Monthly archive

Prix-Litteraires: Sélection du Prix Littéraire 30 Millions d'Amis

Cette année pour le Prix Littéraire 30 Millions d'Amis, le “Goncourt des animaux”, les membres du jury : Françoise Xenakis, Irène Frain, Reha Kutlu-Hutin, Anny Duperey, Didier Decoin et Robert Sabatier de l'Académie Goncourt, Frédéric Vitoux de l'Académie Française, Patrick Cauvin, Rémo Forlani et Bernard Werber accueillent en leur sein, l'écrivain Didier van Cauwelaert.

Ils se réuniront fin novembre dans le salon « Goncourt » du restaurant « Chez Drouant » pour désigner le nouveau lauréat qui recevra un chèque d'une valeur de 1000 € offert par la Fondation 30 Millions d'Amis avec pour mission de reverser l'intégralité de cette somme à une association de protection animale de son choix.

Category: 

About Dacian History by Dr. Napoleon Savescu

 About Dacian History This study explores the debate concerning the revaluation of the Dacian heritage, in the context of the quest for a cultural milieu.   Carolus Lundius, the President of the Swedish Academic of Science, in the year 1687, published “Zamolxis Primus Getarum Legislator” (Zamolxis the First Legislator of the Getae) [1] in which he affirms that the first written laws in the mankind history were Zalmoxis’s laws (see www.dacia.org ).  The greatest Rumanian historian Nicolae Densusianu proves: the Dacians spoke the Latin language, before the Romans existed (see www.dacia.org Articles - English or http://www.pelasgians.bigpondhosting.com/index.htm).  His book” The Preistoric Dacia” has been first published in Rumania in 1913, but its contents remain as revolutionary, visionary, and controversial as they were almost 100 years ago.[2]  The Rumanian poet and the philosopher Lucian Blaga (1895-1961) was very interested by the Dacian ancestors, as witnessed by his essay on the ”Revolt of the non-Latin element”, or the play Zamolxe, both published in 1921. The writer challenged the current view which privileged the Latin element in the typology of the   ns.   Five years later, the monograph Getica of the historian Vasile Pârvan became the very source of the fascination for the Dacians in the Rumanian culture before WWII. Numerous titles invaded the cultural market, both scientific and amateurish, and a new current, the thracomania, became fashionable.

 On champions of Dacianism was the theologian Ioan Coman, who saw the Dacian religion as announcing Christianity in its orthodox form. Once again, Blaga entered the dispute, attempting to tone down nationalist and intolerant Dacianism; he offered the model of a lucid intellectual engaged in an animated cultural debate.   

Demolări în ansamblul de arhitectură "Str. Batiștei", de Romulus CRISTEA

Creation Category: 

Declanșarea procedurii clasării de urgență

Strada Batiștei nr. 26
De aproximativ o săptămână, la adresa din str. Batiștei nr. 26, sector 2, București, se execută lucrări care indică o posibilă demolare a imobilului de pe amplasament. Cum la poartă nu există niciun panou de identificare a lucrărilor care să sugereze tipul lucrărilor executate, există suspiciunea unor lucrări de demolare ilegală.
Deși nu este clasată individual ca monument istoric, clădirea face parte din Ansamblul de arhitectură "Str. Batiștei"
Chiar și în cazul unei demolări autorizate, dată fiind probabilitatea ca demolarea să se termine în câteva săptămâni, si probabilitatea ca aceasta să aibă o valoare ridicată (informația de mai jos nu este rezultat al unui studiu amănunțit, dar lasă să se întrevadă această probabilitate) este necesară declanșarea procedurii clasării de urgență (adică includerea imobilului în lista monumentelor istorice a Ministerului Culturii și Cultelor).

Cartea - Cu mână puternică

Creation Category: 

Înainte ca Moise să pornească spre Egipt, Domnul a făcut un plan de bătaie. Îl trimite la evrei să îi asigure că Dumnezeu i-a văzut și a văzut ce li se face în Egipt. Așa că îi va scoate din robie și îi va duce în țara promisă lui Avraam, Isac și Iacov, deși în acel moment locuită de alte popoare, „țară în care curge lapte și miere". Aceste vorbe vor fi crezute de „bătrâni", așa că se va duce la Faraon și va cere voie să meargă cu tot poporul pentru trei zile în deșert, „să aprindă jertfe Domnului".

Totodată, Domnul știe că Faraon se va împotrivi și că va accepta doar silit de o „mână puternică". A Domnului, desigur. Așa că Domnul va ridica acea mână (puternică) și va lovi Egiptul „cu tot felul de minuni", silindu-l pe Faraon să se supună. Drept urmare, evreii nu vor părăsi Egiptul cu mâna goală, ci își vor jefui vecinii.

Dédicace

Creation Category: 


  


Voilà une rue que j'aime
un voyage inachevé comme une illusion
sens oublié d'une forme
de la réalité autour de moi-même
simple assemblage de contrastes

pour un plus de sensualité sonore
ce dimanche de l'âme

très éloignée sous un déluge de voyelles

la transparence demeure l'écho
où mes promesses éclatent encore

le mouvement des images impromptues

Voilà une ville que j'aime


 

Mircea Eliade& Furioasa iubire de țară

Creation Category: 

„Cel puțin, dacă ne va fi scris să ne prăbușim, să ne prăbușim creînd. E singurul nostru mijloc de a ne desolidariza de demența colectivă din jurul nostru.”(Mircea Eliade, într-o scrisoare către C. Noica)
În "Jurnalul portughez", senzația de sfîrșit de lume e covîrșitoare, iar timpul - mașinărie de înghițit oameni, fără să-și aleagă victimele. În fața lui, geniul simte nimicnicie, drumul lui a fost deturnat, dacă fusese pregătit pentru ceva, acum nu mai contează, e doar ceva de ronțăit.

Mircea Eliade& Furioasa iubire de țară


 

 

mircea%20eliade[1]

„Cel puțin, dacă ne va fi scris să ne prăbușim, să ne prăbușim creînd. E singurul nostru mijloc de a ne desolidariza de demența colectivă din jurul nostru.”(Mircea Eliade, într-o scrisoare către C. Noica) 

  În "Jurnalul portughez", senzația de sfîrșit de lume e covîrșitoare, iar timpul - mașinărie de înghițit oameni, fără să-și aleagă victimele. În fața lui, geniul simte nimicnicie, drumul lui a fost deturnat, dacă fusese pregătit pentru ceva, acum nu mai contează, e doar ceva de ronțăit.

Mircea Eliade, atașat de presă pe lîngă Ambasada României din Lisabona între 1941-1945, scrie jurnalul pentru posteritate, dorește să-și lase ideile și lucrările în proiect, să fie cunoscute măcar planurile sale de creație :„a) în arta romanului, Viața nouă; b) în dramă, Tinerețe fără bătrînețe; în morală Comentarii la Legenda Meșterului Manole; d)în istoria și filozofia religiilor, Introducerea în istoria religiilor; e) în filozofia culturii, Symbole, mythe, culture; f) în folclor, La mandragore; g) în indianistică, ediția a doua, refăcută, din Yoga și Introducere în istoria religiilor indiene; h) în eseu, Muntele magic”. Și lista nu se termină aici, continuă cu lucrări începute sau doar plănuite: „o sinteză asupra originilor științelor, o mitologie a morții; o geografie mitică; o istorie religioasă a Daciei. Restul: romane, studii, călătorii, drame moderne, politică – sunt detalii.”
„S-ar putea ca multe dintre cărțile pe care aș vrea să le mai scriu să nu mi se îngăduie să le sfîrșesc. De ce să nu mă concentrez asupra mea însumi, numai asupra vieții, mântuirii și sănătății mele, făcînd din acest jurnal adevărata mea operă?”

Pages