Ibrahima Keita - Arta sau libertatea ca formă de înger un articol de Marina Nicolaev

Creation Category: 

 

Răzvan Caratănase, Marina Nicolaev, Prefectul județului Tulcea, reprezentanta Primăriei Tulcea și Ibrahima Keita, la vernisaj, Tulcea 2015Prin natura destinului său incredibil, Ibrahima Keita este un învingător. Rezistența și existența prin Artă, iată cum putem defini profilul acestui artist atipic, adoptat fără rezerve, de peste 35 de ani la țărmurile Dunării în România.

Originar din Conakry, Guineea, Ibrahima Keita concentrează prin creația sa, cumulul spiritual și estetic a două civilizații aparent contrastante, africană și europeană.  Ibrahima Keita a venit să studieze la facultate în România cu ani în urmă, la 25 ani, din Guineea.

De-a lungul timpului, Ibrahima Keita și-a aprofundat studiile universitare și s-a dedicat constant, cu pasiune, muzeologiei, fiind o perioadă de timp și profesor de pictură la Liceul de Artă.

Doctor în Istorie la Universitatea Valahia Târgovişte din 2009, specialitatea istoria muzeelor, Ibrahima Keita s-a remarcat prin activitatea excepțională din cadrul muzeului de Artă din Tulcea, unde a profesat o viață.

Ibrahima Keita s-a preocupat cu abnegație și cu un profesionalism rar întâlnit de recuperarea, organizarea și constituirea unor colecții de artă deosebite, de saloane, concursuri sau expoziții temporare și permanente unice.

O mare atenție a acordat editării, în cadrul muzeului, albumelor artiștilor Emilia Dumitrescu, Ileana Micodin, Hortensia Masichievici Mişu,  Teodor Hrib,  Corina Beiu Angheluţă, Marcel Chirnoagă, Tiberiu Nicorescu, Centenar Alexandru Ciucurencu etc.

Incepând cu 1991, Ibrahima Keita  în calitate de muzeograf s-a preocupat cu deosebită pasiune de îmbogăţirea colecţiilor Muzeului de Artă Tulcea și a reușit să obțină un număr mare de donaţii şi achiziţii (circa 4.000 lucrări și  150 nume ale artiştilor din perioada modernă şi contemporană).

Paralel cu activitatea profesională, a interacționat cu artiști remarcabili care l-au impulsionat, motivat sau chiar inspirat (și amintim în special, pe maestrul Marcel Chirnoagă, care, printr-o abordare și generozitate deosebită,  l-a « provocat » să testeze tehnica fascinantă a gravurii), Ibrahima Keita a perseverat discret în modelarea multiversurilor sale interioare, ca mesager incontestabil al Artei.

Ibrahima Keita și-a regăsit prin artă, codul sui generis al memoriei locurilor trecute, străbătute, prin care comunică și continuă să rezoneze cu lumea exterioară. Amplitudinea capacității sale de a sintetiza, filosofic vorbind, miturile transcendentale, atemporal, este pregnantă. Această proprie și unică percepție artistică a lumii știe să germineze în forma impecabilă a autenticității ce tinde să redefinească în mod continuu canoanele artei, într-o nouă reconstrucție  a Frumosului ca produs indelebil al spiritului uman. "Le futur appartient à celui qui a la plus longue mémoire." (Nietzsche). Memoria sufletului recompus, reinventat prin Artă, reprezintă efigia artistului Ibrahima Keita, ego-grafia sa teogonică.

Figurativ în pictură și gravură, excelând în desen, Ibrahima Keita recompune puzzle-ul memoriei și, indiferent de modalitatea de impact cu lectorii de imagine, sau stilul abordat, prezintă astfel de-o manieră specială proiecțiile spirituale ale omului în creuzetul Spațiu-Timp aducând în prim-plan miturile străvechi heraldice ale genezei umane.

Într-o permanentă metamorfoză spirituală, Ibrahima Keita se remarcă printr-o efervescență creatoare tipică unui artist care, intuitiv, știe să decanteze și să distribuie spontan, necondiționat, noi concepte de rememorare afectivă, transcrise într-o noua gamă de corporalizare.

Personalitate distinsă și jovială, fin cunoscător al artei și culturii mondiale, gravor, pictor, desenator, teoretician și muzeograf expert, cu un elevat simț al disciplinei interioare, Ibrahima Keita este un Artist, preocupat de problematica artei și actorilor ei, păstrând nealterat un «savoir faire» natural, o atitudine pozitivă și constantă față de impromptuurile  destinului.

După cum spunea Constantin Brâncuși,  «Libertatea este și ea o formă de înger în expansiune infinită cum de altfel și conținutul acestei forme de înger este libertatea noastră».

African prin obârșie, român prin adopție, universal prin definiție, Ibrahima Keita își poartă cu demnitate prin confluențele Artei, aripile de lumină impecabile, majestuoase ale libertății sale așa cum i-a fost scris dintotdeauna.

 

Marina Nicolaevpliant KEITA exterior (2)

pliant KEITA interior (2)


(text prezentat in catalogul Expoziției retrospective de gravură, desen, pictură și acuarelă
Muzeul de Artă Tulcea, 19 iunie-31 august 2015, curator Răzvan Caratănase
)