ROMANIAN POETRY

Sublim de Samara

Creation Category: 

Labirinturi absurde
pînă la sacrificiul unei fugi în trecut
ochiul meu strivit melancolic
într-o zi de sabat
cînd te-apasă plictisul și găsești scrisorile celui drag
după asfințit într-o artă perfectă,
pămîntul viscolit de cîntecul sirenelor,
undeva în apropiere-
în locul în care zburătăcesc de-a valma licuricii
amestecați de suferința propriilor fantome
in torentul neobosit al realității,
raiul, drumul corăbiilor,
o casă frumoasă cu grădina arsă pîna la lacrimi
după răceala mîinilor toți știau
că se făcuse noapte în odaia lăuzei
de culoarea florii palide de prun
darul cocorilor

Cît de frumoși eram dinspre Toamnă,
încăpeam amîndoi sub aripile unui fluture !

Semn

Creation Category: Semn

Dacă te-aș chema spre mine,
ți-aș rupe pașii din tălpi
pe valea plȃngerii,
să-ti ard funerar lacrimile
în crematoriul tristeții.

Dacă încă stărui să vii,
ți-aș smulge din trecerea timpului
triste amintiri
și le-aș rătăci
pe cărări nescrise ale deșertului.

Dacă inima-ți încă mă cheamă în pași,
ți-aș pierde cenușiul vieții
dincolo de furtună,
aș înflori magnolia în loc de iriși
pentru a cȃta oară și nu ultima.

Dacă încă șoapte pentru mine

Colecționarul de melancolii

Creation Category: închiriasem pe vremuri un zgârâie-nori
pentru evaluarea melancoliei
– unicul pod de flori între mine și Cer –
etajele înfrunzeau pe alocuri
între nivelele ´89 și ´90
inaugurând alegoria inerției
pe termen nedeterminat în Diaspora
– decretau corifeii –
până la starea nevăzută de lacrimi

steaua mea e prea sus

suprafețele mărilor vitrate
căptușite cu păsări tot mai albastre
se întindeau peste Dincolo spre Nicăieri

fată verde cu părul pădure
– exemplar unic în panoplia Maestrului –

(din sertarele vechi
fusese împrumutată
o parte din penumbra Lui
 - colecționar ludic
de suflete rătăcite)

cad fluturi de sticlă
dintr-un priveghi îndepărtat
pocnind spre cataractele adâncurilor
Cerul unui vizionar miop
iși plimbă cvadriga deasupra mării

călcâi de nesomn
atârnă-nsângerate
atâtea melancolii

dac-ai ști...
din turnul meu de fildeș
cobor inevitabil la Mestre
   

Vanitatea zilelor

Creation Category: 

 

  
  

Cîteodată simt cu un deget pe buze
muza tăcerii, a fait un beau voyage
acolo pe ultimul țărm dinaintea Ithacăi
pe care o privesc albind ca o insomnie stîncile
îmi ajung adevărurile aflate cu inima
cu gustul pămîntului peste Kamceatka
un ochi verde de apă în clepsidra mîinii
o fîntînă asfințită de minotauri
purtînd în vîrfuri acest apologet al plecărilor
obsesii evadate din roșul unui sînge de închiriat
care-mi îngăduie un dram de fericire în obișnuit
îmi place numai rana ta în care mă recunosc
mai repede decît în vanitatea zilelor
unui alt început solar și teluric,
galben de care nu mă pot dispensa
nici în Troienele lui Seneca

tu în dreptul unei toamne urcînd muntele
eu adulmecînd vîntul sărat din apa Styxului
ca un Sisif lovit de amnezie pînă vor fi obosit statuile

cît trebuie să lipsim unul altuia
ca să ne simțim singuri?

top secret

Creation Category: 

  
  
îi scriam pe colțul zilei doar abrevieri despre cealaltă parte din mine
Rouleau, B., Villages et faubourgs de l'ancien Paris: histoire d'un espace urbain, Paris, 1985
el decora noaptea într-o păpădie fără căsuță poștală
n-avea cont în bancă, acțiuni la bursă, nici yacht
doar un măr de argint la marginea drumului
cu crengile ude și poeme de buzunar
Nationale 7
route des vacances
qui traverse la Bourgogne et la Provence


aș fi contractat un Corallium rubrum
să mă tratez în arondismentul lui sentimental
ploua pînă la Fontaine Saint-Michel
și-mi adunam aritmiile
risipite de fiecare dată prin Saint Germain

iubito
ai nevoie de-un oratoriu antigripal
vin sărbătorile
am pus toate gutuile la fereastră
blonde ca tine…
les oliviers sont bleus ma p'tite Lisette

Ariès, PH. et Duby, G., s. dir., Histoire de la vie privée, Paris, Seuil, 1985, 4 vol.
je t’aime moi non plus.

Noli me tangere

Creation Category: 

  
  
Ceva mă împinge să-mi întorc privirea
spre țărmul acela unde
stă galionul pregătit de plecare
te deslușesc din ce în ce mai greu
și poate că mă voi întoarce
spre el și mai tîrziu, amintindu-mi-l
ca un labirint imaginat de Borges
de forma unei biblioteci absurde
într-unul din hexagoanele fără număr
filozofia greacă s-a încheiat
în imaginea unui zbor neobișnuit
amnezia nu mai este o boală a trecutului
împotriva unei banale mori de vînt
moartea încă mă așteaptă pe vîrful muntelui
în favoarea lui Icar
am harul să mă desprind de cuvinte
cu mîinile pline de țărînă
o născocire a privirii întoarse înapoi
doar inima stearpă cu aceleași frunze de oțetar
un loc de unde nu putem lipsi prea mult
rîvnind absolutul ca mustul din struguri
o altă pasăre Phoenix sau aceeași
și rugul pe care se mistuie ea,
este unicul ei drept la dragoste

Noli me tangere
singurul meandru de care mă tem...

tu unde-mi rămâi îngere...

Creation Category: 


 

 

și-mi număra ultimele gânduri
lipite amarnic pe-o jumătate din trup
cealaltă parte zăcea sub munte
și muntele înalt uitam să-l mai duc

plânsul stins prin orbite săpa
doar partea stângă rămasă-n adâncuri
El, fără chip, eu, fără suflet,
m-ar mai vedea?

și-mi asculta foșnetul stins
al aripii din vreme-ascuțite
adânc înfipte
în carnea-mi vie
prin coaste prea largi despletite

neîngăduită visam
muntele închegat ca o lespede oarbă
din care anevoie plecam

așa ghemuită-n coconul prea strâmt:
tu unde-mi rămâi îngere
cât timp
ne-or dormi sub pământ?

Cercuri albe

Creation Category: 

  
  
Am învățat de la tine
că un răspuns poate înălța viața
sau o poate pustii
în ciuda tuturor aparențelor
a tot ce neagă vîntul dintr-un album Renoir
drumuri ale unui oraș de nicăieri
încep să doară metafizic
trupul întins pe nisipul cald
al unei havane risipite nestingherit în noapte
un vag bovarism împotriva timpului
care se întoarce și ucide
n-am altă izbăvire, chiar dacă adevărul mă sfîșie
desenînd cercuri albe deasupra mării
în locul ochilor goi, haine de duminică
curgînd pe pietre
pentru că măslinii pe lîngă care am trecut
iarba pe care am pășit și ruinele
sînt pline de amintiri
de tine
de nimeni altcineva

numai prin rana mea
se vede cerul frumos si pustiu...

Pages

Subscribe to RSS - ROMANIAN POETRY