Rezidențe la Herzliya, ediția a doua, 10.10-11.11.2012

Rezidențe la Herzliya, ediția a doua, 10.10-11.11.2012.

Deadline 01.07.2012

Miercuri, 18 Aprilie 2012 - Duminică, 01 Iulie 2012

Institutul Cultural Român de la Tel Aviv, în colaborare cu Centrul de Rezidențe pentru Arte Vizuale de la Herzliya organizează, în perioada 10 octombrie – 11 noiembrie 2012, a doua ediție a rezidențelor pentru arte vizuale de la Herzliya. Programul este deschis artiștilor vizuali (cu cetățenie română, rezidenți în România).
Beneficiarul rezidenței va primi o bursă în valoare de 2800 USD și cazare în perioada 10 octombrie - 11 noiembrie 2012, într-un apartament complet utilat, situat în Centrul de Rezidențe pentru Arte Vizuale de la Herzliya (1), pentru a realiza un proiect de arte vizuale și a crea contacte profesionale specifice în Israel.
Data limită pentru depunerea dosarelor: 1 iulie 2012.

Programul oferă:
-    Cazare în perioada 10 octombrie - 11 noiembrie 2012, într-un apartament complet utilat, situat în Centrul de Rezidențe pentru Arte Vizuale de la Herzliya.
Detalii despre Centru: http://www.artistsresidence.org/.
-    O bursă în valoare de 2800 USD, din care artistul își va acoperi biletul de avion, precum și celelalte cheltuieli în Israel (masă, transport intern etc). Din aceeași sumă totală (2800 USD) se acoperă și costurile realizării proiectului propus (2)
-    Promovare în mediile de specialitate
-    Asistență pentru realizarea de contacte profesionale

Pe perioada rezidenței, artistul are următoarele obligații:
-    Să se afle în Israel în perioada 10 octombrie - 11 noiembrie 2012, cazat la Centrul de Rezidențe pentru Arte Vizuale de la Herzliya;
-    Să realizeze proiectul pentru care a fost selecționat prin concurs, așa cum a fost aprobat de juriu;
-    Să realizeze contacte profesionale în Israel;
-    Să prezinte, în perioada 27 octombrie – 8 noiembrie 2012, o expoziţie cu rezultatele parțiale ale activității artistice desfășurate în Israel. Expoziția poate fi realizată și ca „work in progress”.
-    Să nu participe ca protagonist la alte proiecte / evenimente pe toată perioada rezidenței, fără acordul prealabil în scris al ICR Tel Aviv
-    La finalul rezidenței, artistul va preda la ICR Tel Aviv, pe bază de proces verbal, o copie a proiectului pentru care a primit bursa

Artistul va prezenta proiectul cu mențiunea obligatorie „Proiect realizat cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Tel Aviv și al Centrului de Rezidențe de la Herzliya”.

Selecția se va realiza pe baza unui dosar de candidatură, care va cuprinde:
a)    formularul de înscriere la selecție, completat, semnat şi datat (model atașat pe site, fișierul „Tel Aviv formular de inscriere.doc” completat, semnat şi datat, apoi scanat);
b)    curriculum vitae, care să conţină: expoziții personale, participări la expoziții colective, participări la expoziții și proiecte de grup, participări la simpozioane și tabere de creație, participări la rezidențe de creație, burse și premii, călătorii de documentare, apartenența la organizații profesionale în domeniul artelor vizuale, alte date considerate utile de către solicitant (format PDF);
c)    copie după actul de identitate/pașaport (scanat);
d)    copii ale diplomelor de studii (scanate);
e)    proiectul de lucru (model atașat pe site, fișierul „APPLICATION FILE Herzliya Art Residencies 2012.doc”, completat și salvat ca PDF); acesta cuprinde: date personale ale candidatului; descrierea proiectului – un text de 100 până la 500 de cuvinte; imagini relevante pentru proiect – 5 până la 10 imagini; curriculum vitae selectiv; Un portofoliu de 5 până la 10 imagini din creația anterioară;
f)    două scrisori de recomandare (scanate).

Criterii de evaluare:
-    Necesitatea realizării proiectului în Israel
-    Originalitatea și pertinența proiectului
-    Relevanța proiectului pentru mediul cultural israelian și pentru dezvoltarea pieței culturale românești
-    Capacitatea candidatului de a realiza și apoi de a întreține contacte profesionale în Israel
-    Condiție eliminatorie: cunoaşterea limbii engleze.

Dosarul de candidatură se va expedia pe e-mail, la adresa gro.vivaletrci@1eciffo, cu copie la moc.liamg@2102ayilzrehaletnedizer. Subiectul e-mailului trebuie să conțină numele candidatului și titlul proiectului. Pentru fiecare dosar depus ICR Tel Aviv va trimite o confirmare de primire în maximum 3 zile. În cazul în care candidatul nu primește confirmarea, este rugat să sune la numerele de telefon +97236961746 / +97236911205.

Juriul va fi format din cinci profesioniști pe arte vizuale: trei din Israel și doi din România. Un angajat al ICR Tel Aviv va asigura secretariatul concursului.
Componența juriului:
-    Varda Genosar, director, Centrul de Rezidențe pentru Arte Vizuale de la Herzlyia
-    Arie Berkowitz, director, Casa Artiștilor din Tel Aviv
-    Amon Yariv, curator, Galeria Gordon
-    Carmem Iovițu, curator, MNAC
-    Anca Mihuleț, curator, Muzeul Brukenthal

Fiecare membru al juriului va alege maximum 3 proiecte, menționând ordinea preferințelor. Dosarele selecționate vor avea unul, două sau trei voturi. Proiectul cu cele mai multe voturi va fi declarat câștigător. În caz de egalitate, proiectul câștigător va fi ales de directoarea Centrului, d-na Varda Genosar, dintre proiectele cu cele mai multe voturi. Pentru fiecare dosar selecționat, membrii juriului își vor argumenta  decizia în scris.
Lista candidaților, titlurile proiectelor propuse (și, acolo unde există acordul explicit al candidatului, o foarte scurtă descriere a fiecărui proiect (una/două fraze și o imagine) vor fi publicate pe site-ul ICR Tel Aviv.
Pentru lămuriri suplimentare, vă rugăm să contactați ICR Tel Aviv la adresa gro.vivaletrci@1eciffo sau la numerele de telefon +97236961746 / +97236911205.

Calendar:
-    18 aprilie: lansarea publică a concursului
-    1 iulie: data limită pentru depunerea dosarelor
-    6 iulie: publicarea listei de candidați înscriși și a titlurilor proiectelor
-    9 iulie – 1 august: jurizarea proiectelor
-    3 august: anunțarea publică a rezultatelor. Pe site-un ICR Tel Aviv va fi publicată lista candidaților și punctajul obținut de fiecare candidat, din partea fiecărui membru al juriului
-    6 august: depunerea contestațiilor
-    7 – 9 august: soluționarea contestațiilor
-    13 august: anunțarea publică a rezultatelor finale
-    13 – 31 august: întocmirea formalităților
-    1 septembrie – 10 octombrie: promovarea bursierului în mediile profesionale, stabilirea calendarului pentru perioada rezidenței (întâlniri profesionale, participări la evenimente culturale din Israel etc)
-    10 octombrie – 11 noiembrie: desfășurarea rezidenței
-    27 octombrie – 8 noiembrie: expoziția personală a bursierului la galeria Centrului de Rezidențe de la Herzliya
-    12 – 16 noiembrie: depunerea raportului și decont


(1)  Apartamentul cuprinde un dormitor cu pat dublu, living/atelier, chicinetă complet utilată, grup sanitar cu baie, acces la mașina de spălat si uscător de rufe. Rezidentul va primi apartamentul curat și se obligă să îl lase curat pentru următorul rezident. În complexul de la Herzliya se mai află o sală de expoziții și conferințe, alte spații de cazare pentru oaspeți din străinătate, ateliere ale unor artiști israelieni.
(2)  Bursa va fi transferată în contul câștigătorului în primele 5 zile de la data începerii călătoriei în Israel. ATENȚIE: contul trebuie să fie în USD și să poată fi accesat în Israel prin carte de credit.


Regulamentul general privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe): http://www.icr.ro/bucuresti/burse-si-rezidente/regulament-general.html

sursa: http://www.icr.ro/tel-aviv/oportunitati-culturale-burse/rezidente-la-her...