Demolări în ansamblul de arhitectură "Str. Batiștei", de Romulus CRISTEA

Creation Category: 

Declanșarea procedurii clasării de urgență

Strada Batiștei nr. 26
De aproximativ o săptămână, la adresa din str. Batiștei nr. 26, sector 2, București, se execută lucrări care indică o posibilă demolare a imobilului de pe amplasament. Cum la poartă nu există niciun panou de identificare a lucrărilor care să sugereze tipul lucrărilor executate, există suspiciunea unor lucrări de demolare ilegală.
Deși nu este clasată individual ca monument istoric, clădirea face parte din Ansamblul de arhitectură "Str. Batiștei"
Chiar și în cazul unei demolări autorizate, dată fiind probabilitatea ca demolarea să se termine în câteva săptămâni, si probabilitatea ca aceasta să aibă o valoare ridicată (informația de mai jos nu este rezultat al unui studiu amănunțit, dar lasă să se întrevadă această probabilitate) este necesară declanșarea procedurii clasării de urgență (adică includerea imobilului în lista monumentelor istorice a Ministerului Culturii și Cultelor).***************

* În cele ce urmează vă prezint o documentare realizată de arhitectul Adrian Bălteanu:

Clădirea din str. Batiștei nr. 26
-datele de mai jos sunt obținute în urma unui studiu orientativ-

Regim juridic de protecție a valorii patrimoniale:
Deși nu este clasată individual ca monument istoric, clădirea face parte din Ansamblul de arhitectură "Str. Batiștei" cod Lista Monumentelor Istorice (LMI): B-II-a-B-18093 și se află în zona de protecție a Casei Marmorosch-Blank (Casa Spayer, arh. Louis Blanc, 1900), aflată pe str. Batiștei 24 A, cod LMI: B-II-m-B-18096. În zonă există mai multe clădiri clasate în LMI, nu a fost făcut un studiu amănunțit asupra zonelor de protecție a acestora, astfel clădirea de la nr. 26 este posibil să se afle și în zone de protecție a altor monumente istorice.Conform PUZ-Zone construite protejate, clădirea este situată în Zona construită protejată nr. 20 - Batiștei. Această zona face parte din categoria Trasee și este una de tip Strada de țesut tradițional majoră. Această zonă este catalogată de PUZ-Zone construite protejate ca Zonă protejată cu valoare ridicata și grad de protecție maxim, într-o astfel de zonă „trebuie protejate valorile arhitectural-urbanistice, istorice și de mediu natural în ansamblul lor: trama stradală, fondul construit, caracterul și valoarea urbanistică.”

Câteva aprecieri asupra clădirii:
Imaginea exterioară generală a clădirii ar putea-o situa cu ușurință în a doua pătrime a secolului al XX-lea.

La o primă vedere, clădirea beneficiază de o compoziție arhitecturală complexă.
În urma unei analize orientative a planurilor istorice și a imaginilor de la fața locului există posibilitatea ca o parte din zidurile acestei clădiri să fie anterioare anului 1846.
Argumente:
·Păstrarea unei părți din conturul la sol al clădirii figurate în planul de la 1846 (Borroczyn)


[cercul albastru pentru locul cladirii de pe str. Batistei nr. 26]


· Existența unui joc de asemănări și diferențe la nivelul profilelor orizontale ale clădirii, acest joc ar putea trăda un gest coerent al arhitectului actualei clădiri de marcare a unui preexistent. Profilul dintre parter și etaj aflat doar în zona unde e posibil, conform studiilor planurilor istorice, ca arhitectul clădirii actuale să fi pastrat ceva anterior este unul mai elaborat. Cel dintre etaje, simplificare a primului, în cazul în care acesta ar fi pastrat, ar putea arăta intenția arhitectului de a integra primul profil imaginii de ansamblu, dar totodată și pe cea de a-i păstra identitatea de martor al vechii clădiri.

  
  
S-ar putea argumenta faptul că acest al doilea profil este mai simplificat fiind mai departe de privitorul aflat în curte. Aceasta idee este plauzibilă, totuși împotriva ei stau următoarele observații: prima, lungimea acestor profile este una mică, iar profilul dintre parter și etaj nu este atît de complicat, o simplificare a profilului la etaj ar putea fi privită ca o complicare la nivelul compoziției arhitecturale generale. A doua, faptul că partea groasă a de la partea superioară a profilului este mai lată între parter și etaj decât cea dintre etajul 1 și balconul etajului 2. Cornișa casei, are un alt profil, din altă familie decât cele la care am făcut referire mai sus, profil al casei noi (fără ornamentația crenelată, cu alte rapoarte și număr de orizontale).


· Poziționarea pe parcelă, deși parcela este una de formă neregulată, iar frontul este o linie frântă, o clădire construită în a doua pătrime a secolului al XX-lea, în zona centrală a Bucureștiului nu putea fi realizată decât respectând un anumit regim de aliniere. Nu am studiat vreun regim de aliniere interbelic valabil pentru aceasta stradă, însă o poziționare a clădirii precum aceasta este puțin probabil să apară în urma unui regim de aliniere, explicația plauzibilă ar fi integrarea în actuala clădire a unei părți dintr-una preexistentă.


· Este de menționat și existența unei pivnițe comune a acestei clădiri cu cea de la nr. 24A, Casa Spayer.

Date despre demolare:
Demolarea a început la sfîrșitul lunii septembrie 2008,
La fața locului nu există vreun panou de identificare a acestei acțiuni conform legii 50/1991 și a Ordinului MLPAT 63/N din 11 august 1998
În cazul unor ilegalități în astfel de situații, autoritățile care trebuie să intervină sunt:
· Direcția Inspecție și Control din cadrul Primăriei Sectorului 2, Serviciul inspecție control constructii (cf. legii 50/1991)
· Inspectoratul în Constructii al Municipiului București (cf. legii 50/1991)
· Inspectoratul General de Poliție (cf. legii 259/2006)
· Direcția Cultură, Culte, Patrimoniu Cultural Național – Municipiul București (legea 422/2001)

Foto și text: Arh. Adrian Bălteanu

 

publicat http://romuluscristea.wordpress.com/