ROMANIAN POETRY

știi, doar dimineața

Creation Category: 

 

știi, doar dimineața
marea coboară sturionii somnoroși spre țărm
sub iarba cosită se-aud valuri fremătând
de nicăieri
mi-e gând de tine și nu mai sunt
străină prin lume
desemn semn stingher

turme de nouri desprinse din cer
ne rătăcesc mirarea-n semințe
doar dimineața
desemn semn stingher
când te mai văd aducere-aminte

după-amiază vin paseri nebune
rotind peste noi burguri de ceață
flămânde mările ne strigă pe nume
- pe-al meu, pe sub pietre, devreme nu-l spune -

…de m-ai uitat
desemn semn stingher
uitată prin lume
știi, la talpa casei tale umbra mi-o-nchid
spre dimineață…

Șoapte

Creation Category: 

 
  
  
Poate că pe zei nu i-a văzut nimeni
făcînd libații în spatele vieții
dar fiecare clipă ne cere să trecem un rubicon
peste ruinele labirintului
trist și ridicol cum trece Timpul fără semne
dar nu există altă cale pentru a rămine tu însuți
decît să crezi că Dragostea
merită mai mult decît piramidele
deși tiranul Thebei poruncise să murim
în amintirea lucrurilor
care ne îndemnau să fugim de revolte
și repetam ceea ce știam înlăuntrul măsurii
ca să-mi dau curaj
să nu mă pot smulge din trecut
cu pînzele umflate de vînt
diametral ca-ntr-o natură frustră
să aud numai pașii tăi
în praful fierbinte al deșertului
apăsîndu-mi pleoapele și fericirea
după chipul și asemănarea noastră...
Stamatis Spanoudakis-Eternal Love(Rainy dusk at Bosphorus)
http://www.youtube.com/watch?v=9Y_8kRjHfxM&feature=related

pietrele umbrei

Creation Category: 

pietrele umbrei
Venetia, San Marco, Eu

 


citeam Cartea dintr-un singur solstițiu
livizi în straie de alge pe țărmul lagunei înfometate
privind reîntoarcerea marilor naufragiați

partea de umbră din noi se primenea
prin grădini de migdali interzise
lasă cămașa de înger la talpa casei
să se ridice nevolniciei mînăstire

auzeam molima celor uitați sub lespedea apelor
cînd ne purtau inimile sus în turnul orologiului
să ni le sfîșie clopotele pînă la ziuă

va începe desprinderea de lucrurile
cusute dincolo sub retină spuneai
de vuietul amar al deșertului
celui îngropat vremelnic prin tine
și te credeam

azi
de pietrele umbrei
din care lumina respir
mă dezic

  
 

(Venetia, MN 2006)
 

Karma toamnei mele

Creation Category: 

 
 
foto : tribul Omo (internet)

un om se întoarce în memoria sa
căutând rădăcinile bizarului
sufletul său este un labirint al chemărilor
potecile au congruența unor linii paralele
strămoșii tăi, în ciudate autodafeuri brodate
te strigă de pe corabia cu sclavi.
cândva mă numeam Wazari
și osul meu arunca cuvintele ca spada
descumpănitoare ca dorințele agoniei
hirsute și confuze glasurile
tribului meu.
vă las să va gândiți la trecut
ca la o comoară de care te îndepărtezi
dar nu te tângui
nici nu te pleci să aduni cioburi prăfuite
vrei sa fi bine vazut de zeii scribi
ai Karmei tale
nepotolite.

 

 

 

Dedicație

Creation Category: 

Inspirația Poetului își păstrează

figurinele de ceară miniaturale

în casete de iarbă și cântec

dincolo de clasicismul anacronic declarat

dincolo de ipostaza armurii

arhipeleagul iluziei are program de vizită anunțat

luni închis.

 

nu închide ușile toate

Creation Category: 


nu închide ușile toate
ci vindecă-mă
acestei seri
ploaia poartă gust sălbatic de sînge,
doar leagănul cerului mă dezmiardă
zălog nesomnului tu pătrunde
cand mări depărtând
veni-vor supuse
de nicăieri

torentele cad prin burguri bolnave
umbrele trec prin pântec povară
moartea să-mi nasc
de neunde
spre-de-din-doi
dinafară

azi fie-mi mantie și mă-nfășoară
și-aruncă zăvorul
nins pînă ieri

…nu închide ușile toate
ci vindecă-mă
acestei seri…

Eclairage

Creation Category: 

Se prelungeau nopțile cînd te măsuram
precum Poussin după natură
amare cuvintele se lepădau de mine
cu cît strîngeam mai tare în brațe
slăbiciuni pînă la statuile faraonilor
frunze căzătoare de culoarea inimii

Deși stăteam lipită de tine pînă la singurătate
durerea nordului mă arunca deasupra tuturor lucrurilor
cu armura ponosită inutil
pînă în dreptul brizelor, simfonia a noua
pe care n-o ascultai decît atunci
cînd piramidele deveneau iluzii
și te întrebam unde fugi

Adunam fiecare foșnet
în care tăcerea era sublimul
unui mănunchi alb de dragoste
melci și cai adormiți în icoana tîmplelor
irepetabilul doar ploaia
cu care aș vrea să mor la picioarele tale

 

B-Tribe-Love
http://www.youtube.com/watch?v=-4NwJnDjsEw

Odessa

Creation Category: 

 

 

foto: Jan Saudek


dormeam amîndoi cu ciorapii incordați la culme
era o vreme crudă, fară anotimpuri
joi
tu croșetai serile dintr-o revistă de modă
așteptînd un nepot, apoi o nuntă legală
cu flori
nimic nu se potrivea în negativul pozei
uitată pe scrin
prea mult mov
prea multă vrajbă
ai luat un pumn de vise
o cană plină cu regrete
m-ai acoperit grijulie cu pătura de cal de păr
și te-ai dus în bucătaria fabricii
în vîrfurile degetelor de la picioare
(evitînd treptele 7-8 sparte)
să ne pregătești o ciorbă de doruri
imposibile de rumegat.

 

 

 

la vest de mine însămi

Creation Category: 

 

 

 

 

ploua în iunie
și mă pândea din nou
senzația aceea stranie de libertate
din vârful cireșului

de undeva, de altunde,
archimboldo deschidea ferestre larg
sărutului umezit de cireșe
pe șevaletul memoriei
până când
umbrele se lichefiau tandru
în haine de duminică
pe străzile din Saint Germain

ploua șoptit în strană
iar păsările plecau hohotit
din sufletul meu descheiat
la vest de mine însămi...

Pages

Subscribe to RSS - ROMANIAN POETRY