IN MEMORIAM «SIMPOZION ȚICU GOLDSTEIN (1929-2019)»

 

Centrul de cercetări Interdisciplinare în științe umaniste și Sociale (Centre de Recherches

Interdisciplinaires en Sciences Humaines et Sociales (C.R.I.S.E.S.) de la Universitatea « Paul

Valéry » din Montpellier (Franța)

Centrul de Istorie a Evreilor și Ebraistică

« Dr. Alexandru Șafran » de la Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » din Iași

Centrul pentru studiul Istoriei Evreilor din România « Wilhelm Filderman » al Federației

Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic

 

«SIMPOZION ȚICU GOLDSTEIN (1929-2019)»

 

Moderator: Dr. Aurel VAINER

Președintele Federației Comunităților Evreiești din România

 

Responsabil al Comitetului științific:

Prof. univ. dr. Carol IANCU

 

Sinagoga Mare, Strada Vasile Adamache 11, București

Duminica, 8 martie 2020, orele 10:00 – 14:00

 

 

INTRODUCERE:

Aurel VAINER și Carol IANCU

 

Alexandru MARINESCU, Editura Hasefer și „Realitatea Evreiască”, București :

Țicu Goldstein, un entuziast al culturii

 

Ovidiu ȘIMONCA, „Observator Cultural”, București :

Țicu Goldstein, acribia unui cronicar și traducător

 

Esther STAROBINSKI-SAFRAN, Faculté de Philosophie, Université de Genève :

Țicu Goldstein, un modèle de civilité, de gentillesse et d’humanité

 

Vasile MORAR, Facultatea de Filozofie, Universitatea București :

Gânduri despre filosofia evreiască plecând de la o carte tradusă de Țicu Goldstein

 

Avinoam SAFRAN, Faculté de Médecine, Université de Genève și Institut de la Vision,

Sorbonne Université :

Țicu Goldstein: une personnalité lumineuse

 

Carol IANCU, C.R.I.S.E.S., Universitatea Paul Valéry din Montpellier :

Țicu Goldstein, traducător și eseist

 

Iulia DELEANU, „Realitatea Evreiască”, București :

Țicu Goldstein, verticalitatea unui intelectual evreu român înainte și după 1989

 

Ștefan CAZIMIR, Facultatea de Litere, Universitatea București :

Țicu Goldstein despre Cilibi Moise

 

Felicia WALDMAN, Centrul de studii ebraice, Universitatea București :

Țicu Goldstein - recuperator de valori uitate

 

Michael FINKENTHAL, The Hebrew University of Jerusalem și John Hopkins University:

Discutând cu Țicu Goldstein proiecte fondaniene: ferestre spre România, ferestre spre Europa

 

Răzvan VONCU, Facultatea de Litere, Universitatea București :

Un umanist modern: Țicu Goldstein

 

Marina NICOLAEV, doctorandă la Universitatea Paul Valéry din Montpellier :

Medalion Țicu Goldstein – „Etica Prima și poezia au fost la sufletul meu dintotdeauna”

 

Alexandru-Florin PLATON, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași:

Țicu Goldstein: etica traducătorului

 

Adrian NICULESCU, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București :

Țicu Goldstein așa cum l-am cunoscut

ticu (1).jpg