Monthly archive

Deux mondes

Creation Category: 

Deux mondes

 

tu es venue un jour de ce côté de l'univers
épancher ta soif à la source claire des origines
les arbres frissonnent dans les couleurs de l'automne
où chaque feuille disparaît au gré du vent dans les landes de terre

 

parmi de luxuriants paysages à la porte du désert
tu demeures tout près des pyramides de connaissance
nos maisons séculaires où fument des cheminées déjà noircies
réchauffent nos âmes engrisées en cette saison mordorée

Niculina Oprea : "Viețile noastre și viețile altora"

 

Viețile noastre și viețile altora

Niculina Oprea

Editura Brumar, Timișoara, 2008.

Prefață

Când poemul celebrează Viața.

Iată o culegere construită în mod riguros care se articulează în trei părți, tratând, într-o progresie stăpânită cu precizie, teme ca:memoria, raportarea la timpul prezent și ființa umană în căutarea împlinirii ei.

De la primul poem, autoarea ne invită să examinăm lumea în "apropiere definitivă", fiind vorba aici despre viața cotidiană, legată de ființă dar supusă trecerii timpului și a evenimentelor. Autoarea vrea să transgreseze limitele pentru a percepe lumea și, pentru a izbuti, ea trebuie să se întoarcă la origini, la sursă, la viața minerală, prin continue întrebări asupra devenirii.
« doar eu știu că numai sunt eu, / ci sîmburele care a închis în el / parte albă a lumii. »
La apropierea definitivă »)

Category: 

Regard sur Mai 68 : photos, musiques et voix

 

Photographies inédites d’ALAIN QUEMPER

"dorothy's gallery", 27, rue keller, 75011 Paris.
du 11 avril au 2 juin 2008

Une centaine de photographies inédites et une série de reportages-vidéos réalisés en 68 qui relatent les événements importants, discours, musiques, manifestations; de Cohn-Bendit en passant par John Lennon en live

dorothy’s gallery a le plaisir de présenter l’une des expositions les plus importantes consacrée au 40ème anniversaire de mai 68.

Category: 

SYMPOSIUM: PATRIMOINE ROUMAIN - PATRIMOINE EUROPEEN, Paris 26-27 mai

PATRIMOINE ROUMAIN - PATRIMOINE EUROPEEN

PREMIERE EDITION

ROSIA MONTANAPARIS

26 - 27 MAI 2008

Les montagnes aurifères de Rosia Montana et la ville du même nom, en Roumanie, risquent ladestruction totale à cause des procédés envisagés pour l’exploitation de l’or.

Category: 

Absens - alfabet poetic (5 - sfarsit)

Creation Category: 

U

crisparea unei după-amieze
totul se retrage
lumina
își pierde echilibrul
lumina
dă semne
de neliniște
mai slabă, mai prezentă, lumina
scade
dar seara nu coboară.
Nu văd în cuvinte.
Urmele literelor se dizolvă în
noua lumină vagă.
Nu sunt aceleași cuvinte.

V

Încă îmi mai vorbea când noaptea s-a oprit
pe cuvintele lui. Încă mai vorbește, uite fluxul și
refluxul din privirile lui – mareea profilului.
Se deplasează înăuntrul unui cuvânt.
Profilul îi întregește umbra
și respirația paginii: negru alb negru alb


W

Imaginea i se aruncă în oglinda ferestrelor
se eliberează din spațiul încăperii.
Trăsăturile-i difuze vibrează, nu se fixează
el va dispărea.
Mai aproape de el fiindcă e ora la care nu apare
liniște rarefiată
lumina face semn
pagina și lumina
albul e nesigur. Scriu.


X

Privesc obiectele și culorile estompându-se.
Îndelung, nopțile i-au șters
prezența, care se retrage din fiecare
obiect.
Obiectele îl părăsesc, el părăsește obiectele.
Lumina părăsește culorile noapte de noapte.
Privirile aprind imaginea zidului. Zidul devine flacără.
Umbrele macină colțurile camerei.
Iar albul, care nu se lasă înghițit, încă mai rezistă,
înfruntat cu negrul.
Care se întețește.
Până unde.

Y

Aprind lumina, culorile nu se aprind. Aerul
încăperii își ține răsuflarea, își îneacă
umbrele.
Nu e aici. Nu văd în cuvinte.
Pe aceeași pagină
noaptea s-a deplasat.
frazele se răsucesc în spirale interioare

foaia – pielea sensului
spuma ritmului

Z

Nu am spus nimic

NB. Acest poem face parte dintr-un "alfabet" poetic unitar; sensul fiecărui text este strâns legat de sensul celorlalte. Sfârșit.


Melania Forosigan- mare Doamnà  a Apusenilor

Creation Category: 

 Melania Forosigan- mare Doamnà a Apusenilor

Pasionatà si rezervatà, prezentà si discretà, laborioasà si modestà Melania Forosigan sau Melanica cum o stiu din prima mea copilàrie este memoria treazà a Zlatnei si a zonelor din Apusenii auriferi.

 

De 40 de ani Melanica scrie tot ce aflà despre Zlatna si împrejurimi în caiete ràmase pînà recent secrete. Toatà cultura locului tràieste în aceste scrieri si în vorba sonorà a Doamnei. De la prima vedere Melanica impresioneazà chiar înainte de a deschide vorba. Inaltà, dreaptà, elegantà, luminatà de ochii vii si pàtrunzàtori Melanica face parte dintre rarele persoane care iradiazà prin simpla lor prezentà. Dar cînd Doamna Forosigan începe sà vorbeascà fiecare cuvînt are fortà, culoare, o melodie ardeleneascà si pasiunea pentru istoria locului emanà luminoasà si molipsitoare.

stories for Vladimir II

Creation Category: 

Dear Vladimir, 

INTRODUCTION to the second part of yesterday’s night story 

As you know, I am an early bird and in the eve of winter celebrations I feel more than ever the temptation to spend my mornings drinking a cup of coffee, in front of my computer or reading some "delicatessen" that I usually buy from the English bookshop on Rivoli Street. The first Christmas gift arrived at my house on Sunday and it has an Indian taste. Katrina, the beautiful Indian young woman whom you met at your exhibition in Gallery Mailletz offered me a shawl at the American Cathedral after the office. It was a quick encounter as she was sad and angry which is not typical of her. Wearing this purple and red cashmere shawl round my shoulders I enter my Sheherazade character and the flow of words is ready to pour like a Madera wine in the cup of memories.

Pages