. "Dragostea apare ca un Dumnezeu orb": de ar fi auzit Borges acest vers!

"Din nou îndrăgostită- de ceva nedefinit/ între mărar și pătrunjel"
(știu ceva femeile, așa o fi?). Referiri cu țintă ?
Sursa: REALITATEA EVREIASCĂ, 3-03-2008
BIANCA MARCOVICI
Prezentă în "Dicționarul General al Literaturii Române" (L/0) editat de ACADEMIA ROMÂNĂ,VOLUMUL IV, 2005
sub ingrijirea academicianului Eugen Simion "

Bianca Marcovici (Grimberg) s-a născut în orașul Iași în ziua de 22 iunie... Este absolventă a "Universității populare" de 5 ani și a Liceului de muzică "Octav Băncilă", (de 8 ani), secția vioară. Este absolventă a "Facultății de Construcții Civile și Industriale", "Institutul Politehnic" Iași, 1976. S-a căsatorit la Iași cu ing. Delu Marcovici născut la Dorohoi. Se stabilește în Israel la 13 septembrie 1991 cu toată familia ( "Zinette Marcovici" (Ezra), "Noemi Marcovici" (Raz), "Delu Marcovici" și cele două mame, Roza și Ana. Șaul si Nathan, tații s-au stins din viață în România iar mamele, ceva mai târziu în Israel (z"l ). Activează în Orchestra Comunitaților din București și Iași efectuând turnee în Israel, Elveția și Statele Unite ale Americii în perioada 1984-1987. A lucrat, timp de un an la Editura "Omnia"la Iași, 1990-1991 ca redactor pentru carte tehnică ( red. șef, Virgil Cuțitaru). A fost vicepreședinta asociației de prietenie România-Israel-filiala Iași, 1990-1991 (președinte , violonistul Bujor Prelipceanu). Lucrează în prezent ca ingineră, adj. șef de secție la "Societatea de Electricitate" din Haifa, unde a primit statutul de permanent din anul 1993.
Membră a U.S. România și Filiala Iași unde figurează cu carnetul nr. 280, 1990 și membră a "Asociațiilor Scriitorilor Israelieni de Limbă Română" din anul 1991; Devine membra a Societății "Junimea" (1991) Iași, carnet semnat de scriitorul Val Condurache. A făcut parte din delegația scriitorilor israelieni de Limbă Română la Neptun la "Întâlnirea scriitorilor de pretutindeni",de două ori,1996, 1999. (emisiuni la televiziune și lansare de carte în cadrul colocviului).
A colaborat și colaborează la reviste literare din România, Israel, Germania și revistele On line!
- Este aleasă în Conducerea Asociației scriitorilor israelieni de limbă română, 2001, prin Vot Secret. (se retrage din motive personale după circa 8 luni)-Recent i s-a îmbogățit familia cu doi gineri sabri, adică născuți în Israel, o nepoata, "Adi Ezra" și doi nepoți "Dori Raz" , "Ofir Raz" 2.04.2006 , ADAR RAZ, 26.10.2007
A fost tradusă cu poeme în ebraică în antologii comune cu alți autori de către Andrei Fischof, în plachetă de versuri, precum limba engleză, "18 poeme" Luiza Carol , în limba germana de către Radu Bărbulescu și, în limba franceză de către Georges Astaloș și Nicole Pottier.
Debut în poezie: la rubrica "Diligența Poștală" semnată de poetul Emil Brumaru, (pseudonimul literar Blanca), Revista "Cronica", Iași, 1981 și în același an în Revista "Convorbiri Literare, red. șef Corneliu Sturzu."
Apariții editoriale în România,Israel și Germania:
1. "Marii Anonimi" 1985, (culegerea de poezie editată prin concurs: aparut în "Invocații") Editura "Junimea" Iași.
2. "Ochiul Cuvântului", 1987, Editura "Litera", București.
3. "Dincolo de Paradis", 1989, "Editura Litera", București.
4. "Revolta Sângelui", 1992, "Minimum", Tel-Aviv.
5. "Revolta Sângelui", 1993,Editura "Cronica",Iași.
6. "Intermezzo", 1992, "Menora", Rehovot.
7. "Casa din Noi", 1993, Haifa.
8. Dincoace de Paradis, 1994, Haifa.
9. Schițe pe Portativ (proză scurtă) 1995, Haifa.
10. "Magia Pietrei", 1995, Petah Tikva.
11. "18 Poems", plachetă de versuri în engleză în traducera Luizei Carol, Petah Tikva, 1996.
12. "Ţara Extremelor / Land der Extreme", ediție bilingvă, împreună cu Radu Bărbulescu, München, 1997 (carte în care a fost premiat traducatorul cu premiul
"Haim Ianculovici", la Haifa, 1998).
13. "Mămăligă și Caviar", Haifa.1998.
14. "Amprente", Editura "Papyrus", Tel-Aviv, 1999.
15. "Amprente" editură "Clusium", Cluj-Napoca, 1999,
ediția a-II adăuțită (cartea a fost expusă și prezentată
de criticul și poetul Valentin Tașcu la Tg. de Carte de la Ierusalim, iunie, 1999).
16. "Haifa zidurilor de sprijin" editura "Cronica", 2000, Iași.
17. "Puterea cuvintelor", editura "Minimum", Tel-Aviv, 2001.(Oscarul Românesc la Tel Aviv pentru cea mai bună carte, 2.2.2002)
18. "Întorcerea cuvintelor", editura "Cronica",
reeditare a plachetei "Puterea cuvintelor"- 2001-Iași (Lansarea de carte a fost televizată, și a avut loc la Neptun și a fost prezentată de poetul Valeriu Stancu).
19. "Cireșe amare", ediție care cuprinde și poeme
în limba germană și engleză,editor și traducator
din germană Radu Bărbulescu, Munchen, 2002.
20. "aburi de femeie", Editura "Haifa", 2004
21.poezii alese, "puțin blond cu mult farmec", editura HASEFER, BUCUREȘTI, 2004 (204 pagini, 20 de ani de poezie, ediție de lux)
nou
22."Lumini diafane", Editura "Haifa", 13 ianuarie,
ediție bilingvă, traducere în limba franceză , Nicole Pottier,2006PREMIUL B.FUNDOIANU al A.S.I.L.R , Israel, 2006
"Scriitori Români din Afara Granițelor Ţării", "Fundația Lucefarul" -dicționar de Laurențiu Ulici, București, 1996.
Dicționarul "Scriitori și Publiciști Ieșeni Contemporani", Editura "Vasiliana" Iași, 2002, Autor Nicolae Busuioc "Scriitori israelieni de limba româna", editura "Hasefer, "Intocmită de Emanuel Aczel, 2003.
A mai apărut în antologii colective și, deasemenea în:
- Culegerea "Menora", Petah-Tikva, "Ramuri de măslin";
- "Iarna Verde", antologie în limba ebraică de Andrei Fischof, Israel, 1997;
- "Determination 2", editată de Norman Simens, New Zealand, 1998;
- Antologia "Arborele memoriei" și "Poezia pădurii" în îngrijirea poetului Radu Cârneci, ediție bilingvă, România, 1998, 1999 Editura "Orion" București;
- "Trei poeți din Israel", ediție bilingvă, colecția DL-Lyrikanthologien, în germană de poetul Radu Bărbulescu, München, 1999 (cartea a fost expusă la Târgul de Carte Leipzig, martie, 1999);
- "Metafore românești din Israel", Editura" Cronica", 1998 și 2000, sub îngrijirea poetului Valeriu Stancu "Scriitori din țara sfântă" antologie de critică de Ion Cristofor, editura "Cluj-Star", 2000;
- "Spectre Lyrique" Anthologie de poezie Roumaine Contemporaine (volumul 1 și 2) de Georges Astaloș, Editura «Europa», Craiova, 1999, "Editura Radio", 2002 în limba franceză.
Prezentă în Antologia"Șalom Haverim"de Radu Bărbulescu, 2004, München-26 de pagini, poezie israeliană.
A apărut în antologia "ultimul val, prima generație " site-ul poezie.ro editată de "Muzeul Literaturii Române2, 2005,București
Activează la Cenaclul "Junimea", Iași (1981-1991).
Debut la Cenaclul "În numele poetului" condus de poetul Cezar Ivănescu (grupaj apărut în revista "Luceafărul")
Prezentă în Colecția "Izvoare", Tel-Aviv 1992-2005 Revista "Argo", Bonn.
Revista "Archenoah" - limba germană
Publicistică la Revista "Minimum" (Al. Mirodan) perioada 2002, Apare recent în revistele "Galateea, Balada, Argos, Agora, Respiro, Poezia "(unele din ele online).
-Semnal, Canada
***
Premii și diplome în România și Israel:
Premiul "Tudor Arghezi" - Premiul II, Craiova, 1988;
Premiul III "Romulus Guga", Tg. Mureș, pentru cartea "Ochiul Cuvântului", 1988;
Premiul "Mihai Eminescu"; premiul III, Arad, 1989;
Premiul "Sara și Haim Ianculovici", Haifa, 1992,
Diploma de onoare "Arcadia", Tel Aviv 1993 (Asociația scriitorilor) pentru cartea" Revolta sângelui";
Premiul III, COLUMNA NEWS secțiunea poezie,1966 Heidelberg
Premiul "Irina Gorun", Tel Aviv, 1997 (A.Culturală.Mondială.E.O.R);
Premiul "Sara și Haim Ianculovici" pentru traducerea în limba germană a plachetei "Ţara extremelor / Land der Extreme de către traducătorul poet, Radu Bărbulescu;
Premiul "N. Palty-A.C.M.E.O.R., Tel Aviv, 1999 (pentru întreaga activitate literară și volumul "Amprente" );
"Diploma of Honor "
The 3 rd Word Congress of poets for Poetry Research and Recitation 2001 ,Iași ,Romani, July 21-24, 2001,
cetățean de onoare a orașului Iași,diplomă semnată de primarul orașului.
Alte premii: Sâmbătă 2 februarie 2002 cu prilejul premierei de gală a revistei "Boema Boema" a avut loc festivitatea de înmânare a "Oscarului Românesc":
scriitoarea Bianca Marcovici a primit diploma pentru cartea anului: "Puterea Cuvintelor", editura "Minimum", 2001, Tel Aviv.
Societatea Literară "Tibicus" din Iugoslavia-Uzidin a premiat-o pe poeta Bianca Marcovici cu premiul "1" pentru poezie, la Concursul "Internațional de poezie" ce s-a desfăsurat cu ocazia Festivalului Internațional de poezie,ediția VIII-a, Uzidin, 2001 (premiul i-a fost oferit în urma unui concurs sub motto și nu propunere prin asociații).
În urma unui concurs pentru poezie:
Poeta Bianca Marcovici a primit unul din premiile ce au fost acordate în cadrul" Festivalului internațional de creație literară" organizat de Centrul Cultural "Lucian Blaga" din Sebeș Alba . Distincțiile au fost oferite într-o sedință festivă la 14 Mai 2001. Poetei i s-a decernat premiul acordat de revista "Târnave",revista Uniunii Scriitorilor din România, pentru ciclul de poezii "Puterea Cuvintelor"(din volumul cu același titlu)
Referiri critice ale scriitorilor: Nicolae Manolescu, Sebastian Costin (z"l) Titus Popescu, Virgil Cutitaru, Florin Costinescu, Georghe Tomozei, Romulus Munteanu,Cristian Livescu, Emil Brumaru, Bogdan Dumitrescu, Al.Raf.Minimum, dr.Elena Ester Tacciu, Ioana Vasilescu, Simion Bărbulescu ,Radu Bârbulescu, Sorin Anca, Codrin Liviu Cuțitaru, Geo Vasile, Grette Tartler, dr.Iosef Eugen Campus, Luiza Carol,Ion Cristofor, Georges Astaloș, Al. Lungu, Al. Cistelecan Al. Suhor, Carol Isac, Ioan Holban,Iony Tuvia, Grigore Ilisei ,I.Schechter, Rodica Grindea, Vasile Iancu, dr.I.Eugen Campus, Vasile Baghiu, dr. Sergiu Levin, Constanța Buzea, Victor Bârladeanu , Biti Caragiale, I. Rudel, prof.Liviu Moscovici, Adam Simantov, Boris Marian Mehr, Cezar Ivănsescu, Al.Singer, Al.Mirodan, Mirel Brateș, E.Marcu, Luiza Carol, Victor Sterom, Paul Cernat, Marian Drăghici, Niculina Oprea, Silviu Gongonea, Adam Simantov, dr. Emanuela Ilie și alții.

antologii:
Die Suche là¤uft... - Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Suchbegriff: Bianca Marcovici
Sortieren nach Popularità¤tPreis aufsteigendAlphabet
Ergebnisse 1-2 von insgesamt 2 Büchern:

Nach fremdsprachigen Büchern von Bianca Marcovici suchen

Trei poeti din Israel /Drei Dichter aus Israel (2000)
von Luiza Carol, Bianca Marcovici, Ion Stiubea
Verlag: Barbulescu, Radu-Florian, Broschüre 44 Seiten
ISBN: 3930672456 ISBN-13: 9783930672455
Preise vergleichen


Shalom haverim!. Pace prieteni! Poezie contemporana din Israel /Friede, meine Freunde! Gegenwà¤rtige Dichtung aus Israel (03. Dezember 2004)
von Hedwig Brenner, Shaul Carmel, Luiza Carol, Andrei Fischof, Solo Har Herescu, Norma Harari T., Mioara Iarchi-Leon, Lila Julius, Tania Lovinescu, Bianca Marcovici, Noemi Pavel, Yehondav Perlman, Anita Rivin, Roy Runds, Deborah Sasson, Ion Stiubea
Verlag: Barbulescu, R F, Taschenbuch 268 Seiten
ISBN: 3930672871 ISBN-13: 9783930672875
Preise vergleichen


"poeme alese", ediție de lux,
"puțin blond cu mult farmec"
ed.Hasefer, București, noembrie, 2004
prefața , criticul Paul CERNAT
antologie de autor apărută în România-
se poate descărca din acest site (vezi rubrica "articole")

Despre carte au apărut deja recenzii sau semnale de carte ,cum ar fi prezentarea cărții la TVI preluat de la TV Cultural, semnal făcut de scriitorul I.Bogdan Lefter.
Lunetistul ( poetul Marian Drăghici) în "Ziua Literară" a semnalat-o publicând și un grupaj de poeme din carte.
Amalia Voicu si Ioana Coșereanu au recenzat antologia în revistele "Poezia" si respectiv, "Dacia Literară" din Iași.
Nou
Alte recenzii au apărut în Israel semnate de criticii AL.Mirodan, Carol Isac, Liviu Moscovici, Biti Caragiale, Lucian Zeev Herscovici, Rodica Grindea precum și, Boris Marian Mehr la "Realitatea Evreiasca" București.Recent a apărut și o recenzie semnată de criticul dr. J. Eugen Campus pentru "Aburi de femeie", oct.2005, și cireșe amare sub katiușe, martie, 2007 "Minimum' Tel Aviv

http://www.romanialibera.com și"Argos"-Craiova, selecția scriitorul Cosmin Dragoste.
se poate citi la adresa:
http://poezie.ro/index.php/article/101534/index.html
Colaborări:"România Literară, Cronica, Convorbiri Literare, Contemporanul, Poezia, Galateea-Germania, Observator- Munchen ( perioadă permanent , prezentă în caseta revistei, Radu Barbulescu), Luceafărul-București, Argos, Ultima oră-Israel, Orient Expres-Israel, Viața Noastră-Israel, Minimum-Israel, Contrapunct, Vatra, Viața Românească, Respiro On line, Poezia-Iași, Plumb-Bacau, Revista mea, Tribuna -Cluj, Tribuna Magazin-Israel, Facla, Poezis-Satu-Mare, Feed Back-Iași, Amurgul sentimental-București, Tribuna Kraiot" și altele...reviste din Germania, România, Israel
colaborează la site-ul lui Ștefa N.Maier:
http://www.romanialibera.com, ACUM - Revista AgoraONline unde a colaboarat, luna de luna timp de 3 ani.Ultima apartie , luna august, 2006!( LITERNET)
Este invitată la "Zilele Convorbirilor Literare" , 22-24 aprilie unde citește din cărți precum și un grupaj inedit la Cenaclu U.S. Primește diploma și premiu "Magna Cum Amiciție"
(red.șef Cassian Maria Spiridon) după maratonul de poezie desfășurat în prezența unui numeros public la Atheneul Tătărași, Iași, aprilie 2005! Participă la emisiunea "Viața Cetății", TVR Iași.

- Apare în revistele On line în traducere în limba franceză, la adresa:
http://www.literra.eu
-Este prezenta în dicționarul Muzeului National România On line!
ultima recenzie:
- Cartea "lumini diafane" este prezentata la TVRI la emisiunea "scrieți-ne, noi vă răspundem", 26 august.

Poeta primește premiul" B.Fundoianu " (Benjamin Fondane) pentru întreaga activitate poetică, premiul Asociației Scriitorilor Israelieni de Limbă Română, Tel Aviv, 4.decembrie 2006
SEMNAL
"Cireșe amare sub Katiușe", editura Haifa este comentata de către criticul Carol Isac în cotidianul :Ultima oră, Tel aviv urmată de o semnalizare a volumului, citind din cotidian la TVRI la emisiunea "cuvântul care unește", decembrie, 2006
*extrase și în Realitatea Evreiasca, 30 aprilie, 2007 semnal semnat de poetul Boris Marian.
Lumini diafane : [versuri] / Bianca Marcovici. - Marcovici, Bianca. - [Israel] : Editura "Haifa", 2006. - 108 p. ; 17 cm
COTA: I158729

Cirese amare : poeme / Bianca Marcovici. - Marcovici, Bianca. - Munchen : Editura Radu Barbulescu, 2002. - 119 p. ; 20 cm. - 3-930672-79-0
COTA: II315575

Putin blond cu mult farmec : poeme alese / Bianca Marcovici ; pref. de Paul Cernat. - Marcovici, Bianca. - Bucuresti : Hasefer, 2004. - 204 p. ; 21 cm. - 973-630-055-2

COTA: II315576 Dincolo De Paradis
by Bianca Marcovici
ISBN 973-43-0022-9 / 9734300229
Title Dincolo De Paradis
Author Bianca Marcovici
Publisher Editura Litera
Country Romania
Edition Hardcover

Nou:
Cireșe amare sub katiușe : (poeme si proza, jurnale) / Bianca Marcovici. - Marcovici, Bianca. - Haifa : Editura
Haifa, 2006. - 99 p. ; 21 cm. - Contine bibliografie
COTA: II317199

site-ul:
Biblioteca Centrală Universitară București
Zweisprachig
----
Bianca MARCOVICI
Ţara extremeleor / Land der Extreme
Poeme
München 1997
ISBN 3-930672-17-0
***
Ultimul grupaj:
revista Vatra, nr 4-5, 2007

NOU
cartea de poeme in proza
IMPACTUL VIRTUALULUI
ISRAEL, NOEMBRIE, 2007