Monthly archive

OMAGIU MEMORIEI MARELUI RABIN ALEXANDRU SAFRAN LA GENEVA VINERI 8 SI DUMINICA 10 MAI 2009

In cadrul manifestărilor prevăzute cu ocazia aniversării a 150 de ani de la fondarea Sinagogii din Geneva un Omagiu excepțional va fi consacrat memoriei Marelui Rabin Alexandru SAFRAN care a păstorit comunitatea evreiască din localitate peste o jumătate de secol ( 1948-1998).

Category: 

PRIX DIDEROT INNOVATION 2009

L’Université Paris Diderot-Paris 7 et le CNRS lancent le PRIX DIDEROT INNOVATION 2009. Ce prix vise à récompenser et soutenir des projets de recherche innovants issus des laboratoires de l’Université.

Ce prix est ouvert aux chercheurs, ingénieurs, techniciens de tous les laboratoires de l'Université Paris Diderot - Paris 7
, associés ou non au CNRS.

Category: 

Invitation aux Journées européennes des experts de Bol ogne : "Mobilité et internationalisation des étude s doctorales en Eu

Les débats européens dans le cadre du processus de Bologne mettent en valeur l'importance des études doctorales dans la création d'un espace européen de l'enseignement supérieur étroitement lié à celui de la recherche. La formation de docteurs devient ainsi un facteur d'attractivité et de compétitivité en Europe.

Category: 

Cetățenii Republicii Moldova pot candida la rezidențele de creație ale ICR Paris

Institutul Cultural Român a hotărât să deschidă și cetățenilor Republicii Moldova, pe lângă cei români, posibilitatea de a candida la rezidențele de creație ale ICR Paris în perioada iulie-decembrie 2009.

Category: 

IOSEF EUGEN CAMPUS - Bianca Marcovici Espresso dublu la Ierusalim

Creation Category: 
A apărut, în editura Haifa, un nou volum de poezii al Biancăi Marcovici:”Espresso dublu la Ierusalim”. Este vorba de o ediție bilingvă, română și ebraică. Traducerea ebraică e semnată de Tomy Sigler, cel care-și încercase puterile într-o reușită traducere în ebraică a poemului “ Luceafărul” de Eminescu.
O regăsim cu bucurie pe Bianca Marcovici cea dintotdeauna. Poeta cu îndrăzneli moderniste dar și cu versuri de o simplitate clasică. Poeta cu imagini și vocabular tehnic, dar și cu imagini nostalgice moldovenești. Poeta obsedată încă de universul muzical din tinerețe când a studiat vioara timp de 8 ani, univers pe care l-a contopit și identificat mai târziu cu universul poetic. Poeta obsedată încă de peisajul moldovenesc al țării de origine, dar ancorată temeinic în realitățile israeliene de azi:
“Patria e orizontul
Pe care l-ai lăsat în urmă mai ieri
Iar acum e casa în
Care trăiești imprevizibilul,
Iubești!”
Ca și în volumele precedente, notele caracteristice amintite mai sus revin și aici. Vioara e poem:
“Fug în reveria viorii poemului
Știu că-mi aparțin amândouă.”
Viața și poezia ei sunt comparate cu o improvizație pe o coardă:
“Improvizația pe o coardă
Flexibilă, tomastică în flageoletul excitant
Ciocârlia mea minusculă
Chiar dacă funicularul trece prin tunelul tău
De stalactite
Și vioara mi s-a dezacordat.”
Poezia ei izbutește să dea totul cu elemente puține, precum o gamă modulată cu numai opt sunete:
“Dacă nu mi-aș uita versurile
Nu aș mai putea scrie,
Precum o gamă, doar opt note,
Permutându-le în combinații »
Și dragostea se împletește cu muzica. În poezia « Inspirația » citim impresionați :
“Închid ochii și-ți scriu:
Pianul meu sună la unison, clapele
Urmăresc literele latine, cele ebraice se sting
Capăt forma ta când mă cuprinzi”
Tema nostalgică a Iașilor și a culturii românești din tinerețe e modulată inspirat în imaginea grăitoare a “Teiului lui Eminescu”:
M-am născut aproape
De teiul lui Eminescu...
Ani de-a rândul l-am urmărit
In încărunțire
Era sprijinit de-o cârjă metalică
Betonată-
Părea un om invalid
Cu părul de culoarea
Toamnei. »
Tema nostalgică stă bine alături de cea iudaică, prezentă în amintirea sfâșietoare a holocaustului. La începutul și la sfârșitul poeziei Aushwitz, răsună strigătul cutremurător :Suntem vii !
« Nici un tren al morții
n-a fost împiedicat
să ajungă la destinație
Cuptoarele i-au primit
Cu brațele deschise
Pe cei ce nu aveau decât o vină,
Erau evrei…
Suntem vii
Suntem copiii lor
Cei care cântă Șalom.

Tema iudaică e prezentă nu numai în amintirea holocaustului, ci și în viața de azi a israelienilor, dornici de pace și trăind sub continuă amenințare. În “Transmisie directă” găsim ecoul imediat al celui de al doilea război din Liban:

“Calculatorul împrumutat nu știe românește, și nu va ști
Haifa, Nordul Israelului sub tirul katiușelor
Inima își iese din piept la fiecare alarmă
Soarele apune de fiecare dată
Suni la copii, sau copiii mai sună.
Legături telefonice isterizante, necesare.”

Talentul artistic al poetei se vede și în capacitatea ei de a găsi formulări poetice pregnante:
“Eu sunt ca o pâine caldă
Visele mele
Sunt aripi de păsări
Iar gîndurile precum laserul
Care-ți corectează privirea.”
Sau:
Conținutul tău e un fiasco acoperit de pleoapa nevederii…
Fotograful și-a ars degetele cu substanțele iritării.”
Sau:
În camera mea poate o almpă cu becul aprins
Peste o carte deschisă
La semnul tău
Poate o vioară cu căușul căzut.”
Se ajunge și la poezii întregi admirabil reușite, unitare, în atmosfera lor specifică. Dintre acestea, doar două exemple. Iată, întâi, o poezie de dragoste, ca de obicei, cu o impresionantă coloratură melancolică:
“ Și eu sunt obosită de zare
De abur și falsul lucrurilor
De lumina prea puternică
Și de soarele ăsta...
Aș dori să fac ca și tine
Dar aș muri puțin cum mor răspunsurile
Înainte de a le rosti.
De ce ai apărut
Când noaptea veșnică se va așterne ? »
(« De când o singură toamnă »)
Și minunata poezie “Renaștere”:
“Sunt din nou îndrăgostită
De ceva nedefinit...
Între mărar și pătrunjel
Gogoșari copți și vinete marinate,
Ceva între vișine și cireșe negre,
Fără sâmburi,
Dulceață de coacăze
Și agude puhave,
Ceva între nuci noi
De curățat,
Din copacul copilăriei
Si zarzăre culese de mine
Ceva ca sâmburi de caise
Sparte pe caldarâm
Cu o piatră mare,
Ceva cu picioarele goale,
Călcând pe iarba abia răsărită,
Bând apă dintr-un vas coclit.”
*
Tomy Sigler merită felicitări pentru traducerea în ebraică.
O traducere exactă, precisă, fidelă textului românesc.
Abaterile sunt foarte rare, nu știrbesc fidelitatea ansamblului.
Totuși, îmi îngădui să remarc că, mie cel puțin, nu mi se par justificate pe deplin, necesare. De ce, de pildă, în loc să se spună, ca în originalul românesc în teiul, se spune, în traducere, mai vag, benof (în peisajul) ?. Sau, în poezia « Pace », de ce se reduce, în traducere, ca o minge viu colorată, la termenul mai șters be cadur țivoni (minge colorată) ?

Revista « Minimum » nr. 266 dinTel-Aviv, mai 2009-rubrica “Cartea”, pagina 56 – 57,
Director, scriitorul Al. Mirodan

Matatias Carp- «Cartea Neagra. Le livre noir de la destruction des juifs de Roumanie (1940-1944)»

Creation Category: 
Photobucket

Matatias Carp- «Cartea Neagra. Le livre noir de la destruction des juifs de Roumanie (1940-1944)»

Editions Denoël
Collection : Mediations
Genre : Histoire De L'europe
Traduit par Laignel-Lavastine, Alexandra de Roumain
706 pages, 23.0 X 15 cm, 916 grammes
ISBN 978.2.207.26059.2
27 euroÎn luna februarie 2009 a apărut la Paris volumul lui Matatias Carp «Cartea Neagra. Le livre noir de la destruction des juifs de Roumanie (1940-1944)» tradus din limba română și însoțit de o serie de adnotări și prezentări precum și de un material iconografic semnificativ, sub semnătura Alexandra Laignel-Lavastine, istoric, eseist, jurnalist și profesor universitar.

Alexandra Laignel-Lavastine este recunoscută ca unul dintre cele mai buni specialiști în istorie intelectuală și politică a Europei centrale și de Est.

A debutat la 20 de ani în revista «La Nouvelle Alternative» dedicate apărării drepturilor omului și principiilor libertății și democrației, în aceeași perioadă când realizează primele sale mari reportaje consacrate Cehoslaciei și mai ales României unde se implică în «Opération Villages Roumains», o inițiativă independentă belgiană de susținere de către comunele din vestul Europei a satelor românești amenințate de distrugerea «sistematizării rurale» a lui Ceaușescu.

Alexandra Laignel-Lavastine a obținut doctoratul în filozofie la Universitatea Paris IV Sorbona cu teza «Nationalisme et Philosophie: le paradoxe Constantin Noïca» 1996 publicată și în România sub titlul «Filozofie și nationalism: paradoxul Noica, București, Editura Humanitas, 1998.

De curând a publicat în România și volumul «Cioran, Eliade, Ionesco : Uitarea fascismului » Editura Est, 2004, în traducerea Irinei Mavrodin (titlul original : Cioran, Eliade, Ionesco : L'Oubli du fascisme, Paris, Presses universitaires de France (PUF), collection "Perspectives critiques", 2002).
Pentru studiile și articolele sale consacrate ex-Europei de Est, Alexandra Laignel-Lavastine a obținut în 2005, Prix européen de l'essai "Charles Veillon" al fundației elvețiene cu același nume.

Pages